Nieuws

Eerste bomencongres 2015 in Oisterwijk groot succes

Op zaterdag 21 maart 2015 vond in Oisterwijk het Bomencafé plaats, het allereerste congres over bomen in Het Groene Woud. Ruim honderd deelnemers van binnen en buiten Het Groene Woud ontdekten hier de betekenis van bomen voor de economie, de cultuur en natuur. Ook kwamen ze te weten welke rol bomen spelen in de kunst, in spiritualiteit en de zorg. Het congres, georganiseerd door vrijwilligers van de Stichting Oisterwijk 800 SPOT i.s.m. Het Groene Woud, eindigde met een slotverklaring, waarin de bomen in Het Groene Woud werden gekroond tot Koningen van de Natuur. Het bomencongres vond plaats in het voormalige raadhuis in hartje Oisterwijk. Vanuit verschillende invalshoeken belichtten diverse experts de bomen in Het Groene Woud. Zo bood het programma een kijk op bomen vanuit de historie en landschapsarchitectuur, vanuit de kunst en cultuur en vanuit hun functionele rol en betekenis. Ook de ‘spirituele beleving’ en de heilzame werking van bomen op de gezondheid kwamen in presentaties ter sprake. Verrassend tijdens het congres waren de muzikale intermezzo’s over bomen van mezzo-soprano Inez Carsauw, op piano begeleid door pianiste Chavah Lichtenberg. Ook de bomengedichten van Karin van den Heuvel en Olaf Douwes Dekker gaven extra cachet aan de dag. Ambities Dat de ambities rond bomen groot zijn, bewezen de middagsessies. Daarin ging het over het onbelemmerd volwassen en oeroud laten worden van bomen, over de oprichting van een nationaal Boombelevingscentrum en het verder handen en voeten geven aan The Green Academy, een internationaal bomen-kenniscentrum in Oisterwijk dat nu nog in de kinderschoenen staat. Ook werd een ode gebracht aan de populier en kregen aanwezigen een inkijkje in de rol van bomen in de cultuurhistorie van Het Groene Woud. Slotverklaring De slotverklaring, waarmee dagvoorzitter Jeroen Naaijkens (bestuurslid Het Groene Woud) het congres afsloot, bevatte alle aspecten waarop de toehoorders eerder op de dag getrakteerd waren: ‘Het Groene Woud dankt zijn naam en faam niet in de laatste plaats aan bomen. Ze geven kleur, plezier, schaduw, welvaart, welzijn, vruchten, inkomen, toerisme en nog veel meer goede dingen des levens. De mens vaart wel bij de boom. Op 21 maart 2015 werd in het raadhuis van Oisterwijk voor de eerste keer een veelzijdig congres gehouden over bomen. Hier kroonden wij de bomen tot Koningen van de Natuur van Het Groene Woud. Iedereen wordt opgeroepen zorg te hebben voor bomen, hun verhalen op te tekenen en mensen enthousiast te maken voor hun leven. Om de vinger aan de pols te houden, wordt elk jaar in Het Groene Woud een bomencongres gehouden.’ Bomen zijn ‘leven’ Paul Spapens, voorzitter van Oisterwijk 800 SPOT en aanjager van dit eerste Bomencafé, gaf aan verheugd te zijn over de grote belangstelling voor dit eerste congres. “Bomen staan synoniem voor ‘het leven’. We moeten ons er allemaal voor inzetten dat het leven goed blijft. Dat doe je onder meer door de bomen te koesteren. Gaat het hen goed, dan gaat het ons ook goed.” Het congres was volledig gebaseerd op deze visie, die tevens de denkrichtingen aangeeft over bomen in Het Groene Woud. Wat hem betreft was dit Bomencafé nog maar het begin van de aandacht die bomen gaan krijgen. De eerste initiatieven staan al op de agenda: op 18 april 2015 geeft de Stichting Oisterwijk 800 SPOT een kleurboek voor volwassenen uit met boomkleurplaten van professionele kunstenaars uit Het Groene Woud. Eind april volgt een verkiezing van de mooiste boom van Het Groene Woud. De verhalen van de bomen die meedingen naar de eerste plaats worden opgetekend in een boek en alle bomen zullen door kunstenaars worden vereeuwigd. Langs de bomen komen fiets- en wandelroutes. Het volledige verslag van het bomencongres is hier te downloaden. Foto: Opening van het Bomencongres door Wim Lemmens, wethouder gemeente Oisterwijk. (Foto: Paul Spapens).
Lees meer >

Streekhuis Het Groene Woud werkt meet aan NLdoet

Medewerkers en bestuur van Streekhuis Het Groene Woud hebben vrijdag 20 maart in het kader van NLdoet meegewerkt aan de aanleg en inrichting van het Land van Bosch in Best. Frans van Hoof, wethouder in de gemeente Oirschot, nam ook deel vanuit het bestuur van het Streekhuis. Al vele jaren staan bewoners met hun initiatieven centraal in Het Groene Woud. Zij zorgen ervoor dat Het Groene Woud nog mooier wordt om te wonen, te werken, te leven en van te genieten. Ook het Streekhuis Het Groene Woud wil, door mee te doen aan NLdoet, de vrijwillige inzet van vrijwilligers in de spotlights zetten. Daarnaast ondersteunt het Streekhuis burgers en hun initiatieven ook met raad, daad en soms financieel. Ook ondersteuning nodig? Of heb je iets aan te bieden? Ga hiervoor naar www.werkplaatshetgroenewoud.com en maak een profiel aan. De werkplaats is door Het Groene Woud speciaal ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ondernemers, verenigingen, organisaties en particulieren kunnen op de werkplaats op zoek gaan naar extra handen, materialen, advies en simpelweg hele goede ideeën of ze juist aanbieden. Land van Bosch Daar waar in 2016 de belevingstuin van Jeroen Bosch in Best gereed zal zijn, zocht initiatiefnemer zorgboerderij de Hagelaar naar mensen die willen helpen met het aanleggen en inrichten van deze bijzondere belevingstuin. De inrichting krijgt vorm aan de hand van een van de bekendste schilderijen van Bosch: De zeven hoofdzonden. NL Doet Het Oranje Fonds organiseerde op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Foto (v.l.n.r.): Frans van Hoof (wethouder Oirschot),  Willy Thijssen, Johan van Cuijck, Wout Janssen, Bernadette Roestenburg, Anja Verweij (medewerkers Streekhuis).
Lees meer >

ZET treedt toe tot bestuur Streekhuis Het Groene Woud

Ginette Veensma, directeur-bestuurder van Zet in Tilburg, is op 12 maart 2015 toegetreden tot het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Streekhuis Het Groene Woud. Zet is een bureau dat op het gebied van leefbaarheid, participatie en vitaliteit adviseert, faciliteert en implementeert. Ze vertegenwoordigt met de bestuursaanstellingen de sociale component binnen Het Groene Woud. Het Groene Woud geeft, met Zet binnen haar gelederen, verder vorm aan integrale gebiedsontwikkeling. Dankzij Zet kan ze activiteiten op het gebied van natuur en landschap nog beter verbinden met het sociale domein. Ginette Veensma: “Zet verbindt partijen. Belangrijk, want de kracht van de regio schuilt in de samenwerking tussen verschillende partijen. Ze verenigen belangen en werken samen aan vraagstukken die een leefbare en vitale samenleving ten goede komen. Daarom spannen we ons in om die verbindingen te leggen. Zo zorgen we ervoor dat ook de sociale component duurzaam wordt verankerd.” ‘Bedrijven en organisaties zijn waardevol’ Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud: "De toetreding van Zet tot het bestuur luidt een nieuw begin in van de relatie van het 'bedrijfsleven' met Het Groene Woud. Zet is perfect in staat om die verbinding te leggen én te verstevigen. Zet is als 'het eerste schaap over de dam'. Deelname van bedrijfsleven en organisaties als Zet is absoluut noodzakelijk om de waarden en de positie van Het Groene Woud te vergroten en te waarborgen als ‘dat prachtige nationale landschap tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg’. Ik verheug me zeer op de inbreng van Zet.” Volgens Veensma vullen Het Groene Woud en Zet elkaar aan. “Ik vind de samenwerking zeer veelbelovend. Het Groene Woud is één van de streeknetwerken in Brabant en verbindt gemeentes en partijen. Zet is als provinciale uitvoeringsorganisatie bij meerdere streeknetwerken betrokken. We kunnen de kracht van de regio versterken door uitwisseling van kennis en ‘best practices’ tussen streeknetwerken. We maken die niet alleen mogelijk, maar we halen ze ook op en verspreiden ze. Allemaal in het belang van een leefbare en veerkrachtige samenleving. Dankzij de verbinding met Het Groene Woud kunnen we heel gericht en concreet mede invulling geven aan de vragen en behoeftes uit de samenleving.” Werkplaats Het Groene Woud Eén van de projecten waarin Zet nu een actieve rol heeft, is Werkplaats Het Groene Woud. Het is dé digitale marktplaats van Het Groene Woud waar vraag en aanbod samen komen. Hier komen matches tot stand tussen initiatiefnemers van projecten en aanbieders van diensten, spullen of ‘handjes’. Op die manier dragen ze gezamenlijk bij aan de versterking van natuur, landschap, leefbaarheid en bedrijvigheid in Het Groene Woud.    
Lees meer >

Activiteitenmiddag Stichting de Brabantse Boerderij in monumentale Liempdse boerderij

Inspiratiecarrousel Versterken Boerenerf Kennis en kansen benutten voor boerenerven in Het Groene Woud Op zaterdagmiddag 28 maart organiseert Stichting de Brabantse Boerderij een middag vol informatieve activiteiten. Boerderijeigenaren en andere plattelandsbewoners komen die dag aan hun trekken en het schitterende monumentale erf van Dick de Lange en Marina van Grinsven in Liempde staat decor. Wilt u weten hoe u een originele waterput, compleet met putstelling, moet slaan? Waar vroeger op het erf de moestuin lag en hoe deze werd aangelegd en ingericht? Waar de boomgaard lag en welke (hoogstamfruit)rassen werden aangeplant? Wilt u leren om uw eigen landschap te lezen? Wilt u weten hoe u zeldzame huisdierrassen kunt onderhouden? Programma 13.00 uur - Ontvangst met streeklekkernij en mogelijkheid tot netwerken. 13.00 - 16.00 uur Gedurende de middag kunt u zich laten inspireren door diverse workshops en excursies die tijdens de middag rouleren: -Informatiestand met boerderijdeskundigen en proeverij van eigen geperst sap. A. Restauratie originele waterput. B. Landbouwhuisdierenexcursie. C. Praktijkworkshop aanleg/reconstructie van een traditioneel boerenerf. D. Excursie: lezen van het landschap rondom de boerderij. 16.00 uur - Einde middag. Aanmelden Meld u aan via info@debrabantseboerderij.nl  Vermeld bij uw aanmelding de workshops/excursies van uw keuze (letters A, B, C en/of D). Voor wie en wat De inspiratiecarrousel is interessant voor bewoners van het platteland en geïnteresseerde stedelingen. Met name bewoners van panden en eigenaren van gronden die zelf een actieve bijdrage kunnen leveren, waarmee zijn een impuls kunnne geven aan het behoud en de versterking van het boerenerf en boerenland als Brabantse identiteitsdrager. Over de locatie De 19de-eeuwse langgevelboerderij van Dick de Lange en Marina van Grinsven ligt aan de Pastoor Dobbelijnstraat 2 in Liempde. Het erf met bijgebouwen heeft in 2013 een monumentenprijs gewonnen. De dwarsdeel Schuur met het Karschop en de Paardenstal zijn na restauratie in gebruik als gastenverblijven De Hopbel en 't Koevinkje. Daarnaast wordt er rundvee (Lakenvelders en Brandroden) en kippen gehouden.
Lees meer >

Symposium 'Het schathuis van de smaak', een symposium over innovatief en smaakvol erfgoed

Streekgebonden producten en bereidingen zitten in de lift. Zoveel is duidelijk. Het kadert in diverse maatschappelijke als economische trends en is bezig aan een revival, maar vormt tevens een de basis voor nieuwe innovatieve verwezenlijkingen. Ook al zijn heel wat organisaties actief, toch voelen vele initiatiefnemers zich alleen en dat ze zowat verloren staan tegenover de grootschalige industriële projecten. Het is hoog tijd voor een innovatieve smaak(r)evolutie die hieraan tegemoet komt. Dit symposium wil hieraan bijdragen. Het symposium wordt georganiseerd door de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie en vindt op woensdag 22 april 2015 plaats in het Summa College in Eindhoven. Voor meer informatie en (verplicht) opgeven kun je mailen naar symposium@asg.be    
Lees meer >

Fraai artikel over Het Groene Woud in Brabant Magazine

In de meest recente uitgave van Brabant Magazine (nr 16) staat een fraai en (in woord en beeld) uitgebreid artikel over Het Groene Woud. Het artikel is hier te downloaden. Brabant Magazine is het interactieve, digitale magazine van de provincie Noord-Brabant en heeft circa tienduizend abonnees. Hier kunt u een gratis abonnement aanvragen.  
Lees meer >

Manifest Brabantse streeknetwerken uitgereikt aan de provincie

Gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant en voorzitter Annemarie Spierings van de provinciale Statencommissie Transitie Stad & Platteland ontvingen op 6 maart 2015 het manifest ‘Regionale Allianties werken!’. De beginselverklaring komt van de hand van tien Brabantse streeknetwerken die zich intensief inzetten om de stad en een vitaal platteland met elkaar te verbinden. Het Groene Woud schreef mee aan het manifest. Samen met nog negen regionale streeknetwerken beschreef ze haar vermogen om de samenwerking te stimuleren tussen overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving. Want volgens de streeknetwerken zijn zulke allianties onmisbaar bij het realiseren van de door de provincie gewenste participerende netwerksamenleving. Streekbiertje Ter illustratie voegden de netwerken een beschrijving aan het manifest toe van de productie van een streekbiertje. De Streeknetwerken werpen zich op om de brouwmeesters te zijn die het provinciale recept en de regionale smaak weten te combineren tot een lekker streekeigen biertje. Daarin werd duidelijk dat het de Brabantse streeknetwerken niet alleen gaat om de kennis en vaardigheden van streekproducenten, maar dat ze het breder aanpakken: met behulp van allianties stimuleren ze ook de regionale economie en bevorderen ze de concurrentiekracht. Gedeputeerde De Boer bevestigde de kracht van de streeknetwerken. Hij beloofde hen een prominente plaats te geven in het overdrachtsdossier, dat na de verkiezingen van 18 maart 2015 aan het nieuwe provinciale bestuur wordt gegeven. Fotobijschrift: Bij de overhandiging van het manifest reikten de tien Streeknetwerk-voorzitters in brouwersschort een streekbiertje uit de eigen regio uit aan de Brabantse afgevaardigden.  
Lees meer >

Leren, beleven en samenwerken in Oisterwijkse buurtmoestuin

Het wordt leren, beleven en samenwerken in D’n Ekker Leer- en Beleefmoestuin in Oisterwijk. De ecologische buurtmoestuin, mede mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud, dient waardevolle doelen: opleiding, samenwerking en versterking van de sociale binding in de wijk.   De fundamenten voor D’n Ekker zijn in 2014 gelegd door enkele vrijwilligers en Rob en Jeff Denissen van de Piet van Meintjenshoeve. Het eerste seizoen van de moestuin, gelegen aan het fietspad Hoog Heukelom nabij de wijk de Pannenschuur, leverde al veel lekkere groenten en goede ideeën op. In de loop van 2014 zijn de ambities voor de moestuin verder vormgegeven. Ook kinderen doen mee Op educatief gebied zijn er contacten gelegd met verschillende basisscholen (Den Akker en De Molenhoek) en kinderopvang Humanitas. Dat heeft er al toe geleid dat de kinderen er gezamenlijk aardbeienplantjes hebben gepland en onderhouden. Natuurlijk hebben ze deze ook zelf mogen opeten. Afgesproken is dat de kinderen hier regelmatig workshops kunnen volgen en lessen gaan krijgen. Ook de kleintjes  van ’t Boemeltje en Kinderdagverblijf Dribbel doen mee door het opkweken van de plantjes. Samen ecologisch tuinieren Leden van de onlangs opgerichte moestuinvereniging zorgen voor het onderhoud van de moestuin. Dat doen ze niet individueel maar samen om van D’n Ekker een grotere productiemoestuin te maken. Zo is er meer oppervlak voor het telen van groenten en dat maakt het mogelijk om gewassen af te stemmen op elkaar en gebruik te maken van de biodiversiteit. Natuurvreemde, niet-ecologische middelen zijn niet meer nodig. Bijkomend effect van het samen onderhouden van één grote moestuin: de leden leren van elkaar en kunnen elkaar aanvullen. Voor de kinderen blijft het overigens mogelijk om een eigen stukje tuin te hebben en onderhouden. Trefpunt voor de wijk Niet alleen de leden en de kinderen van de scholen en kinderdagverblijven doen er hun voordeel mee. D’n Ekker ligt ook op een steenworp afstand van de Pannenschuur. Wijkbewoners kunnen hier op zaterdagochtend gezamenlijk tuinieren en elkaar op een andere manier leren kennen. Daarmee is D’n Ekker een heus trefpunt voor de wijk. Kom een kijkje nemen Streekfonds Het Groene Woud heeft D’n Ekker een structurele subsidie gegeven voor vijf jaar. Toch is geld alleen niet voldoende, want D’n Ekker heeft onlangs een oproep gedaan om meer vrijwilligers en leden te werven. Niet alleen voor het onderhouden van de tuin, maar ook om bijvoorbeeld leerlingen te begeleiden. De oproep is ook gericht aan mensen die elkaar willen ontmoeten en van elkaar willen leren. D’n Ekker Leer- en Beleefmoestuin nodigt mensen dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen. Dat kan elke zaterdagochtend in de moestuin aan het fietspad Hoog Heukelom. Kijk hier voor meer informatie.
Lees meer >

Bijdrage Streekfonds HGW voor toegankelijk maken archiefruimte De Ravenpoort Oirschot

Het archiefproject van Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ is gehonoreerd met een cheque van duizend euro van Streekfonds Het Groene Woud. Met het toegekende bedrag wordt het voor de heemkundekring mogelijk de archiefruimte in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’ optimaal in te richten en de archiefstukken voor een groot publiek toegankelijk te maken. 
Lees meer >

Vrijwilligers gezocht voor werkzaamheden bij grenswallen in Het Groene Woud

In oktober 2014 is er bij de Velderse wal op Landgoed Velder en de grenswal rondom Het Speet in natuurgebied De Geelders in Liempde archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit met het doel om meer te weten komen over de ouderdom, de opbouw en de historie van de grenswallen. De volgende stap is om gedeelten van de grenswallen op te knappen en op een interessante manier beleefbaar te maken voor voorbijgangers. Dit gebeurt onder meer door het plaatsen van informatieborden waarop de geschiedenis van het gebied en verhalen over de grenswallen omschreven staan, maar ook door het aanplanten van authentieke, inheemse planten en het ophogen van de grenswal met zand. Voor de aanplant- en herstelwerkzaamheden zijn SPPiLL en Stichting Brabantse Bronnen op zoek naar vrijwilligers. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag 21 maart en zaterdag 28 maart 2015. Naar verwachting duren de werkzaamheden de hele dag.  
Lees meer >