Nieuws

Gezond eten en leven met SapProgramma’s van SapVers

Verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat thema’s als ‘gezondheid’ en ‘gezond ouder worden’ steeds belangrijker worden. Ook in Het Groene Woud, waar we ons steeds meer richten op de vitaliteit van inwoners en de productie van gezond voedsel. Om gezond eten en leven te stimuleren, zijn twee ondernemers uit Vught in 2015 gestart met SapVers. SapVers biedt SapProgramma’s waarbij de deelnemers iedere dag vers geblende, vezelrijke sappen en soepen drinken onder begeleiding van een voedingsdeskundige. De sappen en soepen zijn gemaakt van zo’n vijftig verschillende soorten verse groenten, fruit, kruiden en specerijen en Brabants water. Om deze gezonde formule verder uit te rollen, zijn de initiatiefnemers gestart met een crowdfundingsactie. Het Groene Woud wil de komende jaren de kwaliteiten van het gebied meer dan ooit verbinden aan gezondheid en vitaliteit. Dit door het stimuleren van de productie van gezond voedsel, het bevorderen van ‘bewegen in de buitenlucht’, het faciliteren van burgerparticipatie en het helpen mee bewustzijn te creëren onder inwoners om hun omgeving te verbeteren. ‘Het Groene Woud is vitaal, groen en sociaal’, zoals omschreven staat in het concept Uitvoeringsprogramma. Initiatieven als SapVers dragen hieraan bij. Het doel van SapVers is om zoveel mogelijk mensen handvatten en de juiste stimulans te geven om gezond te leven. Dit door middel van gezonde en lekkere voeding in combinatie met sport en ontspanning. Hiervoor bieden zij SapProgramma’s aan van een, drie en vijf dagen bestaande uit vier vers geblende sappen per dag, een huisgemaakte soep en begeleiding van een voedingsdeskundige. Het draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van inwoners en past goed bij de ambities van Het Groene Woud. Daarom wil Het Groene Woud de samenwerking versterken en de crowdfundingsactie ondersteunen. Crowdfunding De initiatiefnemers van SapVers, Sandra van Nunen en Jan-Willem van Kempen, zijn in september 2015 begonnen met een pilot. Meer dan 1.750 deelnemers hebben het SapProgramma al gevolgd. Nu willen ze het concept verder uitrollen en meer gezonde programma’s ontwikkelen. Daarvoor zijn ze een crowdfundingsactie gestart via Geldvoorelkaar.nl. Dit maakt het mogelijk om als ondernemer of geïnteresseerde te investeren in de vorm van een lening. Als investeerder krijg je acht procent rente per jaar en korting op de programma’s en producten. Investeren in SapVers kan vanaf honderd euro. Onder de inwoners van Het Groene Woud die investeren in SapVers, verloten de initiatiefnemers een driedaagse SapProgramma ter waarde van € 69,50. De verse sappen worden drie dagen thuisbezorgd en daarbij krijgt de winnaar persoonlijke begeleiding van voedingsdeskundige Sandra. Samenwerking groente- en fruittelers Er zijn al enkele ondernemers uit de foodbranche die geïnvesteerd hebben in SapVers. Ook is er onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met OndernemersLift+, een samenwerkingsverband tussen onder andere HAS Hogeschool, Helicon Den Bosch, AgriFood Capital en ZLTO. Voor het maken van de sappen, is het belangrijk dat er voldoende verse producten worden geleverd. Daarnaast bestaat de wens om gebruik te maken van streekproducten. Ben je groente- of fruitteler in Het Groene Woud en wil je graag meer weten over SapVers? Neem dan contact op met Jan-Willem van Kempen via janwillem@sapvers.nl of 06-14197853. Meer informatie vind je ook op www.sapvers.nl.
Lees meer >

Fijne zomervakantie toegewenst!

De zomervakantie breekt aan. Dat geldt ook voor de medewerkers van Streekhuis Het Groene Woud. In verband met de vakantie is het Streekhuis tot en met 28 augustus gesloten. Daarna is iedereen weer bereikbaar en worden je vragen weer beantwoord. Voor nu wenst Het Groene Woud iedereen een fijne zomer toe. Geniet van het weer, de vakantie en natuurlijk de prachtige omgeving. Want voor leuke activiteiten en ontspanning hoef je niet eens zo ver weg te gaan. Hier in Het Groene Woud valt volop te ontdekken, te beleven, te bewonderen en te genieten. Laat je verrassen door het karakteristieke landschap, de bijzondere natuur en de Bourgondische gastvrijheid, gewoon bij jou om de hoek!
Lees meer >

Bijdrage vanuit jongerenregeling voor natuureducatie basisschool ‘s-Hertogenbosch

Wat is er nu mooier dan te leren over de natuur door het met eigen ogen te beleven? Dat dachten ze ook bij Montessorischool Merlijn in ’s-Hertogenbosch. De school gaat een educatieprogramma ontwikkelen om natuur meer in het lesprogramma te verweven. De leerlingen gaan de natuur dichtbij school ontdekken en zelf de handen uit de mouwen steken om de omgeving een stukje mooier te maken. Om het programma daadwerkelijk te realiseren, heeft de basisschool een bijdrage ontvangen vanuit de jongerenregeling van Het Groene Woud. De leerlingen van Montessorischool Merlijn mochten jarenlang ieder seizoen naar landgoed Bleijendijk in Vught. Het aantal bezoeken is twee jaar geleden teruggebracht van vier keer per jaar naar twee keer per jaar. De leerlingen missen Bleijendijk en er wordt gezocht naar een nieuwe invulling van natuur in de lessen. Daarvoor hoeven de leerlingen niet eens zo ver weg te gaan. De school ligt immers nog geen 750 meter van de natuur en vlakbij Eendenkooi Maaspoort. Daarnaast heeft de school ook een moestuin en een kindbelevingstuin. “De moestuin en de kindbelevingsstuin zijn zo’n tweeënhalf jaar geleden aangelegd. De tuinen worden steeds prachtiger. We kunnen veel meer met de natuur in de eigen omgeving”, aldus Mirjam Vollinga van Montessorischool Merlijn. Het educatieprogramma Het educatieprogramma is voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Het is de bedoeling dat zij twee keer per jaar een natuurgebied in de nabije omgeving bezoeken. Een lokale expert kan de kinderen uitleg geven over het gebied. Daarna mogen de kinderen zelf aan de slag, bijvoorbeeld met het rapen van zwerfafval, snoeien of iets in elkaar timmeren. “We gaan een programma ontwikkelen dat past bij het niveau van de kinderen”, zegt Mirjam. “Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de moestuin en kindbelevingstuin van de school. De doeners mogen meehelpen met het inzaaien en de denkers worden betrokken bij het uitdenken en ontwikkelen. We willen ieder kind betrekken.” Samenwerking vormt een belangrijk uitgangspunt binnen dit project, bijvoorbeeld met beheerders, lokale experts en andere betrokken organisaties van de natuurgebieden. Daarnaast wil de school voor het ontwikkelen van het lesprogramma een professional op het gebied van natuureducatie aantrekken. Jongerenregeling Het Groene Woud Met dit project laat Montessorischool Merlijn zien hoe je kinderen kunt betrekken bij de natuur en Het Groene Woud. Het is leuk, leerzaam en de leerlingen dragen bij aan het behoud en de versterking van het landschap. Inmiddels zijn er al enkele projecten in Het Groene Woud die een bijdrage hebben gekregen vanuit de jongerenregeling. Jongeren met creatieve en kansrijke ideeën komen in aanmerking voor maximaal duizend euro om hun project uit te voeren. Wil je meer weten? Kijk dan eens op deze pagina.
Lees meer >

Informatiebijeenkomst project: 'Bier als Bourgondische basis' - LOKALE ORGANISATIE GEZOCHT

Elk jaar initieert het Streekfonds Het Groene Woud een zogenaamd ‘eigen project’. Dit jaar is gekozen voor het project ‘Bier als Bourgondische basis’. Hierbij wordt aangesloten op de vele kleinschalige initiatieven rondom en de grote belangstelling voor het bierambacht en alles wat daarmee te maken heeft. Streekfonds Het Groene Woud is hiervoor op zoek naar één organisatie (bijvoorbeeld bierkamer of lokaal initiatief) die dit project verder wil oppakken en regelen. Om meer uitleg te geven over het project wordt op 14 september een informatieavond gehouden. In Het Groene Woud zijn in het verleden zeer veel brouwerijen geweest en het lijkt nu ook weer die kant op te gaan. Gedeelten van Het Groene Woud stonden bekend vanwege de hopteelt. Het project past verder goed bij het bijzonder hoog aantal horecalocaties dat in Het Groene Woud aanwezig is (meeste van alle Nationale Landschappen in Nederland). Dit ‘eigen project’ wil graag breed inzetten ten behoeve van kleinschalige netwerken. Dus zowel grondstofvoorziening (hop, gagel, e.d.), inventarisatie historische bierbrouwerijen, Het Groene Woud bier-label, uitwisseling met andere kleinschalige bierproducenten, expositie, etc. Organisatie Streekfonds Het Groene Woud zoekt één organisatie binnen Het Groene Woud (bijvoorbeeld bierkamer of lokaal initiatief) die het project ‘Bier als Bourgondische basis’ verder gaat oppakken en regelen. Daarmee is het volledig vergelijkbaar met het eigen project heggenvlechten dat destijds succesvol is opgepakt door Stichting de Brabantse Boerderij in samenwerking met Het Roois Landschap of het bijenproject dat opgepakt is door Food4Bees. Het Streekfonds is dus op zoek naar één organisatie die het project oppakt en dan een oproep doet voor projectideeën. Dan zullen kleinschalige netwerken worden uitgenodigd om een uitgewerkt projectidee in te dienen. Ambachtelijk bier maken en/of (specifieke) grondstofvoorziening ten behoeve van bierproductie moet dan het hoofdthema van het project vormen. Verder moeten de projecten een duidelijke link leggen tussen het historische en het hedendaagse Het Groene Woud, een breed bereik hebben en een verbinding leggen met andere projecten/initiatieven die aan dit thema gelieerd zijn. Op dezelfde manier als bij vorige ‘eigen projecten’ van het Streekfonds worden de (in euro’s gekwantificeerde) vrijwilligersuren ten dienste van de organiserende groep beschikbaar gesteld (tot een maximum van vijfduizend euro). Er is in totaal maximaal vijftienduizend euro voor het project beschikbaar. Informatiebijeenkomst Graag wil het Streekfonds in contact komen met lokale organisaties die geïnteresseerd zijn om dit project op te pakken. Daarom is een informatiebijeenkomst georganiseerd op 14 september. Aanvang 19.30 uur, locatie Streekhuis Het Groene Woud, Keefheuvel 1A in Liempde. Graag vooraf aanmelden via dvlaarhoven@hetgroenewoud.com.  
Lees meer >

Concept uitvoeringsprogramma 2017-2020 gereed

In de afgelopen maanden heeft een werkgroep zich gebogen over de plannen van Het Groene Woud voor de komende vier jaar. Wat zijn de ambities en hoe gaat Streeknetwerk Het Groene Woud de geformuleerde ambities concreet gestalte geven? Met input van partners uit de streek is een concept uitvoeringsprogramma 2017-2020 opgesteld. Het concept is toegestuurd naar alle betrokken partijen en tevens te downloaden onderaan deze pagina. Hiermee wil Het Groene Woud inwoners en partners de mogelijkheid geven om te reageren en zorgen voor een breed gedragen programma. Ben jij ook benieuwd waar Het Groene Woud de komende jaren voor gaat? Het Groene Woud zet van 2017 tot en met 2020 alles op alles om de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het gebied te behouden, te versterken en door te geven aan de volgende generatie. Er zijn kernwaarden geformuleerd die in alle plannen leidend zijn: ‘Het Groene Woud is groen in ál zijn facetten’ en ‘Het Groene Woud als mozaïek van steden en dorpen’. Hier wordt met drie ambities invulling aan gegeven. Het Groene Woud wil toe naar een sterke, circulaire economie, een meerwaarde creëren in gastvrijheid en een landschap zijn dat vitaal, groen en sociaal is. Ambitiedocument en projectenportfolio Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een ambitiedocument 2017-2020 en het projectenportfolio 2017. Het ambitiedocument omschrijft waar Het Groene Woud de komende vier jaar voor gaat en wat er op hoofdlijnen gaat gebeuren om de ambities de komende jaren te verwezenlijken.  In het projectenportfolio staat benoemd met welke projecten Het Groene Woud hier in 2017 invulling aan geeft. Het is de bedoeling dat het projectenportfolio tussen nu en 2020 elk jaar vernieuwd wordt met projecten waarmee Het Groene Woud het nieuwe jaar van start gaat. De vierjarige ambities bieden continuïteit, terwijl het projectenportfolio de nodige flexibiliteit geeft. Definitief uitvoeringsprogramma Het Groene Woud streeft naar een breed gedragen uitvoeringsprogramma. Daarom is er bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma ook goed geluisterd naar de inbreng van partners en inwoners. Met het publiceren van het concept, krijgt iedereen (nogmaals) de mogelijkheid om een reactie te geven op de kernwaarden, ambities en projecten. Mocht je willen reageren, doe dat dan vóór 1 september door een e-mail te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com. Het definitieve uitvoeringsprogramma wordt in september formeel aangeboden aan Gedeputeerde Staten en aan andere partners van Het Groene Woud. Via onderstaande linken kun je het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 en het Projectenportfolio 2017 downloaden: Uitvoeringsprogramma 2017-2020, de ambities Projectenportfolio 2017    
Lees meer >

Leden gezocht voor Jachthoorns van Het Groene Woud

Alphons van der Heijden uit Boxtel heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een jachthoornblaasgezelschap. De naam van de groep wordt Jachthoorns van Het Groene Woud. Op dit moment zijn reeds drie personen lid van het gezelschap en de bedoeling is om uit te groeien naar een gezelschap van zes tot tien personen. Ook een docent voor de groep wordt nog gezocht. Het gezelschap wil in de toekomst zowel feestelijke als treurige activiteiten in Het Groene Woud met een optreden kunnen omlijsten. Initiatiefnemer Alphons van der Heijden: “Nadruk ligt wat mij betreft op het met plezier jachthoornmuziek maken. Het ligt in mijn bedoeling om wekelijks onder leiding van van een nog te zoeken docent te gaan repeteren. Op momenten dat dat gewenst wordt zouden we feestelijke of treurige activiteiten in Het Groene Woud met een optreden kunnen omlijsten. Het zou fijn zijn om het gezelschap uit te laten groeien tot een blaasgezelschap van circa zes tot tien personen. Op de Hoge Veluwe vormen de maandelijkse optredens van een jachthoorngezelschap een toeristische attractie; dus wie weet wat wij nog voor Het Groene Woud kunnen betekenen!” Jachthoorns & Het Groene Woud Ook in Het Groene Woud werden in het verleden jachthoorns gebruikt voor het begeleiden van de jacht in de natuurgebieden. Zo waren onder meer de Van Horne’s grote jachtliefhebbers en waren zij als de Heren van Boxtel eigenaar van Landgoed Velder dat een zeer geliefd jachtgebied voor hen was. In het wapen van het geslacht van de Van Horne’s zijn drie jachthoorns afgebeeld. Meer informatie? Bent u de persoon die met de kleine jachthoorn ‘Furst Pless’ of de grotere ‘Parforce’ overweg kan en wilt u deel uit gaan maken van het jachthoornblaasgezelschap de Jachthoorns van Het Groene Woud, neem dan contact op met Aphons van der Heijden via 06-33700803. Ook als u beschikt over muzikale vaardigheden om de groep te begeleiden. Zie ook http://www.werkplaatshetgroenewoud.com/overzicht/1316/
Lees meer >

Ondernemen aan de Groene Corridor: prijsvraag voor start-ups en ondernemers

Een prijsvraag voor start-ups en ondernemers die mogelijkheden zien aan de Groene Corridor, graag vernieuwende concepten bedenken en duurzaam doen. Met de ontwikkeling van de Groene Corridor tot een aantrekkelijke groene verbinding ontstaan er kansen voor nieuw ondernemerschap. Alle ideeën, die de beleefbaarheid van de Groene Corridor versterken en een aantrekkelijk aanbod bieden voor bezoekers en passanten zijn welkom. Ondernemers met een origineel en haalbaar plan worden uitgedaagd mee te doen aan de prijsvraag “Ondernemen aan de Groene Corridor”. De prijsvraag staat open voor  zowel start-ups als bestaande ondernemingen met een nieuw concept. Na twee selectierondes worden de drie meest kansrijke plannen geselecteerd. De indieners van deze plannen worden in het vervolgtraject op diverse manieren ondersteund en geadviseerd bij de uitwerking en realisatie van hun plannen. Geïnteresseerd? Meer informatie is te vinden in de flyer. Belangstellenden kunnen zich via een inschrijfformulier via deze link aanmelden. Na aanmelding ontvang je een informatiepakket met info over de selectievoorwaarden en –procedure. Tot 1 augustus 2016 kunnen ideeën worden ingediend. 
Lees meer >

Kunstevenement in Best op zaterdag 16 juli: 'De wereld van Jeroen Bosch' - vol verhalen, kunst, toneel en muziek

Binnen het thema 'De wereld van Jeroen Bosch' hebben een aantal kunstenaars uit de regio een mooi project gerealiseerd. Zaterdag 16 juli van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom bij de grote Vlaamse schuur in de Tuin van Jeroen Bosch aan de Hagelaarweg 21 in Best. Dan is het slotdag van dit evenement waarbinnen kinderen en volwassenen samen met kunstenaars aan gewerkt hebben.  De dag maakt deel uit van het programma LANDSTAGE 2016. De toegang is gratis en het weer is goed, dus kom allen kijken en luisteren! Wat is er te doen? Verschillende muzikanten zijn gevraagd om deze dag te komen opvrolijken. Iemand met een Turkse Sas, iemand met een draailier en een zanger met gitaar zullen uit verschillende culturen en tijden muziek brengen. Verschillende mensen zullen op enkele momenten verhalen vertellen, gedichten voordragen of theaterscènes spelen. Op dit moment zijn dat in ieder geval: Alda van de Ven vertelt over het schilderij van 'De Hooiwagen' van Jeroen Bosch en van de rol van het geld van toen. Maria van Deutekom heeft ook twee vertellingen. Op zoek naar Jeroen Bosch waarin een aantal bekende schilderijen van hem aan bod komen en een bewerking van de legende van Het Witte paard van Straten. Hans van den Boomen zal dit muzikaal omlijsten. De dochter van Maartje Meerman wil enkele gedichten voordragen. Acteurs van Theatergroep Elysée uit Breda brengen de theaterscènes 'De Pest' en 'Spokentijd', beide geïnspireerd op de werken van Jeroen Bosch. Leerlingen van Maartje Meerman uit Oirschot zijn enkele dagen bezig geweest met de dieren op de schilderijen van Jeroen Bosch. De kinderen zijn zelf allerlei fantasie dieren gaan schilderen en die worden tentoon gesteld in de tuin. Cristel van Zunderd is geïnspireerd door een tekening van Jeroen Bosch en heeft twee gecombineerde portretten met gedichten gemaakt over dieren die in het gebied bij Aarle en Straten leven.  Deze werken zullen omstreeks half twaalf worden onthuld. Jak Peters uit Eindhoven bouwt – wederom geïnspireerd door de vele bouwwerken op de schilderijen van Jeroen Bosch – een eigentijds bouwwerk dat dienst doet als klein podium voor kleinkunst- of voordrachtskunstenaars die deze dag zullen vullen. Michiel Wasmus en Madara Placina uit Best bouwen een hemelse hoogslaper waar mensen onder de sterren kunnen dromen van al het moois in het Land van Bosch. Wellicht een kleine verwijzing naar de liefde van Jeroen Bosch en Aleid van de Meervenne voor de liefde op hun eigen grondgebied. Ruud Kroon en Willie-Jan Bons uit Best gaan op hun eigen manier aan de slag met oude fotografische technieken om de omgeving in beeld te brengen, met een link naar Jeroen Bosch. Verrassend en mooi. De moeite waard om te komen kijken. Jelle Saris uit Veldhoven heeft met leerlingen en jongeren een eigentijds podium gemaakt met grote kijkdozen (eigenlijk kijkkisten) om daarin het werk van Jeroen Bosch te vertalen. Op en bij het podium zullen de toneelvoordrachten plaats vinden Hester Pilz uit Oirschot is druk in de weer met een van haar bekende wilgentenen beelden. Dit wordt een 'Human figure' van bijna zes meter hoog dat zeker als blikvanger zal dienen. Zij is gedurende week samen met enkele collega's druk aan het werk en zal die zaterdag ook een demonstratie van haar werk kunnen geven. Zaterdag 16 juli is de opening van LANDSTAGE 2016. Dit programma met verhalen, muziek, theater, eten en drinken in de 'Tuin van Jeroen Bosch' (bij zorgboerderij De Hagelaar), Hagelaarweg 21 in Best is gratis toegankelijk. Dit evenement en andere activiteiten in het kader van LANDSTAGE 2016 zijn mogelijk gemaakt met steun van Zorgboerderij De Hagelaar, Atelier de 7e hemel, gemeenten Oirschot en Best en Rabobank HGWZ. LANDSTAGE 2016 is de naam van het landkunstproject Aarle, een kunst- en cultuurproject in het buurtschappen Aarle in Best. In het kader van het Jeroen Boschjaar koos de organisatie dit jaar voor het thema Jeroen Bosch en sluit daarbij aan bij het thema van de Jeroen Bosch tuin aan de Hagelaarweg.Voor actuele informatie kunt u terecht op de website www.LANDSTAGE.nl  
Lees meer >

33 nieuwe gediplomeerde IVN Natuurgidsen uit Het Groene Woud

Na een opleiding van twee jaar en het afronden van hun 'meesterproef' hebben 19 juni jl. 33 cursisten van zes verschillende IVN afdelingen het diploma IVN Natuurgids ontvangen. IVN is een landelijke organisatie en staat voor: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Met het diploma op zak gaan  deze vrijwilligers rondleidingen of andere activiteiten in de natuur organiseren.  Deze opleiding was georganiseerd voor, en door, vrijwilligers van de IVN-afdelingen Best, 's-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode, Oirschot, Oisterwijk, Son en Breugel en werd financieel mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud en IVN NGC-fonds Brabant. Trots op Het Groene Woud Tijdens de officiële start van de diplomering riep Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud, de gidsen op om vooral niet te vergeten om trots te zijn op Het Groene Woud en dit uit te dragen tijdens hun excursies. Het Groene Woud biedt namelijk een unieke mix van natuur, cultuur en vermaak. Tien gemeenten, grootschalige aaneengesloten natuurgebieden en authentieke landschappen, gelegen tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, vormen samen Het Groene Woud. Het Groene Woud is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Trots op het resultaat van de IVN Natuurgidsenopleiding Bea Peeters, van het landelijke IVN, benadrukte nogmaals de geweldige prestaties van alle vrijwilligers die deze opleiding weten te organiseren. Zij was onder de indruk van het niveau en de kwaliteit van de eindproducten. Verschillende groepen cursisten hebben in samenwerking met ondernemers en scholen educatieve producten ontwikkeld als 'meesterproef'. Zo staat er nu een heel groot bijenhotel bij Natuurpoort De Vresselse Hut, is er een geocache route door natuurgebied de Brand, een plan uitgewerkt voor een groen schoolplein in Oirschot (start in juli) en zijn enkele kant-en-klare educatieve projecten voor leerlingen van basisscholen ontwikkeld over natuur, bomen en ook over de wolf. Trots op de IVN vrijwilligers De IVN afdelingen in Het Groene Woud komen regelmatig bij elkaar voor een regio-overleg. De huidige regiovoorzitter, Jan Ackermans van IVN Best heeft tijdens zijn woordje alle nieuwe gidsen gefeliciteerd met dit mooie resultaat en alle vrijwilligers bedankt voor de geweldige samenwerking. Tot slot zijn alle cursisten door de docenten toegesproken en is de middag met een welverdiende feestelijke borrel afgesloten. De nieuwe, gediplomeerde IVN Natuurgidsen
Lees meer >

Technasiumleerlingen Jacob Roelandslyceum Boxtel presenteren ontwerpen recreatieve verbinding over A2

Donderdag 7 juli presenteerden zo’n twintig groepjes technasiumleerlingen van de tweede klassen van het Jacob Roelandslyceum in de raadszaal van de gemeente Boxtel hun ontwerpen voor een nieuwe recreatieve verbinding over de A2. De ontwerpen waren zeer creatief en varieerden sterk in opzet. Zo waren er verschillende technieken toegepast door de scholieren zoals omhoog roterende opritten, liften en hellingsbanen met mogelijkheden voor rolstoelers om op de brug te komen. Ook de opdracht om via de brug te zorgen voor promotie van Het Groene Woud was zeer divers uitgewerkt: van edelherten met uitkijkpunten tussen de hoorns, een aquariumbrug, meters hoge kunstbomen op de brug, projectie van bewegende edelherten tot een café op de brug. Opdrachtgever voor de technasiumopdracht was Het Groene Woud in samenwerking met gemeente Boxtel. Hieronder foto's van de projecten van de verschillende groepjes en hier een filmpje van een verlicht hert dat de A2 trotseert!                 
Lees meer >