Nieuws

Bijdrage vanuit jongerenregeling voor de Sprankeltuin in Haaren

Op zaterdag 23 april is een groep van 35 leerlingen en ouders van basisscholen De Hasselbraam en De Klim-op gestart met de aanleg van de Sprankeltuin. De Sprankeltuin is de schooltuin van brede school de Sprankel in Haaren. Op deze nieuwe locatie zijn sinds kort De Hasselbraam en De Klim-op ondergebracht. In de Sprankeltuin maken kinderen kennis met natuurlijke kringlopen en gezonde voeding. Er is een schelpenpad aangelegd, een toegangspoort gemaakt en er zijn verschillende hekwerken gezet. Het initiatief heeft een bijdrage ontvangen vanuit de Jongerenregeling van Het Groene Woud. Het ontwerp van de Sprankeltuin is bedacht door een groep leerlingen van beide basisscholen. Bij het maken van het inrichtingsplan kregen zij hulp van een tuinder en een hovenier uit Haaren. Het ontwerpteam maakte daarbij gebruik van de ideeën die alle leerlingen in het voorjaar hadden aangeleverd. Schooltuin als lesinstrument Beide scholen willen de Sprankeltuin verweven in het onderwijs. Directrice Heidi van Pinxteren van De Hasselbraam: “Doel van de schooltuin is om kinderen op een leuke en laagdrempelige manier in staat te stellen om duurzaam te leren denken, voelen en doen.” Linda van Oirschot, directrice van De Klim-op vult aan: “Daarmee willen we kinderen laten zien hoe natuurlijke kringlopen werken. Vanaf volgend schooljaar starten beide basisscholen een lesprogramma rondom natuur en voedsel.” De tuin wordt tot aan de zomer stap voor stap aangelegd. Een werkgroep bestaande uit beide directrices, ouders en deskundigen van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) begeleiden de totstandkoming van de Sprankeltuin. In oktober organiseert de werkgroep een oogstfeest met en voor de basisschoolleerlingen. De Sprankeltuin is één van de acht samentuinen die op initiatief van LNMH zijn opgestart. LNMH heeft als doel om inwoners te stimuleren bewuster en duurzamer te leven en actie te ondernemen in hun eigen leefomgeving. Het Groene Woud De totstandkoming van de Sprankeltuin gebeurt met financiële bijdrage vanuit de regeling ‘Stimulering Jongerenprojecten in Het Groene Woud’. Daarnaast heeft Het Groene Woud ook een aantal Doeboeken voor Groene Woudlopers geschonken. Met behulp van dit boek leren kinderen op een speelse en leuke manier over het bijzondere gebied waarin zij wonen. De Jongerenregeling van Het Groene Woud is in het leven geroepen om jongeren te betrekken bij het versterken van landschap en economie. De regeling kent eenvoudige voorwaarden en de verslaglegging gebeurt middels een blog en een filmpje op Werkplaats Het Groene Woud. Het Groene Woud heeft budget gereserveerd voor maar liefst twintig projecten. Jongeren die zelf een leuk idee hebben, kunnen zich  nog melden! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Johan van Cuyck van Streekhuis Het Groene Woud via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com.    
Lees meer >

Achterbanbijeenkomst: Bijengezondheid in Het Groene Woud

Op vrijdag 13 mei presenteert Het Groene Woud het regionaal uitvoeringsprogramma ‘Red de Bij’. Een programma bestaande uit grote en kleine initiatieven die gezamenlijk bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van de bijen in Het Groene Woud. De bijensterfte is groot, veel te groot. Niet alleen de honingbij staat onder druk, maar ook de wilde bij. Dit heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit, de bestuiving en daarmee ook de opbrengsten van de landbouw. Daarom is het niet alleen vanuit ecologische redenen, maar ook vanuit economische redenen belangrijk om deze problematiek aan te pakken. Met het regionaal uitvoeringsprogramma ´Red de bij´ geeft streeknetwerk Het Groene Woud invulling aan het provinciaal meerjarenprogramma ´Bijenimpuls voor Brabant 2015 - 2018'. Meer informatie en aanmelden De achterbanbijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij de Schaapskooi in Schijndel. Meer informatie en het programma vind je in de uitnodiging in de bijlage. Wil je graag aanwezig zijn? Meld je dan vooraf aan bij Peter van Oers via pvoers@hetgroenewoud.com. Download hier de volledige uitnodiging.  
Lees meer >

Europees werkgelegenheidsproject van start met steun van Het Groene Woud

In Zuid-Nederland en Vlaanderen wordt ambachtelijk vakmanschap nieuw leven ingeblazen, onder meer in Het Groene Woud. De revitalisatie van zogenoemde vakmanschapsberoepen, specifiek in de restauratiesector, gebeurt onder de paraplu van het Vlaams-Nederlandse project ReviVak. Het Groene Woud droeg inhoudelijk en financieel bij aan de totstandkoming van dit Europese project. ReviVak maakt onderdeel uit van het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit programma stimuleert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking tussen regio’s. Met ReviVak richten Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners zich tot 2019 op het stimuleren van de interesse in  ambachtelijke beroepen, specifiek in de restauratiesector. En perspectief op werk is er, gezien de toegenomen interesse van de markt voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Kostbare vakkennis behouden Omdat deze interesse zich nog niet vertaalt in een verhoogde instroom van jongeren en herintreders naar technische of beroepsscholen, dreigt kostbare vakkennis verloren te gaan. Vlaamse en Nederlandse organisaties, gefaciliteerd door Het Groene Woud, hebben met ReviVak de handen ineen geslagen om vakmanschapsberoepen te promoten en de werkgelegenheid te stimuleren. Daarvoor zal een innovatieve mix aan opleidingen worden ontwikkeld met vakmanschapsbeurzen, leer- en werkplekken, internetcolleges, excursies en bootcamps. Vakmanschap in Het Groene Woud Het streven is de Brabantse activiteiten, uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant, voor een groot deel te laten plaatsvinden in Het Groene Woud. Jongeren, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden daarmee gestimuleerd zich te bekwamen, zodat ze in de toekomst als vakman aan de slag kunnen gaan. Dat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook voor behoud van erfgoed: met hun vakmanschap helpen zij straks mee de talrijke erfgoedobjecten en monumenten in Nationaal Landschap Het Groene Woud te behouden voor de toekomst.
Lees meer >

You(th) challenge Het Groene Woud op maandag 9 mei

Ben je tussen de 15 en 30 jaar, ondernemend en heb je hart voor je eigen omgeving? Kom dan op maandag 9 mei van 19.00 tot 21.00 uur naar de jongerenbijeenkomst ‘You(th) challenge’ in Cultureel Centrum Tilliander in Oisterwijk. Het is de start van een inventarisatie naar wensen en ideeën van jongeren om hun leven, wonen en werken in Het Groene Woud  nog beter te maken. Reeds betrokken jongeren nodigen hun eigen netwerk uit, maar natuurlijk zijn ook andere jongeren(organisaties) welkom. Denk en doe mee! Al enige tijd leeft in Het Groene Woud de wens om jongeren meer en structureel te betrekken. Eén van de initiatieven hiervoor is Streeklab Het Groene Woud. Hierbij werkt jong talent samen met ervaren professionals aan concrete maatschappelijke opgaven. Nu gaan we een stapje verder en nodigen we vanuit het Streeklab jongeren uit om een bijdrage te leveren aan het opstellen van het jongerenprogramma. Wat heb je als jongere nodig om lekker te wonen, te werken en te leven in Het Groene Woud? Hoe kunnen jongeren dat zelf aanpakken en hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? We zijn benieuwd naar jullie kijk op het gebied! Aanmelden       Het doel van het vierjarig programma is om jongeren in Het Groene Woud een toekomst te bieden waarin ze met plezier en succes kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Het programma wordt vanaf september 2016 uitgevoerd. Ben je geïnteresseerd en wil je graag aanwezig zijn? Meld je dan aan via streekhuis@hetgroenewoud.com. Download hier de volledige uitnodiging.      
Lees meer >

Pluk je Buurt! Start je buurttuin in Het Groene Woud

NatuurSUPER introduceert Pluk je Buurt. Met dit programma helpt deze organisatie tien initiatiefnemers in Noord-Brabant met het opstarten van een buurttuin. Woon je in Het Groene Woud en lijkt het je leuk om samen met je buren een nieuwe buurttuin te op te zetten? Dan kan dit programma voor jou interessant zijn. Op 9 mei is er een informatiebijeenkomst in Eindhoven waar je van gedachten kunt wisselen en vragen kunt stellen. Initiatiefnemers kunnen zich tot 12 mei aanmelden. NatuurSUPER is een professionele en maatschappelijke gespreks- en samenwerkingspartner voor buurtbewoners, gemeenten, organisaties en anderen die actief zijn op het gebied van groene buurtinitiatieven. De organisatie heeft veel ervaring met het opzetten van buurttuinen op onbenutte plekken en heeft hiervoor een speciale methode ontwikkeld. Met het nieuwe programma Pluk je Buurt krijgen tien initiatiefgroepen in Noord-Brabant de kans om op hun gewenste locatie een buurttuin te realiseren. Het maakt de omgeving nog groener en daarnaast versterkt het de betrokkenheid en sociale cohesie. Een mooie kans voor inwoners van Het Groene Woud! Traject Het traject van Pluk je Buurt loopt van het najaar in 2016 tot eind 2017. Het voortraject start in juni. Hierbij gaat NatuurSUPER de individuele behoeften en middelen in kaart brengen en worden de benodigde financiën geworven. Omdat het proces minstens zo belangrijk is als het resultaat, doorlopen alle tien de initiatiefnemers samen het traject. Tussentijds zijn er verschillende bijeenkomsten. Daarnaast is er veel contact via een forum zodat initiatiefnemers elkaar kunnen helpen en samen kunnen optrekken. Vanaf januari 2017 gaan de initiatieven aan de slag op hun locatie. Meer informatie Heb je interesse om deel te nemen en wil je vooraf graag nog vragen stellen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 9 mei op Strijp-S in Eindhoven of neem contact via plukjebuurt@natuursuper.nu of 06-28322528 (bereikbaar op dinsdag en woensdag). Meer informatie over Pluk je Buurt vind je op de website van NatuurSUPER.  
Lees meer >

Ruim baan voor Triathlon Het Groene Woud

Triathlon Het Groene Woud houdt op zaterdag 2 juli 2016 een triathlon in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Op het programma: zwemmen, fietsen en hardlopen in en rond Oirschot over verschillende afstanden (1/4 en 1/8 triatlon), individueel en in teams. Zwemvereniging EOZC Oirschot, wielervereniging de Pedaleur en atletiekvereniging AV Oirschot zijn de kartrekkers van het evenement. “Onze ligging in Het Groene Woud biedt een prachtig, groen decor voor een sportief evenement als dit”, vertelt Alexander Schiebroek, initiatiefnemer van de triathlon en tevens voorzitter van de zwemvereniging. “Daar verbinden we graag onze naam aan, vandaar ‘Triathlon Het Groene Woud’. In het parcours fungeren de Groenewoudseweg en de Groenewoudsebrug bovendien heel toepasselijk als schakel.” Nieuwe datum: zaterdag 2 juli In eerste instantie zou Triathlon Het Groene Woud op zondag 3 juli plaatsvinden, “maar zwemmen in visvijver ’t Lisje bleek toch niet mogelijk”, legt Schiebroek uit. “Na overleg met Rijkswaterstaat kregen we toestemming om in het Wilhelminakanaal te zwemmen, maar wel alleen op een zaterdag, omdat het kanaal dan is afgesloten voor alle vaarverkeer.” En dus gaat het nu op zaterdag 2 juli ‘los’ in en rond Oirschot. Veel belangstelling De 1/4 triathlon omvat één kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen. De 1/8 triathlon gaat over 500 meter zwemmen, twintig kilometer fietsen en vijf kilometer hardlopen. De belangstelling is groot, zo laat de hoeveelheid aanmeldingen zien. Daarom heeft de organisatie het aantal deelnemersplaatsen voor alle afstanden verruimd naar maximaal honderd voor de kwart triathlon en maximaal vijftig voor zowel de achtste als de estafette-triathlon. Compact parcours Het zwemmen gebeurt in het Wilhelminakanaal, vanaf de Groenewoudsebrug richting Oirschot. Het fietsparcours bevindt zich ten zuiden van het kanaal en het hardlopen ten noorden ervan. Volgens Schiebroek is het een prettig parcours, ook voor toeschouwers. “Het is een vrij compact traject: alle onderdelen zijn via de Groenewoudsebrug nabij de Heilige Eik met elkaar verbonden. Toeschouwers hebben volop de gelegenheid om te kijken en aan te moedigen.” Individueel meedoen of met een team Deelnemers kunnen individueel meedoen aan beide triathlon-varianten. De kwart triathlon is tevens bedoeld voor ploegen van drie personen, waarbij elk teamlid een onderdeel aflegt. Aanmelden via de website Meer informatie over het Oirschotse evenement is te vinden op de website van het evenement. Wie zich wil aanmelden, wordt hier direct doorgelinkt naar het aanmeldformulier van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Daar kun je je deelname meteen regelen.  
Lees meer >

Word jij hét gezicht van Het Groene Woud tijdens evenementen?

Het bruist in Het Groene Woud! Op verschillende plaatsen in het gebied worden er activiteiten en evenementen georganiseerd die een relatie hebben met Nationaal Landschap Het Groene Woud. Deze evenementen richten zich bijvoorbeeld op natuur, landschap, cultuurhistorie of streekproducten. Vaak is hier de mobiele promotiestand van Het Groene Woud te vinden (met daarbij ons springkussen). Om dit ook in de toekomst te blijven doen, is Het Groene Woud op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan een nieuw op te zetten poule om, tegen een passende vergoeding, enkele keren per jaar de promotiestand te bemensen. Word jij hét gezicht van Het Groene Woud? Wanneer je deelneemt aan de poule, wordt je gevraagd om enkele keren per jaar aanwezig te zijn bij evenementen in Het Groene Woud. Je krijgt een rol bij de mobiele promotiestand om bezoekers enthousiast te informeren over ons wonderschone gebied en uitleg te geven over wat er te doen en te beleven is. Iedereen die deelneemt wordt vooraf uiteraard goed geïnformeerd. Daarnaast ben je altijd met tweeën bij de promotiestand en sta je meestal met iemand die veel over Het Groene Woud weet. Het is de bedoeling om van het begin tot het eind van het evenement aanwezig te zijn. Mocht je maar een dagdeel aanwezig kunnen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.   Vergoeding Als je deelneemt aan de poule, krijg je daar ook iets voor terug. Naast een leuke dag, ontvang je een vergoeding van 15 euro per deelgenomen evenement. Daarnaast ontvang je aan het eind van het jaar een cadeaupakket. Voorwaarde is wel om minimaal twee keer per jaar de promotiestand te bemensen. Als je lid bent van een heemkundekring of natuurvereniging in Het Groene Woud, dan mag je ook je eigen organisatie promoten tijdens het evenement. Interesse? Heb je interesse en wil je graag deelnemen aan de poule? Stuur dan een e-mail naar communicatieteam@hetgroenewoud.com. Het communicatieteam neemt vervolgens contact op om tot nadere afspraken te komen. De voorlopige planning van de evenementen kun je hier downloaden. Mochten er evenementen aan toegevoegd worden, dan maakt het communicatieteam dit bekend bij de mensen die lid zijn van de poule met de vraag of er iemand zin en tijd heeft om die dag Het Groene Woud te vertegenwoordigen.
Lees meer >

Ondernemen, ontmoeten en samen eten. Meet & Eet in Tilburg

In het gebied van Tilburg-Zuidoost naar Het Groene Woud wonen en werken veel ondernemers, initiatiefnemers en ondernemende mensen. Denk hierbij aan agrariërs en aanbieders van slow leisure, horeca, sport en natuur. Elkaar ontmoeten, samen eten en kennis delen leidt vaak tot mooie nieuwe samenwerkingen. Tijdens deze Meet & Eet wordt met name de verbinding gelegd tussen de gebieden Tilburg-Zuidoost en Het Groene Woud, op de grens van stad en land.   De Meet& Eet vindt plaats: Vrijdag 20 mei aanstaande van 12.30 en 16.30 uur bij café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15 in Tilburg. Download hier de volledige uitnodiging met alle informatie. Programma 12.30 uur Binnenloop 13.00 uur Lunch 13.30 uur Zeepkist 15.00 uur Wandeling De kosten zijn beperkt: koffie & thee zijn van ons, iedereen brengt zelf iets te eten mee en naborrelen kan op eigen kosten. De kosten voor de wandeling zijn vijf euro p.p. en kunnen ter plekke worden afgerekend. Meet & Eet is een initiatief van Janneke de Vries (Stichting OpGroeneVoet), Huub Glas (MVO013) en Het Groene Woud.
Lees meer >

Extra budget voor boekenfonds Het Groene Woud

De besturen van Streekhuis en Streekfonds Het Groene Woud hebben besloten extra budget beschikbaar te stellen voor Boekenfonds Het Groene Woud. Initiatiefnemers kunnen via dit fonds een bijdrage ontvangen voor het maken en uitgeven van boeken die een relatie hebben met Het Groene Woud en de kwaliteiten van het gebied onder de aandacht brengen. Inmiddels zijn er al talloze inspirerende en waardevolle boeken gefinancierd vanuit dit fonds. Vanwege de succesvolle resultaten is besloten om opnieuw budget beschikbaar te stellen voor dit fonds. Het Groene Woud is een gebied met een rijke cultuurhistorie, prachtige natuurgebieden en volop recreatiemogelijkheden. Om de kennis over het gebied te ontsluiten en te delen, is in 2014 het Boekenfonds opgericht. Begin 2016 was het fonds nagenoeg uitgeput, maar vanwege de mooie resultaten hebben de besturen van Streekhuis Het Groene Woud en Streekfonds Het Groene Woud besloten om extra budget beschikbaar te stellen. Beiden brengen tienduizend euro in, goed voor zo’n tien tot twintig boeken. Iedereen die een idee heeft of graag een boek wil uitbrengen, kan dus een aanvraag indienen. De bijdrage bedraagt maximaal duizend euro per boek. Als de aanvrager een RaboStreekrekening Het Groene Woud heeft, dan kan dit oplopen tot maximaal tweeduizend euro. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag opsturen naar Streekhuis Het Groene Woud. Voorwaarden De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Belangrijk is dat de boeken een verband hebben met de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Daarnaast is het nog steeds de bedoeling dat de teksten en foto’s voor minimaal tachtig procent kosteloos geleverd zijn. De voorwaarden kennen wel enkele toevoegingen. Zo wil Het Groene Woud als compensatie voor het gebruik van het papier, graag iets terugdoen voor de natuur. Daarom wordt de initiatiefnemer gevraagd om voor elke vijfhonderd boeken minimaal twee (fruit)bomen te planten of een streekeigen haag van twintig meter. De volledige voorwaarden zijn hier te vinden.
Lees meer >

Beleef het Dommelpad: 120 kilometer wandelen en fietsen langs de Dommel

VVV Noordoost-Brabant heeft een nieuwe fiets- en wandelroute ontwikkeld. Het Dommelpad start bij de oorsprong van de rivier de Dommel in België en loopt tot de uitmonding in de Dieze in ‘s-Hertogenbosch. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Streekfonds Het Groene Woud, de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel en Waterschap De Dommel. Speciaal voor deze routes is er een brochure ontwikkeld. Daarnaast is er informatie beschikbaar op de website van Waterschap De Dommel, VVV De Groote Heide, VVV Het Groene Woud en Routes in Brabant. De Dommel is een rivier die ontspringt op de Donderslagse Heide ten zuiden van het Belgische Peer. Waar de Dommel begint als klein stroompje, verandert zij langzaam in een klein meanderend beekje tot een flinke rivier vlak bij het eindpunt. In totaal is de Dommel 120 kilometer lang. Hiervan stroomt ongeveer 35 kilometer over Belgisch grondgebied en de overige 85 kilometer stroomt over Nederlands grondgebied. Het ‘Dommelpad’ zijn twee afzonderlijke routes:  een fiets- en een wandelroute die de recreant langs de rivier de Dommel leiden. Beide routes starten ten zuiden van het Belgische Peer, de bron van de rivier, en eindigen in ’s-Hertogenbosch waar de Dommel samen met de Aa in de Dieze uitmondt. Bij de routes wordt gebruik gemaakt van het fiets- en wandelknooppuntensysteem die de consument langs en/of nabij de Dommel brengt. Hierdoor kunnen de routes ook in tegengestelde richting gewandeld of gefietst worden. De ontwikkelde brochure bevat, naast een overzichtskaart van de wandel- en de fietsroute, informatie over het gebied rondom de Dommel, omliggende natuurgebieden, nabijgelegen bezienswaardigheden en afstaptips. De brochure is medio eind april verkrijgbaar bij VVV vestigingen en agentschappen in het stroomgebied van de Dommel voor €5,95. Informatie over het Dommelpad is vanaf dat moment ook online te vinden. Een deel van de opbrengst vloeit terug naar de initiatiefnemers met als doelstelling het stroomgebied van De Dommel nog verder te verfraaien, zodat men ook in de toekomst kan blijven genieten van dit prachtige stuk natuur.  
Lees meer >