Nieuws

Vrijwilligers gezocht voor realisatie historische erven in Liempde

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de realisatie van historische erven in Liempde. Het is de bedoeling om op bestaande locaties specifieke kenmerken van authentieke erven te versterken of opnieuw aan te brengen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf januari 2016. Het project wordt uitgevoerd door Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB). In totaal worden zeven erven door SdBB onder handen genomen. Vier in opdracht van SPPiLL en drie als uitvoering van een wederopbouwproject van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, waarbij natuurgebied De Scheeken een van de aandachtsgebieden is. Vanuit SPPiLL is de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten betrokken. Historische boerenerven behoren naast boerderijen tot het cultureel erfgoed. Met dit project willen de initiatiefnemers deze cultuurhistorische, waardevolle elementen weer terugbrengen in het Liempdse landschap. In februari 2015 werd een oproep gedaan aan grondeigenaren om zich aan te melden. Inmiddels zijn er zeven locaties geselecteerd, waarvan er vier definitief vast liggen. Een professionele tuinarchitect maakt de ontwerpen en vanaf januari 2016 kan er (naar verwachting) gestart worden met de realisatie. Een groot karwei en daarom is de projectgroep op zoek naar extra hulp. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit graven, scheppen, aanplanten en overige hand- en spandiensten zoals materialen sjouwen. Daarnaast wordt er ook gezocht naar mensen die klinkers willen leggen. Samen aan de slag met een gezellige club collega’s! Iedereen die interesse heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl of 06-83246226. Locaties De erven worden in ieder geval gerealiseerd aan de Donkerstraat 2, Barrierweg 23 en bij het toekomstige bezoekerscentrum van SPPiLL aan de Barrierweg 4. Daarnaast komt er, in samenwerking met Brabants Landschap, ook een historisch erf bij Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2. Hoe een historisch erf eruit ziet, is altijd verschillend. Iedere tijdsperiode had vroeger haar eigen kenmerken. Co Kramer, lid van de SPPiLL-projectgroep: “Er zijn verschillende elementen die typerend zijn voor een historische erf. Aan één kant van het erf staan vaak hoogstamfruitbomen en aan de andere kant ligt een moestuin. Er staat meestal ook een notenboom. Er wordt nooit asfalt gebruikt, maar alleen klinkers of zand. Het is natuurlijk mooi als er ook een waterput of bakhuisje staat.” Gastvrij hart van Het Groene Woud De realisatie van de historische erven is één van de deelprojecten waarmee de SdBB samen met SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Het vormt onderdeel van het overkoepelende project ‘Liempde, gastvrij en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. Met de uitvoering van het project ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot de centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud en wordt een bezoek als toerist of recreant nog interessanter. Het is dan ook belangrijk dat de historische erven publiekstoegankelijk worden. Daarnaast neemt SPPiLL de erven op in haar arrangementen, wandel- en fietsroutes. Het erf van Barrierweg 4 in Liempde
Lees meer >

‘In de koecken gelevert…’ Historisch kookboek bevat culinaire schatten van Kasteel Stapelen in Boxtel

Op woensdag 18 november 2015 is het historisch kookboek ‘In de koecken gelevert…’ verschenen. In het stijlvol vormgegeven boek staat de keukengeschiedenis van Kasteel Stapelen in Boxtel centraal. Schrijver en historicus Hein Vera biedt de lezer een verrassend kijkje in een kasteelkeuken van rond 1500. Extra bijzonder zijn de recepten in het boek, die mensen thuis kunnen maken, gebaseerd op de ingrediënten die de kasteelbewoners indertijd in hun keuken (‘koecken’) gebruikten. Aan de basis van het boek, dat met steun van Streekfonds Het Groene Woud tot stand kwam, liggen de rentmeestersrekeningen met de keukenlijsten van Kasteel Stapelen uit de jaren rondom 1570. Vera: “Ik doe al jaren onderzoek naar onder meer materiële cultuur, waarbij ik kijk naar wat mensen vroeger in en om het huis gebruikten. Vijftien jaar geleden heb ik in Brussel die rekeningen met de lijsten gevonden, maar ik had er verder nog niets mee gedaan. Voor een onderzoek van Ger van den Oetelaar zijn we begin dit jaar naar Brussel geweest. We hebben die rekeningen doorgekeken en gefotografeerd. Op de terugweg kwamen we samen tot de conclusie: met die keukenlijsten moeten we wat bijzonders doen.” Culinair erfgoed Het leidde tot het kookboek ‘In de koecken gelevert…’ waarbij met een knipoog, “maar wel wetenschappelijk verantwoord”, wordt gekeken naar het Middeleeuwse huishouden en de kookcultuur. Ger van den Oetelaar vindt het boek, en daarmee de culinaire schatten uit die tijd, erg waardevol. “Ze bieden ons een extra verbinding met ons eigen verleden. Lekker eten, koken met ‘eerlijke’ producten is nu erg ‘in’. Geweldig dat we een hedendaagse trend kunnen combineren met erfgoed.” Koken in de geest van die tijd De gegevens van de keukenlijsten zijn volgens Vera uniek: “Ze vormen een afspiegeling van het leven van de adellijke klasse eind 1500. Bij opgravingen van kastelen wordt tegenwoordig vaak naar het afval gekeken om te ontdekken wat er in het kasteel gegeten werd.” In dit geval kwamen complete keukenlijsten tevoorschijn die de schrijver de inspiratie gaven om er een kookboek van te maken. De recepten zijn geen Middeleeuwse recepten, maar gerechten om in de geest van die tijd te kunnen koken, met de ingrediënten uit de ‘koecken’ van Stapelen. Van kaantjes met stroop en stoofsla met gehakt tot ganzenborst met rijst en pruimen. Twee professionele koks zagen erop toe, dat de recepten culinair verantwoord waren. Wedstrijd en kasteeldiner In de aanloop naar publicatie van het kookboek organiseerde Streekhuis Het Groene Woud in oktober 2015 de kookwedstrijd ‘Erfgoedchef van de toekomst 2015’. Philippe Meesters, tweedejaars leerling Zelfstandig werkend kok van de Rooi Pannen, won de wedstrijd met een moderne terrine (een soort paté) op basis van oude ingrediënten. Verder bereidde Grandcafé Rembrandt in Boxtel onlangs ‘Hoen van de kasteelvrouwe’ uit het kookboek. Dat beviel zo goed, dat het Grandcafé erover denkt het gerecht op de kaart te zetten. In 2016 staat een cultuurhistorisch kasteeldiner op Stapelen op het programma. Nu te koop Het boek ‘In de koecken gelevert…’ is vanaf nu verkrijgbaar in de webwinkel van Het Groene Woud.  
Lees meer >

Boekpresentatie ’t Goet te Arle - de oudst bekende boerderij van West-Europa - op 3 december in Best

Op donderdag 3 december a.s. wordt in Zalencentrum Prinsenhof in Best het nieuwe boek ’t Goet te Arle gepresenteerd. ’t Goet te Arle is een rijk historisch boek over de geschiedenis van de oudst bekende boerderij van West-Europa aan de Oirschotseweg 117 in Best. De boerderij kent, naast ’t Goet te Arle, ook wel de namen de Amelrijck Booth Hoeve, de Armenhoef en de Aarlese Hoeve. Het wordt uitgegeven op initiatief van Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting deKapellekes en Heemkundekring Dye van Best. De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 14.00 uur). Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het boek ’t Goet te Arle schenkt aandacht aan de historische achtergronden van de oudst bekende en nog steeds bestaande boerderij in Best. De boerderij staat nog grotendeels overeind op het originele gebint en wordt al meer dan 750 jaar gebruikt als stal. Welke veranderingen onderging de boerderij gedurende die 750 jaar, wie waren de bewoners en welke gronden waren in gebruik? Het zijn enkele onderwerpen die in het boek aan bod komen. Naast de historische achtergronden, schenkt het boek ook aandacht aan de restauratie in 2014 en de bouwhistorisch- en archeologische onderzoeken. Het boek is na de presentatie o.a. verkrijgbaar via de website van uitgeverij Pictures Publishers voor € 29,50. Uiteraard is het boek ook tijdens de bijeenkomst te koop. De bijeenkomst De nieuwe publicatie is onderdeel van een groot project dat over de boerderij in Best is uitgevoerd. Naast de publicatie van het boek, bestaat het project o.a. uit de ontwikkeling van een educatieprogramma voor zowel het basis- als het middelbaar onderwijs. Inmiddels is ook het restauratieproject van de boerderij afgerond. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 3 december komen kort de verschillende fasen aan bod die hebben geleid tot het prachtige eindresultaat. Daarnaast zijn er verschillende (gast)sprekers. Zo spreekt onder meer Jos Bazelmans, hoofd sector Kennis van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geeft  Ger van den Oetelaar een korte presentatie over de toekomst van de boerderijen binnen Het Groene Woud en spreekt stadsarcheoloog Nico Arts over de positie van de Aarlese Hoeve in het regionale oudheidkundige onderzoek tussen de Dommel en de Beerze. Dagvoorzitter van de bijeenkomst is burgemeester Anton van Aert van de gemeente Best. Geïnteresseerden die graag aanwezig willen zijn, kunnen zich tot uiterlijk 26 november aanmelden via info@vantlaarhof.nl. Iedereen wordt gevraagd om hierbij de naam en het aantal personen te vermelden. Bezoekers zijn vanaf 14.00 uur welkom in Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC in Best. Betrokkenen Het boek is geschreven door Otto Brinkkemper, Ton van den Hurk, Jan-Willem de Kort, Paul Maas, Jan Timmers, Daniel Vangheluwe, Johan Verspay en Dick Zweers. Het is tot stand gekomen mede dankzij (financiële) bijdragen van Erfgoed Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Streekfonds Het Groene woud, de gemeente Best, notaris Jan van de Meulengraaf, Frans Adriaanse, Voergroep Zuid en de drie initiatiefnemende partijen. Het resultaat is een boek over een rijk historische en bijzondere boerderij in Best. Aarlese Hoeve anno nu - Foto: Ruud van Nooijen Aarlese Hoeve in vroeger tijden  
Lees meer >

Boerderijpluim 2015 voor boerderij aan Pepereind in Cromvoirt

Op donderdag 12 november heeft familie Ten Kate, eigenaar van de boerderij aan Pepereind 9 in Cromvoirt, de Boerderijpluim 2015 in ontvangst mogen nemen. De familie ontving de Boerderijpluim voor de bijzondere prestatie die ze leverde bij de restauratie van de boerderij. De Boerderijpluim is uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘Landschap & Boerderijen. Een blik op het rijke verleden van De Meierij’ in ’t Spectrum in Schijndel. Een druk bezochte bijeenkomst waarbij tevens twee nieuwe boeken werden gepresenteerd: ‘Canon van Het Groene Woud’ en ‘De dynamische hoeve’. De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Brabantse Bronnen en Stichting de Brabantse Boerderij. De Boerderijpluim is een initiatief van Stichting de Brabantse Boerderij en werd dit jaar voor de vijfde keer overhandigd. Er waren acht boerderijen geselecteerd die in de afgelopen jaren gerenoveerd, gerestaureerd of herbestemd zijn. Deze werden beoordeeld op o.a. architectuurhistorische, bouwhistorische en landbouwhistorische criteria. De familie Ten Kate van de boerderij in Cromvoirt mocht de Boerderijpluim in ontvangst nemen. Hun boerderij stamt uit 1647. “Met veel gevoel voor de historische waarden en betekenis van de onderdelen, is de boerderij zeer geslaagd en eigentijds gerestaureerd. Terughoudendheid, eenvoud en harmonie zijn de woorden waarmee de kwaliteit van deze restauratie is uitgevoerd”, aldus juryvoorzitter Joop Steenbakkers. De familie kreeg, naast de Boerderijpluim, ook het eerste exemplaar van het boek ‘De dynamische hoeve’ overhandigd. Twee nieuwe boeken Het boek ‘De dynamische hoeve’ is één van de publicaties die tijdens de bijeenkomst werd gepresenteerd. Het is een uitgave van Stichting de Brabantse Boerderij en geschreven door Karel Leenders. Het geeft inzicht in de veranderingen van boerderijgebouwen en hun omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Het gaat specifiek over de periode 1662 tot 2015. Daarnaast presenteerde ook Stichting Brabantse Bronnen een nieuwe uitgave: ‘Canon van Het Groene Woud’. Het is geschreven door Jan van der Straaten en geeft een beeld van de historische landschapsontwikkeling van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Wat is er zo bijzonder aan het gebied, wat zijn de belangrijkste factoren die hierin een rol hebben gespeeld en in hoeverre zijn er van het vroegere landschap nog elementen aanwezig? Het zijn enkele vragen waar het boek antwoord op geeft. “We kunnen het ook wel een historische geografie van Het Groene Woud noemen”, aldus van der Straaten. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Bart Claassen van de gemeente Schijndel door Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud. Boeken verkrijgbaar De twee nieuwe publicaties van Stichting Brabantse Bronnen en Stichting de Brabantse Boerderij zijn te koop bij uitgever Pictures Publishers via www.picturespublishers.nl. De uitgave van Stichting Brabantse Bronnen is mede mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud en de provincie Noord-Brabant. Het streekfonds heeft, net zoals het Prof. Dr. Van den Eerenbeemtfonds (onderdeel van de provincie Noord-Brabant), ook bijgedragen aan de uitgave van Stichting de Brabantse Boerderij. Pepereind 9 in Cromvoirt. De familie Ten Kate met Joop Steenbakkers (2de van links) en dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld (rechts). Foto: Ruud van Nooijen.  
Lees meer >

Laatste boom ‘PlantenNu 2015’ maakt boomgaard compleet. Duizenden hagen, plantsoen en bomen erbij in Het Groene Woud

Met het planten van een Conference-perenboom op 11 november 2015 is het erfbeplantingsproject ‘PlantenNu Het Groene Woud 2015’ afgerond. De boom staat bij de familie Welle-Van Beurden aan de Hogeweg in Haaren, die in dit project in totaal twaalf bomen plantte om haar oude boerderij haar boomgaard terug te geven. Daarmee is het landschap in Het Groene Woud opnieuw een stukje fraaier geworden. Katrien Welle-Van Beurden is blij met haar nieuwe hoogstamfruitbomen. “PlantenNu sloot naadloos aan op onze wens om hier, op de plek van de oude boomgaard, een nieuwe boomgaard te maken. We willen rond onze boerderij het Brabantse landschap terugbrengen en bomen horen daar zonder meer bij. Een aantal bomen stond er nog, zoals een stoofpeer- en pruimenboom. Dankzij PlantenNu is onze gaard weer compleet. Nu is het wachten op de groei en bloei.” Haag, plantsoen en bomen ‘PlantenNu Het Groene Woud 2015’ ging afgelopen zomer van start en is mede mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud. Projectbureau Orbis voerde het project uit. In totaal deden 22 inwoners van Het Groene Woud mee aan deze editie. Resultaat: verspreid over de deelnemers zijn ruim 6.900 stuks haag- en bosplantsoen, 62 laan- en leibomen en 174 hoogstamfruitbomen geplant. Ger van den Oetelaar van Streekfonds Het Groene Woud is nauw bij het project betrokken. “Veel mensen willen ‘iets’ doen om bij te dragen aan dit nationaal landschap. Sommigen doen dat met vrijwilligerswerk, anderen door het aanplanten van de eigen omgeving. PlantenNu is een perfecte manier voor veel bewoners in het buitengebied om daadwerkelijk iets bij te dragen.” Meer biodiversiteit, meer beleving Ook in 2013 en 2014 werden ‘PlantenNu’-projecten uitgevoerd in Het Groene Woud. Daaraan deden in totaal 105 inwoners mee. Vanwege het grote enthousiasme besloot het Streekfonds ook voor 2015 budget beschikbaar te stellen. Van den Oetelaar: “Door de grote variatie aan bomen en hagen versterken we de identiteit van Het Groene Woud. We vergroten er de biodiversiteit mee, maar bijvoorbeeld ook de beleving van het landschap. Daarnaast biedt een project als dit bewoners de gelegenheid om zelf mee te doen aan het verfraaien van de eigen leefomgeving, en dat heeft ook positieve gevolgen.” De grote deelname aan het project laat volgens Van den Oetelaar grote betrokkenheid zien bij het landschap. “Mensen beschouwen Het Groene Woud niet als ‘van iemand anders’, maar als deel van zichzelf. Het is onderdeel van je eigen geschiedenis en daarmee van je eigen identiteit.” Voor Katrien Welle-Van Beurden geldt dat ook. “We willen heel graag dat Brabantse landschap rond onze boerderij in ere herstellen. Daarom mag een nieuwe editie wat mij betreft best weer op touw worden gezet.” Het planten van de laatste PlantenNu-boom bij de familie Welle-Van Beurden gebeurde samen met een afvaardiging van Het Groene Woud: Ger van den Oetelaar, Theodoor van Leeuwen (beiden Streekfonds Het Groene Woud) en Jeroen Naaijkens (Streekhuis Het Groene Woud).    
Lees meer >

Via nieuwe wandelroute over boerenland van Oisterwijk naar Tilburg

Op zaterdag 7 november is een nieuwe wandelroute over boerenland tussen Oisterwijk en Tilburg door de Oisterwijkse wethouder Sjef Verhoeven geopend. Langs deze route, genaamd Wandelroute Duurzaamheidsvallei, zijn door vrijwilligers veel bomen en struiken geplant in kader van de Natuurwerkdag die ook op 7 november plaatsvond. De wandelroute is een ommetje van 14 kilometer van Oisterwijk naar Tilburg en vice versa. Het is een initiatief van Het Groene Woud-project Deltaplan voor het Landschap en Stichting Duurzaamheidsvallei. De initiatiefnemers willen bezoekers stimuleren om met respect voor de boer en zijn vee de mooie wandeling af te leggen. Daarom vond de opening plaats door het onthullen van een informatiebordje over de parasiet Neospora Caninum. De parasiet veroorzaakt spontane abortus bij koeien. De hond is gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet ziek van, maar brengt de parasiet wel via zijn ontlasting over op de koeien. In het gebied Moerenburg-Heukelom worden dertig nieuwe bordjes geplaatst met daarop de vraag aan bezoekers op de hond aan te lijnen en geen ontlasting van de honden achter te laten in de weilanden. Steeds aantrekkelijker Sjef Verhoeven, wethouder Oisterwijk en tevens lid van Stuurgroep Deltaplan voor het Landschap: “De wandelroute is echt met liefde gemaakt. Ik zie het als een uitnodiging om hier eens te komen kijken. Je hoeft niet ver weg te gaan om een mooi landschap te beleven. Dit kan ook dichtbij. Door dit soort kleinschalige initiatieven wordt het steeds leuker om buiten te zijn. Oisterwijk wordt hierdoor steeds aantrekkelijker. Ik beleef dit dan ook als iets geweldigs!” Lindebomen Dankzij de medewerking van grondeigenaren in het gebied Moerenburg-Heukelom kon de wandelroute over boerenland en de aanplant van bomen en struiken gerealiseerd worden. Een van de grondeigenaren is familie Van de Pas. Voorzitter Stichting Duurzaamheidsvallei, Henk Hoppenbrouwers: “Op de grond van de familie Van de Pas planten we vandaag diverse zomerlindes. Deze bomen verbeteren het leefklimaat voor bijen. Verder gaan we hier ook nog bessendragende struiken onder planten. Dit zal zeer in de smaak vallen bij de reeën die hier al vaak komen drinken in de poel. En wellicht mogen we in de toekomst ook dassen verwelkomen.” Wandelroute De Wandelroute Duurzaamheidsvallei is uitgezet tussen de locatie in Tilburg waar eens Huize Moerenburg heeft gestaan en de plaats in Oisterwijk waar voorheen Kasteel Durendael ontstond. De route komt langs een aantal voorbeelden van duurzaamheidsprojecten in het gebied en het is de bedoeling van de Stichting Duurzaamheidsvallei dat er in de toekomst meer voorbeelden te zien zullen zijn. De route van Tilburg naar Oisterwijk start bij de J.P. Coenstraat ter hoogte van de brug over het Wilhelminakanaal en is gemarkeerd met roze palen. In Oisterwijk start de wandelroute ter hoogte van de Stroomdalpad-brug over de Voorste Stroom ter hoogte van de Meidoornlaan. Deze route is gemarkeerd met groene palen. Ook kan de route gestart worden vanaf de Laag Heukelomseweg in Heukelom. De wandelroute is hier te downloaden. Plaatsing laatste boom door grondeigenaar Anneke van de Pas Opening wandelroute door Sjef Verhoeven  
Lees meer >

Edelhert keert terug in Het Groene Woud

Tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch ligt Het Groene Woud. Brabants Landschap brengt hier samen met ARK Natuurontwikkeling het edelhert terug. Het Groene Woud bestaat uit bossen, heiden, moerassen, vennen en bovenal bijzondere natte bossen op leemgrond. Het Groene Woud is ongeveer 7500 hectare groot en ligt in de provincie Noord-Brabant. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud.  Om precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde. Samen met ARK Natuurontwikkeling wordt in 2016 een start gemaakt met de terugkeer van het edelhert in Het Groene Woud. De Scheeken vormt samen met het naastgelegen natuurgebied de Mortelen het grootste landschapsreservaat van Brabant. In 2010 is hier al een natuurbrug over de snelweg A2 aangelegd die de gebieden met elkaar verbindt. Grote en kleine dieren maken gebruik van de brug die maar liefst 50 meter breed is; van ree, das en steenmarter tot hazelworm, kamsalamander en vlinders. Sommige dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt. De terugkeer van het edelhert staat gepland in het najaar van 2016. Een oeroud patroon Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen de laatste wilde edelherten. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos. Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten. Betekenis voor toerisme en recreatie In gebieden waar edelherten voorkomen profiteert een reeks van toeristisch-recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s direct of indirect van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen, fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel zichtbaar en hoorbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. De Veluwe en de Ardennen danken een deel van hun bekendheid aan de herten die er leven. De bronsttaferelen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Net als in die streken kan het hert in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool. Eén van de poorten tot het edelhertengebied wordt het in aanbouw zijnde informatiecentrum D’n Liempdsen Herd in Liempde. Koning van het woud Het Groene Woud is van nature een vruchtbare streek, die zeer aantrekkelijk is voor edelherten. Gestart wordt met de terugkeer van 12 tot 15 edelherten in een omheind gebied van 300 hectare. Deze startgroep is een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze groep kan nog langzaam groeien tot een mooie groep edelherten die past in het gebied. In de toekomst wordt in overleg met de streek gekeken hoe we de edelherten meer ruimte kunnen geven in grotere delen van Het Groene Woud. Eind 2015 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van afrastering in het toekomstige edelhertengebied in de Scheeken. De herten zelf zullen waarschijnlijk in het najaar van 2016 arriveren. Vanaf dat moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid om de ‘koning van het woud’ te observeren. Natuurbrug over het spoor Om mogelijk te maken dat edelherten in meer delen van Het Groene Woud hun rol als grote grazer kunnen vervullen, treffen overheden, natuurorganisaties en andere organisaties diverse voorbereidingen. Een van de belangrijkste is de aanleg van een ecoduct over de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze natuurbrug, die in 2017 door ProRail gebouwd wordt, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe natuurbrug krijgt net als de brug over de A2 een breedte van 50 meter. Zelf op pad Het Groene Woud is en blijft vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website van Brabants Landschap is nu al meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied. Natuurlijk is er ook veel informatie te vinden op de website van Het Groene Woud.
Lees meer >

Al vijf waterputten gebouwd in Liempde, Gastvrij Hart van Het Groene Woud

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij in het voorjaar gestart met de bouw van tien waterputten in Liempde. Het gaat hier om authentieke, functionerende waterputten voorzien van een boom met putmik. De bouw loopt voortvarend, want inmiddels is bijna de helft van de waterputten gerealiseerd. Het is één van de activiteiten waarmee de SPPiLL projectgroep Natuur- en cultuurprojecten van oudsher typerende natuur- en cultuurhistorische elementen weer terugbrengt in het Liempdse landschap. De waterputten zijn te bewonderen aan de Pastoor Dobbeleijnstraat 2, Sortestraat 2, Spurkstraat 2 en Gemondesestraat 14. Daarnaast is ook de waterput aan de Barrierweg 42 ingegraven, al moet deze put nog wel opgemetseld worden met stenen. Deze put is dus bijna klaar. Lex Schregardus, voorzitter van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten: “De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van SPPiLL en Stichting de Brabantse Boerderij. Dit geldt ook voor de voorbereidende taken, zoals het verzamelen van hout voor de putmikken en het bewerken hiervan. Zonder deze inzet, was het niet zo snel gegaan. Daarbij zijn we zeer tevreden over het resultaat!” De overige vijf waterputten komen aan de Hogenbergseweg 30, Donkerstraat 2, Raadhuisplein 4, de Barrierweg 23 en op het erf van het toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4. Een mooi resultaat Eén van de Liempdse deelnemers is Jurjen Dijk. Hij woont in een boerderij aan de Sortestraat 2. Door mee te doen aan het project, wilde hij de historische uitstraling van het pand terugbrengen. “De waterput overtreft alle verwachtingen”, vertelt Jurjen. “De stenen van de waterput versterken het historische karakter en het hout is van goede kwaliteit. Dat zie je er echt vanaf.” Een mooi resultaat waar Stichting de Brabantse Boerderij en de vrijwilligers van SPPiLL hard aan gewerkt hebben. Al gaat het niet altijd zonder slag of stoot. Bij het graven van de waterput werd per ongeluk een waterleiding geraakt. Met vereende krachten is dit weer netjes opgelost. Jurjen: “De weg ernaartoe verliep met de nodige uitdagingen, maar het resultaat is super. Erfgoed is iets waar we zuinig op moeten zijn en het is goed dat er een organisatie is die concrete projecten opzet om het meer onder de aandacht te brengen.” Gastvrij hart van Het Groene Woud De bouw van de authentieke waterputten, is één van de deelprojecten waarmee SPPiLL de relatie tussen het waardevolle historische centrum van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Dit vanuit het gegeven dat Liempde een cultuurhistorisch super-ensemble vormt. Het super-ensemble bestaat uit het totaal aan akkercomplexen met bijbehorende gehuchten, steilranden en beekdalen rondom de kern van Liempde. Het is uniek in Nederland, en zelfs in Europa. Met de projecten van SPPiLL krijgt de waardering als cultuurhistorisch super-ensemble nog meer waarde. Hierdoor ontwikkelt Liempde zich steeds meer als gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud en wordt een bezoek als toerist of recreant nog interessanter.  Vrijwilligers werken aan de realisatie van de waterputten. Foto's: Ruud van Nooijen
Lees meer >

Philippe Meesters winnaar kookwedstrijd Het Groene Woud

Philippe Meesters, tweedejaars leerling Zelfstandig werkend kok van De Rooi Pannen in Eindhoven is de winnaar van de kookwedstrijd ‘Erfgoedchef van de toekomst 2015’. De wedstrijd is gehouden op 21 oktober jl. met als opdracht: maak op basis van oude ingrediënten een nieuwe, moderne terrine (een soort paté). De wedstrijd is georganiseerd door Streekhuis Het Groene Woud. Door het organiseren van deze wedstrijd, konden jongeren op eigentijdse wijze kennis maken met cultuurhistorie en streekproducten. Wedstrijd In september jl. zijn jongeren die een MBO-opleiding volgen richting horeca op De Rooi Pannen, Summa College en Koning Willem I College uitgedaagd mee te doen aan de wedstrijd. De wedstrijd startte met een gastles ‘Middeleeuwse kookkunst in Brabant’. De jongeren kregen de opdracht om een nieuw recept voor een terrine te ontwikkelen. Na de voorselectie hebben vier jongeren dit recept gekookt in aanwezigheid van een professionele jury. Philippe Meesters kwam als winnaar naar voren. Hij scoorde erg goed op zijn goede en gestructureerde manier van werken, maar ook door de verassende en overtuigende smaak van zijn gerecht. De prijs bestond uit een geldbedrag van 500 euro, een rondreis langs streekproducenten in Het Groene Woud, een snuffelstage, en het presenteren van het winnende gerecht op een cultuurhistorisch diner in Boxtel in het voorjaar van 2016. De wedstrijd is gehouden op het Summa College in Eindhoven. Op deze school staat ambachtelijk koken hoog in het vaandel. De jury bestond uit Yvonne Hopstaken (Brabantse Held van de Smaak 2014, Boxtel), Joost van Roosmalen (eigenaar van D’n Ark; proef het Brabantse land, Tilburg) en Hein Vera (rechts- en cultuurhistoricus). Op basis van oude keukenlijsten Kasteel van Boxtel Aanleiding van de kookwedstrijd is de historische vondsten over Kasteel Stapelen in Boxtel. Hier woonde eind 1500 Jan van Horne; baron van Boxtel en zijn vrouw. Toen zijn vrouw in 1564 overleed, ging de rentmeester de keuken beheren. Een deel van die rekeningen is bewaard gebleven. Een opmerkelijk onderdeel van de rekeningen waren de omvangrijke keukenlijsten met de meest wonderlijke, luxe en uitheemse ingrediënten. De gedachte is dat deze ingrediënten direct of indirect een relatie hebben met de status van de heren van Boxtel en het gebruik van Velder als jachtgebied door hen en hun adellijke relaties. Ze geven daarmee een bijzonder beeld van de kookkunst in Brabant in de Middeleeuwen. Vervolg Deze historische vondsten hebben, naast deze kookwedstrijd, geleid tot de ontwikkeling van een historisch kookboekje dat binnenkort verschijnt. Hierbij vormen de ingrediënten van de ‘koecken van Stapelen’, ofwel de keuken van Stapelen, de basis voor moderne recepten. Dit historisch kookboekje is geschreven door Hein Vera. Ook wordt in het voorjaar van 2016 een cultuurhistorisch diner georganiseerd in Boxtel. Hier mag Philippe Meesters het winnende gerecht presenteren. Anja Verweij overhandigt namens Het Groene Woud de oorkonde, behorende bij de prijs, aan Philippe Meesters.
Lees meer >

Dubbele oogst voor 'sMoestuin Pannenschuur in Oisterwijk

Buurtbewoners van de Oisterwijkse wijk Pannenschuur onderhouden sinds enkele maanden gezamenlijk een fraaie moestuin. Zij profiteren hierdoor dagelijks van zelf gekweekte groentes én onderhouden zo hun sociale contacten in de wijk. Dit project heeft een financiële bijdrage ontvangen van Stichting Streekfonds Het Groene Woud. De buurtmoestuin heeft de naam de ‘sMoestuin. Ruim een jaar geleden kwamen acht gezinnen bij elkaar met de wens om een gezamenlijk plantsoen te realiseren. Een uitgestrekt, ongebruikt stuk grond van 600 vierkante meter achter de Donkerstraat in Oisterwijk, leende zich als uitstekende locatie. Met financiële ondersteuning van Stichting Streekfonds Het Groene Woud werd het verwilderde stuk omgeploegd tot vruchtbare grond. Het grootste deel van de tuin wordt gebruikt voor het gezamenlijk kweken van groentes, zoals tomaten, komkommer en wortels. Daarnaast heeft ieder gezin een eigen deel van maar liefst 12 vierkante meter tot zijn beschikking. De buurtbewoners plukken letterlijk de vruchten- en de groentes van de tuin. Wekelijks is er een goede oogst, al vergen de tuintjes uiteraard wel het nodige onderhoud. De ‘sMoestuin De ludieke naam ‘sMoestuin slaat volgens initiatiefneemster Corien de Jong op de combinatie tussen tuinieren en sociaal contact met de buurt. “Ten eerste is het super dat je dichtbij huis op een ruime plek je eigen groentes kunt kweken”, vertelt Corien. “Daarnaast kun je gezellig een praatje maken met je buren die je anders niet zo vaak spreekt. We helpen elkaar met tuinieren, maar kletsen uiteraard ook over andere dingen.” Er waren ook buurtbewoners die op het stuk grond graag een persoonlijke garage wilden bouwen en dus volgde er een gesprek met de projectgroep van de ‘sMoestuin. “In een fijne sfeer hebben we prima afspraken kunnen maken”, vervolgt De Jong. “De tuin en de bergruimtes zijn namelijk beiden gerealiseerd.” Streekfonds Het Groene Woud Stichting Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het Streekfonds wordt gevoed met extra rente die de Rabobank geeft over de rente die houders van een Rabo StreekRekening Het Groene Woud ontvangen en door een deel van de rente die geschonken wordt door dezelfde rekeninghouders. Ook ontvangt de Stichting Streekfonds Het Groene Woud een bedrag aan donaties t.b.v. het Streekfonds.   
Lees meer >