Nieuws

Reddingsplan voor Joodse begraafplaats in Oisterwijk

De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk heeft een reddingsplan opgesteld voor de Joodse begraafplaats in Oisterwijk en heeft hiervoor een bijdrage ontvangen vanuit het Streekfonds Het Groene Woud. Op zondag 14 juni is er een open dag van 14.00 tot 17.00 uur en de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats nodigt iedereen uit om te komen kijken naar de vorderingen van de restauratie. Verscholen in de bossen aan de rand van Oisterwijk ligt een oude Joodse begraafplaats. De plaats straalt een serene rust uit. Een begraafplaats uit 1748 die er altijd moet blijven. Maar de natuur rukt op en bedreigt de begraafplaats met de ondergang. Bovendien zijn er bijna geen nabestaanden meer en ook de eigenaar de Vereniging Israëlitische begraafplaats Oisterwijk telt nog maar één lid. Het onderhoud blijft daardoor ook achterwege. De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats heeft een plan gemaakt om de unieke begraafplaats te redden. “Dit Rijksmonument moet opgeknapt worden om voor de komende 50 jaar de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk te kunnen blijven uitbeelden.” Eerste resultaten De eerste stappen zijn gezet. Er zijn bomen gekapt en het metaheerhuisje is gerestaureerd. Nu is de muur aan de beurt. Omdat de begraafplaats onderdeel uit maakt van Het Groene Woud en van grote cultuurhistorische waarde is, werd Stichting Streekfonds Het Groene Woud bereid gevonden een bijdrage te geven aan de restauratie van dit unieke Rijksmonument. Het bestuur is blij met de subsidie van het Streekfonds Het Groene Woud. Ze was nog niet op de hoogte van de constructie dat een klein deel van de rente die de Rabobank vergoed over het saldo van een RaboStreekrekening terecht komt in het Streekfonds en aangewend wordt voor de subsidiering van nieuwe projecten in Het Groene Woud. Een mooie constructie en daarom heeft de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats daarom inmiddels zelf ook een Streekrekening geopend bij de Rabobank. Op zondag 14 juni is er een Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur en nodigt de stichting iedereen uit om te komen kijken naar de vorderingen van de restauratie. 
Lees meer >

Het Groene Woud werkt mee aan het Dommelpad, een nieuwe route langs de Dommel

VVV Noordoost-Brabant is bezig met de ontwikkeling van het Dommelpad. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Streekfonds Het Groene Woud, de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel en Waterschap De Dommel. Het Dommelpad, bestaande uit een fiets- en wandelroute, start bij de oorsprong van de rivier de Dommel in België en loopt tot de uitmonding in de Dieze bij ‘s-Hertogenbosch. Speciaal voor deze routes wordt er een brochure ontwikkeld. Daarnaast is er op zowel een online-themapagina als in de VVV-app informatie terug te vinden. Stichting Streekfonds Het Groene Woud, de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel en Waterschap De Dommel stellen elk afzonderlijk gelden beschikbaar voor duurzame projecten en activiteiten die hun waardevolle en natuurrijke gebieden en zijn omgeving versterken. Eén van de projecten die hier uit voortvloeit is de ontwikkeling van een fiets- en wandelroute langs de Dommel, genaamd het Dommelpad. Speciaal voor het Dommelpad wordt er een brochure en online-themapagina op www.routesinbrabant.nl ontwikkeld. Daarnaast is er informatie terug te vinden in o.a. de VVV-app. In samenwerking met deze organisaties ontwikkelt VVV Noordoost-Brabant, partner van Routebureau Brabant, deze producten. Routebureau Brabant draagt zorgt voor (Brabant brede) routeprojecten, uniforme bewegwijzering en onderhoud van de routes. De wandel- en fietsroute leidt de recreant langs de rivier de Dommel. Beide routes starten ten zuiden van het Belgische Peer, de bron van de rivier, en eindigen in ’s-Hertogenbosch waar de Dommel samen met de Aa in de Dieze uitmondt. Bij de routes wordt er gebruik gemaakt van het fiets- en wandelknooppuntensysteem die de consument langs en/of zo dichtbij als mogelijk bij de Dommel brengt. Naast een overzichtskaartje is er in de brochure uiteraard ook informatie over het gebied en De Dommel terug vinden. De brochure van het Dommelpad is medio de zomer te koop bij o.a. VVV-vestigingen en VVV-agentschappen. Informatie over het Dommelpad is vanaf dat moment ook online te vinden. 
Lees meer >

Van Gogh komt tot leven.... Zonnebloemen kleuren Het Groene Woud geel!

Deze zomer kleurt Het Groene Woud… geel! Om het Van Gogh-jaar 2015 ook in Het Groene Woud extra luister bij te zetten heeft Coöperatie Het Groene Woud een ludieke actie bedacht. Iedereen kan hieraan meedoen door zelf een stukje grond in te zaaien met zonnebloemen, zodat Het Groene Woud deze zomer daadwerkelijk geel kleurt. Het is een eerbetoon aan een groot kunstenaar en het draagt bij aan een verdere verfraaiing van het landschap. Vanaf nu kan iedereen via Streekhuis Het Groene Woud een actiepakket bestellen met daarin een zak zonnebloemzaad. In het verlengde van deze actie, worden ook speciale routes en arrangementen ontwikkeld. Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh overleed. Daarom is 2015 uitgeroepen tot Van Gogh-jaar. Wereldwijd wordt Brabants' beroemdste kunstenaar geëerd met tentoonstellingen en evenementen. Dan kan Het Groene Woud niet achter blijven! Het Groene Woud en Van Gogh: beiden kleurrijk, waardevol en inspirerend. Beiden iets om trots op te zijn! Om deze gedeelte trots extra luister bij te zetten gaat de ludieke actie 'Het Groene Woud kleurt geel' van start. Iedereen mag meedoen en een stukje grond in zaaien. De actie bestaat nog maar net en nu al heeft een aantal bedrijven een locatie aangemeld. Ook gemeenten worden hierbij betrokken. Het bestellen van zonnebloemzaad Wellicht het bekendste werk van Van Gogh is zijn serie zonnebloemen. Fraaie gele bloemen, in 1888 geschilderd in Arles. Het Groene Woud wil Van Gogh eren en haar eigen bijzondere landschap onder de aandacht brengen door op zoveel mogelijk locaties zonnebloemen te zaaien. Daarom roept Het Groene Woud alle bedrijven, inwoners, verenigingen en organisaties op hieraan mee te doen. Er zijn speciale actiepakketten samengesteld met daarin een zak zonnebloemzaad van 250 gram voorzien van actie-informatie en een zaaiadvies. Daarbij zijn ook tien actiestickers toegevoegd. Een pakket kost tien euro (kostprijs materiaal, verzendkosten en een kleine plus ten bate van Streekfonds Het Groene Woud t.b.v. nieuwe projecten in Het Groene Woud) en is tot eind mei te bestellen via streekhuis@hetgroenewoud.com. Geef hierbij ook je adres door, want de bestellingen worden toegestuurd. Het inzaaien kan eveneens tot eind mei. Iedereen kan meehelpen om het gebied nog stralender te maken! Aanmelden van de locatie Hopelijk staan in de periode juli-september overal in Het Groene Woud zonnebloemen in bloei. Daarbij worden er wandel- en fietsroutes en bijzondere arrangementen ontwikkeld, waarbij zowel de zonnebloemen als Het Groene Woud in het volle licht staat. Aan iedereen die meedoet wordt gevraagd de betreffende zonnebloemlocatie te melden op de speciale actiewebsite: www.hetgroenewoud.com/zonnebloemenactie. Door de gegevens van de locatie waar de zonnebloemzaden zijn gezaaid in te vullen wordt op een digitale kaart van Het Groene Woud met een klein zonnebloemicoontje aangegeven waar de gele bloemenpracht zich bevindt. Op deze manier kleurt Het Groene Woud ook online geel!  De voor- en achterkant van de zakjes zonnebloemzaad.
Lees meer >

Het Streekhuis organiseert workshops om Het Groene Woud nog beleefbaarder te maken - Meld je nu aan!

Als inwoner van Het Groene Woud voel je je betrokken bij dit mooie gebied. Sterker nog: je hebt zelf ook ideeën over hoe Het Groene Woud nog mooier, aantrekkelijker en beter leefbaar te maken is of hoe anderen nog beter van Het Groene Woud kunnen genieten. Als Het Groene Woud willen we je daarbij ondersteunen. Hiervoor hebben wij  verschillende instrumentaria ontwikkeld: Iedere laatste dinsdag van de maand wordt er een workshop georganiseerd. Deze is óf op locatie of op het Streekhuis in Liempde. De ene maand zal er een inhoudelijk thema centraal staan, de maand erop zal de bijeenkomst in het teken staan van financiële of andere randvoorwaardelijke aspecten. Binnen de workshops zal een case worden aangedragen, waarbij de initiatiefnemer (casehouder) knelpunten aan de orde stelt en vragen neerlegt. Mede-initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals zullen tijdens de bijeenkomsten proberen de ‘casehouder’ zoveel mogelijk te voorzien van adviezen en oplossingen. Hiermee kan hij/zij verder met de verdere ontwikkeling of uitvoering van het initiatief. Ook is voldoende tijd ingepland om vragen te beantwoorden van alle geïnteresseerden aanwezigen. Wil je je initiatief verder ontwikkelen? Kom naar de workshops  georganiseerd door Streekhuis Het Groene Woud!   Dinsdag 26 mei Onderwerp: Natuur (educatie, beleving, beheer, inrichting) en streekproducten Tijd: 17.00-21.30 (van 17.00 tot 18.00 netwerken/ broodje eten) Locatie: Nader te bepalen Kosten: 20 euro Aanmelden voor 19 mei -  9.00 uur   Dinsdag 30 juni Onderwerp: Workshop verdienmodellen Tijd: 17.00-21.30 (van 17.00 tot 18.00 netwerken/ broodje eten) Locatie: Nader te bepalen Kosten: 95 euro  (dit is inclusief het boek ‘nieuwe Business Modellen’ van Jan Jonker e.a.) Aanmelden voor 23 juni -  9.00 uur Bij deze willen wij je uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen als initiatiefnemer, casehouder, ervaringsdeskundige of professional.  Ken je anderen die ook interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomsten? Stuur dit bericht dan door in je netwerk. Bent je geïnteresseerd? Meld je dan tijdig aan door een mail te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com  
Lees meer >

21 mei: Moestuin-ontmoeting in Het Groene Woud

Op donderdag 21 mei van 16.00 tot 19.00 uur organiseert Het Groene Woud de Moestuin-ontmoeting. Alle initiatiefnemers of betrokkenen van buurtmoestuinen in Het Groene Woud zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is bedoeld om kennis over moestuinieren te vergroten, ervaringen uit te wisselen, maar ook om elkaar verder te helpen met bijvoorbeeld zaden, gereedschap of bepaalde vraagstukken. De bijeenkomst bestaat uit diverse workshops en sessies over moestuinieren en zorgt ervoor dat je in contact komt met andere initiatiefnemers. De locatie en het definitieve programma worden binnenkort bekend gemaakt.  
Lees meer >

Het Groene Woud kleurboek voor volwassenen verschenen

Bij uitgeverij Berne Media is het kleurboek voor volwassenen Het Groene Woud verschenen. In dit kleurboek staan kleurplaten van gebouwen, natuur en bekende locaties in Het Groene Woud, het gebied tussen de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. De kleurplaten zijn gemaakt door professionele kunstenaars uit de drie steden en Het Groene Woud. Het tachtig pagina’s tellend kleurboek voor volwassenen is een initiatief van de Stichting Oisterwijk 800 SPOT. Deze stichting zet cultuur in ter versterking van de samenleving. Het boek kost 9,95 en is in elke boekhandel te koop. Met Het Groene Woud wordt ingehaakt op de enorme rage van kleurboeken voor volwassenen. Deze zijn er te kust en te keur. Elke boekhandel heeft allerlei uitvoeringen beschikbaar. Het Groene Woud-kleurboek is om een aantal redenen bijzonder. De kleurplaten zijn gemaakt door professionele kunstenaars. Door de platen te kleuren, komt men op een bijzondere manier in contact met hun werk. Het is tevens interessant te zien hoe professionele kunstenaars hun werk in kleurplaten ‘vertalen’. Door middel van de kleurplaten is het kleurboek tevens een ontdekkingsreis door Nationaal Landschap Het Groene Woud. De Stichting Oisterwijk 800 SPOT ziet het kleurboek als een middel om mensen bij het cultureel erfgoed te betrekken. De samenwerking tussen deze stichting, de kunstenaars en Berne Media | uitgeverij abdij van berne heeft een zeer eigen kleurboek voor volwassenen opgeleverd.  Het ISBN-nummer is 978-90-8972-103-7. De prijs bedraagt € 9,95. Ontwerp kleurboekomslag: Bas van den Biggelaar.
Lees meer >

Excursie over het ontstaan van landgoederen op Landgoed Velder en Heerenbeek

Op zondag 17 mei a.s. organiseert Stichting Brabantse Bronnen een excursie op Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeek tussen Liempde en Oirschot. De excursie, onder leiding van Ger van den Oetelaar, gaat over het ontstaan van landgoederen in de geschiedenis van Het Groene Woud. De excursie start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van Herberg de Schutskuil (Oude Grintweg 100 in Oirschot) en duurt ongeveer 2,5 uur. Het ontstaan van landgoederen is één van de ontwikkelingen die, met name rond de negentiende en twintigste eeuw, duidelijk zichtbare veranderingen aanbrachten in het landschap. In Het Groene Woud bevinden zich nog steeds verschillende typen landgoederen. Landgoederen met een schitterend landschap, monumentale gebouwen en een rijke geschiedenis. Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeek zijn hier mooie voorbeelden van. Wat is nu de geschiedenis van deze landgoederen en hoe zijn landgoederen als Velder en Heerenbeek ontstaan? Al wandelend door de natuur vertelt Ger van den Oetelaar, bestuurslid van Stichting Brabantse Bronnen en kenner van de natuurgebieden en Het Groene Woud, hier meer over. Landschapscanon van Het Groene Woud Het Groene Woud kent een rijke geschiedenis en een diversiteit en hoeveelheid aan cultuurhistorische waarden. Een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de negentiende eeuw. Stichting Brabantse Bronnen wil het eeuwenoude landschap weer tot leven wekken en beleefbaar maken. Daarom ontwikkelt deze stichting momenteel de Landschapscanon van Het Groene Woud met bijbehorend een aantal erfgoedprojecten. Een canon in de vorm van een boek en een website waarin de historische en ruimtelijke aspecten van de eeuwenoude landschappen naar voren komen. Het ontstaan van landgoederen is één van de onderwerpen die hierin aan bod komt. De Landschapscanon van Het Groene Woud wordt in juni 2015 gepresenteerd. Aanmelden Stichting Brabantse Bronnen organiseert de excursie in het kader van het project Landschapscanon van Het Groene Woud. Geïnteresseerden die graag aanwezig willen zijn, kunnen zich opgeven via marloes@vantlaarhof.nl (bij voorkeur voor 10 mei). De Landschapscanon van Het Groene Woud wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud. Foto: De Negen Dreven op Landgoed Velder (gemaakt door Kees Beekmans).
Lees meer >

Generatietuin Boxtel geopend, mét een Groene Handdruk

Zaterdag 19 april werd in Boxtel in de wijk Oost een generatietuin geopend. Een generatietuin is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van nabijgelegen scholen of naschoolse opvang tuinieren. De tuin kwam tot stand in samenwerking met psychogerontoloog Diny Stolvoort, die benadrukte dat het merendeel van de ouderen boven de 75 jaar dicht bij huis blijft. Omdat je met een rollator ongeveer vijfhonderd meter ver komt, benadrukt zij het belang van openbare inrichting in cirkels van die vijfhonderd meter. De Boxtelse generatietuin ontving De Groene Handdruk, een initiatief van Streekfonds Het Groene Woud. Deze handdruk wordt uitgereikt aan een project dat op inspirerende wijze bijdraagt aan het versterken van groen evenals de sociale samenhang. De Groene Handdruk is een trofee waar een geldbedrag van 350 euro aan gekoppeld is, als blijk van waardering en een steuntje in de rug voor inwoners, organisaties of bedrijven die zich inzetten voor bevordering van de biodiversiteit.  Meer informatie over de Boxtelse generatietuin is hier te lezen.  
Lees meer >

Financiële bijdrage voor boeken over Het Groene Woud

Het Groene Woud is een gebied met een rijke cultuurhistorie, prachtige natuurgebieden en volop recreatiemogelijkheden. Het Groene Woud wil de kennis over het gebied graag ontsluiten en delen. Daarom is er een boekenfonds opgericht, waaruit boeken worden gefinancierd die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud.    
Lees meer >

Natuurwerkgroep Liempde start populierenproject

Natuurwerkgroep Liempde heeft al vele jaren plantacties om het populierenlandschap in de kerk van Het Groene Woud te versterken. Via de populierenwerkgroep worden in Sint-Oedenrode, Boxtel, Liempde, Best en Schijndel populieren aangeboden om te planten op wegbermen en kavelgrenzen. De Scheeken Een van de meest kenmerkende gebieden voor dit populierenlandschap is het gebied de Scheeken. Dit gebied is ontstaan juist na de oorlog (zgn. tijd van de wederopbouw), waarbij de populieren in de landschapsvorming een grote rol speelden. Het rijk heeft via het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed (RCE) extra aandacht voor zgn. wederopbouwgebieden, waarbij voor Noord-Brabant de Scheeken uitgekozen is. Vanuit een onderzoek verricht door Stichting de Brabantse Boerderij is ook een apart populierenproject tot stand gekomen. Populierenlandschap (foto: Bert Vervoort) Andere projecten Behalve dit project zal er ook een ervenproject gestart worden door Stichting de Brabantse Boerderij en een zgn. Oral History-project door de plaatselijke heemkundekringen van Sint-Oedenrode, Best en Liempde onder leiding van Kèk Liemt. De financiering van het Scheeken-populierenproject wordt vooral verzorgd door RCE, Brabants Landschap en het Streekfonds van Het Groene Woud. Ook de gemeenten dragen bij. Behalve plantacties worden ook snoeiacties c.q. cursussen uitgevoerd. Daarbij gaat het om het professioneel snoeien van eerder via de Liempdse populierenwerkgroep aangeplante populieren. Voor het snoeihout wordt een goede bestemming gezocht. Ook is er de mogelijkheid tot kennisuitwisseling met andere populierengroepen in Nederland. De nadruk op de plantacties zal gericht zijn op de Scheeken en de aanliggende gemeenten, waarbij ook nadrukkelijk samengewerkt wordt met Brabants Landschap. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rien van de Laar (tel. 06-53956603). 
Lees meer >