Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen

Publicatiedatum: 11-02-2019

Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is de eerste BodemTopper van het project Carbon Valley. Hij kreeg dit predicaat op 8 februari 2019 omdat hij de bodemgesteldheid op zijn perceel aanzienlijk wist te verbeteren. Zijn inspanningen leidden tot een stijging van het organisch stofgehalte tot zeven procent en een stikstofleverend vermogen van 175 kilo. “Voor grasland op zandgrond een ideaalplaatje”, aldus het organiserend comité van Carbon Valley.

Voor een gezonde bodem is carbon – koolstof of organische stof – cruciaal. Organische stof is afkomstig van onder meer gewasresten, plantenwortels en mest, en allesbepalend voor de levering van voedingsstoffen, de waterhuishouding, de bodemstructuur en het bodemleven.

Eerste BodemTopper

Tijdens een bijeenkomst van de deelnemers van Carbon Valley op 8 februari in Helvoirt kreeg Paul Hazenberg uit handen van onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut de oorkonde uitgereikt voor zijn bijzondere prestatie. Tevens ontving hij een waardebon van 500 euro voor het laten uitvoeren van bodemonderzoeken.

Hazenberg is de eerste BodemTopper van Carbon Valley. De bedoeling is om de prijs jaarlijks toe te kennen aan een agrariër die erin slaagt om hoge gehaltes organische stof en stikstofleverend vermogen op zijn percelen te halen.

Keuzes in bedrijfsvoering

Het opbouwen van organische stof is een langetermijnproces. Dat laat ook het resultaat van Hazenberg zien. In zijn zoektocht naar optimalisatie van zijn grasland startte de melkveehouder al in 2006 met het direct zaaien van mais in de graszode. Het was onderdeel van de keuzes die hij in zijn bedrijfsvoering maakte: hij besloot te streven naar een groter aandeel grasland met veel plaats voor grasklaver en een minder groot aandeel maïsteelt. Daarnaast koos hij structureel voor niet-kerende grondbewerking. Van deze keuzes is de bodem de vruchten gaan plukken, getuige de klinkende cijfers voor het organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen. Voor grasland op dekzandgrond is een organisch stofgehalte van zeven procent en een stikstofleverend vermogen van 175 kilo bijna het maximaal haalbare.

Tientallen melkveehouders

Hazenberg is niet de enige die zich inspant voor de verbetering van de bodemkwaliteit. Op dit moment zijn een vijftigtal melkveehouders in het kader van Carbon Valley bezig om het percentage organische stof in hun landbouwgronden te verhogen. Net zoals Hazenberg nemen ook zij de zorg voor de kwaliteit van hun grond integraal op in hun bedrijfsvoering, omdat de bodemkwaliteit alleen zo structureel en duurzaam verbetert.

Over Carbon Valley

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale, Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Het project wordt Brabant-breed uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Het Groene Woud.

Nick van Eekeren (links) en Paul Hazenberg (rechts)

Deel dit bericht

4 reacties

Jan Juffermans geplaatst op 2019-02-15 16:11:22

Wat een mooi positief project om de ellende van de arme bodems zo te helpen verbeteren!

Tiny Vermeer Helvoirt geplaatst op 2019-02-15 19:57:23

Proficiat! En dat dit goede voorbeeld maar veel volgers mag krijgen!

Dianne Schellekens geplaatst op 2019-02-15 23:32:59

Proficiat, verbetering van de boden is belangrijk voor de klimaatopgave. Mooi dit te lezen als indiener van de motie over bodemverbetering bij Waterschap De Dommel 2 jaar geleden!

John Vermeer geplaatst op 2019-02-18 11:53:27

Mooi! Zeven procent is een fraaie hoeveelheid. Goed voor bodemleven en klimaat.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

 

Overige berichten

Di 23 april: Onthulling Bestse Klomp bij Klompenfabriek Van der Velden
Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley
Onderzoek: doet stikstof de opbrengst van sorghum goed?
SPPiLL verkent mogelijkheden voor dorpswindmolen in Liempde - Succesverhaal Coöperatie Zuidenwind in Midden-Limburg inspiratiebron voor Het Groene Woud
Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'
Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'
Feestelijke start gemeenschapsarcheologie-project in Het Groene Woud
Klompenmakerij Van Kaathoven viert 100ste verjaardag met open dag op 13 april a.s.
Oude technieken en nieuwe verdienmodellen vinden elkaar in de Klompenwerkplaats van de Toekomst
... in Het Groene Woud