Actie voor recreatieve fietser na Doe- en Denkdag

Publicatiedatum: 27-06-2014

De eerste Doe- en Denkdag van Het Groene Woud heeft drie actiepunten opgeleverd om het recreatieve fietsverkeer te verbeteren in het gebied tussen 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Dat maakte dagelijks bestuurslid Jeroen Naaijkens van Het Groene Woud bekend aan het slot van deze op donderdag 26 juni 2014 in Oirschot gehouden bijeenkomst.

Allereerst trekken Het Groene Woud en de Fietsersbond samen naar de provincie om de boodschap over te brengen meer aandacht aan recreatief fietsen te besteden. Daarnaast worden de knelpunten en kansen op dit gebied in Het Groene Woud in kaart gebracht. Hiermee wordt begonnen in de gemeente Boxtel, waar de plaatselijke fietsersbond al behoorlijk wat voorwerk heeft gedaan. De Fietsersbond afdeling Boxtel was ook mede-organisator van deze Doe- en Denkdag.
Ten derde moeten er initiatieven komen om deze regio nog gastvrijer te maken voor fietsers, onder meer met  de plaatsing van fietsenrekken en met fietsverhuur bij horeca. Ook dient het recreatieve fietsverkeer in Het Groene Woud beter te worden vermarkt, bijvoorbeeld door een meer aantrekkelijke naam te verzinnen voor de landelijke fietsroute LF7 die nu door dit gebied voert.

Informatief programma

Het betrof nu de zomereditie van de Doe- en Denkdag. Het is de bedoeling om deze dag vier maal per jaar te houden, met telkens een ander thema. Zo'n dertig deelnemers kregen in café Vingerhoeds in Oirschot een informatief programma voorgeschoteld.
Dagvoorzitter Stan Kerkhofs trapte af met een inleiding over het Burgerinitiatief Mooi Straten in Oirschot, waarvan hij voorzitter is. Dit initiatief heeft al geleid tot projecten als een opschoondag, toer de boer, realisatie van een aed (hartapparaat) en een project waarbij mensen een landpoort op hun erf kunnen laten plaatsen. Kerkhofs noemde dat "super stimulerend". Momenteel is Mooi Straten bezig met een wandel-fietsfolder, sneller internet en bermbeheer.
Het thema voor deze Doe- en Denkdag was 'Het Groene Woud fietst vertrouwd!'. De promotie van Nederland staat in 2014 in het teken van fietsen en Het Groene Woud wil graag dé fietsregio van Brabant worden. Aad Smid, provinciaal vertegenwoordiger Noord-Brabant van de Fietsersbond, vertelde de aanwezigen dat het Nationaal Landschap daarvoor zijn eigen unique selling point kan creëren: "Zorg ervoor dat het recreatieve fietsnetwerk autovrij of in ieder geval autoluw is. Dan heb je een meerwaarde ten opzichte van andere regio's".

De volledige presentatie van Aad Smid is hier te downloaden.

Leren van elkaar

Bestuurslid Jeroen Naaijkens was net die dag teruggekeerd uit Ierland, waar hij namens Het Groene Woud een onderdeel van het Europese samenwerkingsproject voor landelijke gebieden Rural Alliances had bezocht. Het had voor hem eens te meer het belang van samenwerking en van elkaar leren benadrukt. Voor Naaijkens moet op de agenda van Het Groene Woud voor de komende jaren zeker komen te staan hoe alle deskundigheid in deze regio bij elkaar kan worden gebracht.

De volledige presentatie van Jeroen Naaijkens is hier te downloaden.

Het 'doe-gedeelte' van de Doe- en Denkdag werd verzorgd door voorzitter Pierre van den Oord van de Fietsersbond afdeling Boxtel. Hij nam de deelnemers op de fiets mee langs enkele knelpunten die hij als fietser ervaart, in het buitengebied tussen Oirschot en Boxtel. Daarbij kwam onder meer de problematiek van het sluipverkeer aan de orde. "Let erop dat je op fietsroutes geen maatregelen treft die juist meer auto's aantrekken, zoals het weghalen van drempels", luidde zijn waarschuwing.

De volledige presentatie van Pierre van den Oord is hier te downloaden.

Jeroen Naaijkens was na afloop zeer tevreden over deze eerste Doe- en Denkdag. "Het was precies zoals we het bedoeld hadden."

Het volledige verslag van de Doe- en Denkdag is hier te downloaden.

Foto's van de Doe- en Denkdag staan op de Facebookpagina van Het Groene Woud.

 

 

 

 

Word Vriend, win een boek! - Exclusieve actie voor Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud
Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
... in Het Groene Woud