Afscheid van voorzitter Jan Melis door CdK

Publicatiedatum: 27-09-2012

Donderdag 27 september nam de Streekraad Het Groene Woud afscheid van voorzitter Jan Melis van de Streekraad Het Groene Woud. Het afscheid kwam op het moment dat Het Groene Woud een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsloot met de provincie. Hieronder blikt de heer Jan A.H. Melis kort terug op zijn  tijd als voorzitter van de Streekraad van “ons prachtige Nationaal Landschap tussen Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.”

Mooi moment voor een nieuwe voorzitter
“Begin 2009 benaderden de toenmalige gedeputeerden de heer Hoes en de heer Rüpp mij met de vraag of ik het voorzitterschap van de Streekraad Het Groene Woud op me wilde nemen. De bedoeling was om als onafhankelijk, technisch voorzitter gedurende een beperkte periode de streekorganisatie van dit unieke gebied te stroomlijnen. Gezien de bijzondere kwaliteiten van de bestuursleden en hun achtergrond heb ik na ampel overleg daar ja op gezegd. Nu Gedeputeerde Staten besloten om per 1 juli 2012 een nieuwe koers en samenwerking in te zetten in Het Groene Woud en er bovendien gestart kan worden met het programma Landschappen van Allure is dit het juiste moment het voorzitterschap over te dragen.”

Relatie overheid en bedrijfsleven stimuleren
“Samen met het bestuur heb ik me er hard voor gemaakt het gebied Het Groene Woud nadrukkelijker op de kaart te zetten en nieuwe en bestaande initiatieven te stimuleren. Om de relatie tussen overheid en bedrijfsleven te leggen en te versterken en daarmee draagvlak te creëren om de verbinding Stad-Platteland te versterken. Ons gebied neemt als Nationaal Landschap en Landschap van Allure een bijzondere positie in tussen de steden Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Dit moeten we niet alleen koesteren maar juist ook verder ontwikkelen. Daarom moeten wij onze krachten blijven bundelen. Durven kiezen voor een krachtdadige en duurzame aanpak. Kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.”

Onvoorwaardelijk samenwerken
“Die duurzame, toekomstbestendige aanpak voor Het Groene Woud heeft alleen kans van slagen als iedereen in ons gebied daar onvoorwaardelijk een bijdrage aan blijft leveren. Inwoners, ondernemers én overheden. Niet op basis van het profijtbeginsel maar uit solidariteit en loyaliteit. Dus: durven investeren in de toekomst. Samen de schouders er onder! Ik heb enorme bewondering voor de betrokkenheid, inzet en enthousiasme van de mensen die zich inzetten voor hun directe omgeving in Het Groene Woud. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk en ben ervan overtuigd dat met die inzet Het Groene Woud niet alleen haar positie zal behouden maar zal versterken en daar kan iedereen, dus ook ik, van blijven genieten.”

 

Op de foto: de Commissaris der Koningin bedankt de heer Melis voor zijn inzet voor Het Groene Woud

Groene Handdruk besteed aan ontsluiting Oirschots erfgoed via QR-codes
Nieuwsbrief 23 van ARK Natuurontwikkeling over De Geelders en Het Dommeldal
Quickscans uitgevoerd door Brabants Landschap binnen het Erven Plus-project
Succesvol veldlesproject in De Geelders van ARK i.s.m. Het Groene Woud
Helpdesk Bijenlandschap
Word Vriend, win een boek! Winnaars jan-jun 2022
Vrijwilliger in beeld: bestuurslid Twan Tiebosch - “Buiten maken we het verschil!”
Project: Landschapsbiografie van de Dommel
Heb je een plan of projectidee? Landschapsfonds Het Groene Woud kan helpen!
... in Het Groene Woud