Bijeenkomst: 'Vakmanschap en innovatie gaan hand in hand ...in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 18-06-2015

In Het Groene Woud worden nog diverse ambachten beoefend zoals klompen maken, manden vlechten, glas-in-lood maken, meubels maken en oude bouw-technieken voor onder meer Vlaamse schuren. Deze ambachten lenen zich ook uitstekend om er een modern sausje overheen te gieten. Hiermee worden de ambachten en het bijbehorende vakmanschap interessanter voor een grotere doelgroep en tegelijkertijd meer toekomstbestendig en geschikt voor de ontwikkeling van toeristische en recreatieve producten. Kortom, vakmanschap en innovatie gaan hand in hand in Het Groene Woud. Een goed hulpmiddel om dit verder te ontwikkelen is de MKB innovatiemotor. Dit staat centraal tijdens de bijeenkomst op donderdag 9 juli a.s. bij Bezoekerscentrum Winery & Herbs in Schijndel waarvoor je van harte bent uitgenodigd.

De PDF met de volledige uitnodiging is hier te downloaden.

Is vakmanschap in 2015 klompen maken met hamer en beitel? Of printen we klompen voortaan in 3D? Is vakmanschap ontwikkeld bij de landmacht interessant om toe te passen in de recreatiesector? Moeten we studenten van nu leren om oude gebouwen te restaureren? En zo ja gebruiken we dan technieken van toen of van nu? Deze en onderstaande vragen staan centraal in de bijeenkomst op 9 juli a.s.

• Hoe belangrijk is het voor innovatie en ontwikkeling van bedrijvigheid om vakmanschap te verbeteren?

• Hoe gaan we er voor zorgen dat MKB-bedrijven innovaties kunnen ontwikkelen, van vakmensen gebruik kunnen maken en daardoor een belangrijke bron van werkgelegenheid blijven of worden?

• Hoe kunnen we ideeën voor vakmanschap tot bloei laten komen in Het Groene Woud?

Stichting Brabantse Ondernemers voor Ondernemers (BOVO) heeft daarvoor de MKB Innovatiemotor ontwikkeld. Hoe deze werkt, maar vooral ook hoe we hem effectief kunnen inzetten willen we graag met een gezelschap van mensen uit verschillende disciplines bespreken. Met jouw inbreng kunnen wij het concept versterken en willen wij je betrekken bij de doorontwikkeling.

Programma

16.30 uur Ontvangst

17.00 uur Opening door gastheer Geert Hermans (Winery & Herbs)

17.15 uur MKB Innovatiemotor

Uitleg door Peter Princen (BOVO)

Reactie van genodigden op de MKB Innovatiemotor

17.30 uur Pitchers-ronde

Drie ondernemers pitchen hun case in relatie tot

het concept:

Pitcher 1: Klompen maken in 3D

Erik van den Oord

Pitcher 2: Restauratie en exploitatie bijgebouwen

in Het Groene Woud

Stan Kerkhofs

Pitcher 3: Vernieuwen in de vrijetijdssector

Ernst Jonkers

18.00 uur Soep en broodjes

18.30 uur Workshop creatieve sessie

In drie groepen wordt aan iedere case gewerkt.

Resultaat van deze sessie is dat de pitcher een concreet advies krijgt over een business model.

Hiervoor wordt gezamenlijk het Businessmodel Canvas uitgewerkt.

19.30 uur Presentatie resultaat drie cases

Toelichting van het Businessmodel Canvas per case

20.00 uur Centraal invullen Businessmodel Canvas t.b.v. MKB Innovatiemotor

20.30 uur Discussie over draagvlak van het concept MKB Innovatiemotor en de cases

Wie wil bij het concept betrokken worden?

Wie wil bij welke case betrokken worden?

21.00 uur Sluiting met hapje en drankje

 

Aanmelden voor 30 juni via streekhuis@hetgroenewoud.com

 

Unieke expositie: De Hippe Fotoclub brengt de magie van Het Groene Woud in beeld
Heb je een goed idee? Maak dan gebruik van onze stimuleringsregeling projectinitiatieven!
In beeld: projectbegeleider John Vermeer, vriendelijke aanjager in Het Groene Woud
Dommelbiografie als basis voor inrichting van het landschap: ‘Het stroomgebied van de Dommel’ belicht de rivier van alle kanten
Groene Handdruk van Het Groene Woud besteed aan insectenhotel bij Kinderboerderij Kienehoeve
Uniek boek is voltooid: ‘Het stroomgebied van de Dommel’ belicht de rivier van alle kanten
Nieuwsbrief 30 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Project PlantenNu in Het Groene Woud van start
Paul Rüpp overleden, voormalig voorzitter Van Gogh Nationaal Park
... in Het Groene Woud