Boek: Daer uijt hanght Den Eijngel: publicatie over Den Eijngel in Lennisheuvel

Publicatiedatum: 15-11-2017

Een boek over de geschiedenis van een brouwerij, herberg en boerderij in Lennisheuvel, dat inzicht geeft in de archeologie, bouwhistorie en het archiefonderzoek naar Den Eijngel en haar bewoners. Op initiatief van de eigenaren en met ondersteuning van Stichting de Brabantse Boerderij, gemeente Boxtel en Stichting Streekfonds Het Groene Woud is het boek geschreven. De presentatie is op 16 november in het gemeentehuis in Boxtel.

Betrokken partijen restauratie

De eeuwenoude boerderij Den Engel, die ook brouwerij en herberg is geweest, kreeg in 2012 nieuwe eigenaren die van meet af aan van plan waren Den Engel te restaureren met inachtneming van de cultuurhistorische waarden van het gebouw en verbinding te zoeken met de voormalige functies van herberg en brouwerij. Meerdere partijen waren hierbij betrokken: de gemeente Boxtel, de Heemkundekring Boxtel, Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting Streekhuis Het Groene Woud en Stichting Streekfonds Het Groene Woud. Zij maakten samen realisering van het project mogelijk. Ter voorbereiding op de restauratie werd archeologisch onderzoek uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. en bouwhistorisch onderzoek door D.J.K. Zweers Bouwhistorisch Onderzoek en John van Lierop Architectuur Bouwhistorie Restauratie. Al deze inspanningen hebben geleid tot een fraaie publicatie die op basis van de archeologie, bouwhistorie en het archiefonderzoek inzicht geeft in de ontwikkeling door de eeuwen heen van de brouwerij, herberg en boerderij en haar bewoners.

Den Eijngel of Den Engel en Lennisheuvel?

In de zoektocht naar informatie over de geschiedenis van Den Engel werd uiteraard het boek Baanderheren, Boeren & Burgers van Jean Coenen geraadpleegd. En hierin staat de passage dat er een document is uit 1724 waarin geschreven staat ... daer uijt hanght den Eijngel... De eigenaren vonden dit zo’n bijzonder leuk detail dat zij – na overleg ook met andere betrokkenen – het pand Den Eijngel wilden noemen. Overigens gaat de publicatie niet alleen over Den Eijngel maar ook over het gehucht Lennisheuvel. Beiden zijn al vele eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Boekenfonds

Eén van de doelstellingen van Het Groene Woud is de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud te vergroten. Onder andere door ervoor te zorgen dat mensen kennis hebben over en van daaruit trots zijn op hun prachtige omgeving. Een manier om kennis over Het Groene Woud te ontsluiten en te delen is het maken en uitgeven van boeken die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Het Groene Woud heeft daarom een boekenfonds opgericht, voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud. Het boek ‘Daer uijt hanght Den Eijngel’ heeft een bijdrage uit dit Boekenfonds ontvangen. Daarnaast is een bijdrage voor het boek ontvangen van de gemeente Boxtel.

Boek verkrijgbaar

Het boek ‘Daer uijt hanght Den Eijngel’ is te koop voor € 22,50 via Pictures Publishers www.picturespublishers.nl en bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde.

Certificaat ‘Groene WoudLoper’ én het Doeboek uitgereikt aan 18 kinderen door IVN Best
Informatieavond over fondsen op 19 november - Stel al je vragen over fondsenverving!
Omgeving Opwettense Watermolen landschappelijk versterkt tijdens plantdag - Molenstichting Noord-Brabant benadrukt de waarde van watermolenlandschappen in Het Groene Woud
Programma Landschapstriënnale 2020 bekend - Veel locaties in Het Groene Woud
Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt onderdeel van Van Gogh Nationaal Park
Op natuurexpeditie in Het Groene Woud - Nieuwe serie veldlessen van start
Winnaars van de boekenactie Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud (kwartaal 3) bekend
Groene Handdrukken voor Bestse IVN en Populierenvereniging
ECCO-workshop 'Onze energie, in ons landschap' op 9 oktober a.s. - Meld je nu aan!
... in Het Groene Woud