CO2-compensatie in de praktijk

Publicatiedatum: 20-12-2019

Vrijwillige CO2-compensatie als organische stof in de bodem en in bomen staat in Brabant nog in de kinderschoenen. Toch zijn er agrarisch ondernemers die de faciliteiten bieden om hier succesvol werk van te maken, zoals melkveehouders Paul Hazenberg en Jack Verhulst. Ze vertelden erover tijdens het verkennende symposium over vrijwillige CO2-compensatie op 26 september jl. op het Bossche Provinciehuis.

Paul Hazenberg van de Annahoeve in De Moer heeft in de afgelopen jaren de bodemgesteldheid op zijn perceel aanzienlijk verbeterd. Zijn methode bewijst dat CO2-opslag en -compensatie binnen handbereik liggen: hij besloot gras door te zaaien op een maïsperceel en veel ruimte te geven aan grasklaver. Dat leidde tot een stijging van 7,0% van het organisch stofgehalte en 175 kilo aan stikstofleverend vermogen. Daarnaast koos hij structureel voor niet-kerende grondbewerking om het leven in de bodem een kans te geven. Niet langer ploegen dus, want lucht in de bodem breekt voedingsstoffen af en haalt alle leven weg. Zoals hij het zelf verwoordde: ‘het gaat om de piertjes in de grond, die moeten in leven kunnen blijven’. De vruchten die hij nu van zijn keuzes plukt, staan beschreven in een artikel in NRC van 8 september 2019.

Certificaten

Jack Verhulst van de Hillekes Hoeve in Etten-Leur gooide het over de agroforestry-boeg. Als biologisch melkveehouder met een familiebedrijf dat al generaties lang dicht bij de natuur staat,was dit een logische keus. Het grootste deel van zijn negentig hectare grond bestaat uit kruidenrijk grasland, essentieel voor koe en biodiversiteit. In de winter van 2018/2019 kwam daar één hectare notenbomen bij. De vijftig walnotenbomen leveren jaarlijks 2.870 kilogram CO2 op. In combinatie met zijn grasland ziet hij nu per jaar 6.510 kilogram vastgelegde CO2 per hectare tegemoet.

Dat er op termijn certificaten komen voor CO2-opslag en -compensatie juicht Verhulst toe. Verkoop van die certificaten – bijvoorbeeld aan bedrijven die willen verduurzamen of CO2-neutraal willen werken – helpt om dergelijke initiatieven te financieren. “Want”, zo zei hij, “het planten van bomen, ze beschermen en onderhouden, kost nu eenmaal geld.”

Foto: Linda Matijsen.

 

Speelvoorziening en fabeldierenroute geopend in De Vleut, gemeente Best
Deel je verhalen en gedichten over ons bekenlandschap!
Landschapstriënnale uitgesteld tot april 2021
Draag bij aan erfgoedprojecten, word Vriend van Het Groene Woud
April Klompenmaand verplaatst naar het najaar
Verhuizing werklocatie Nationaal Landschap Het Groene Woud
Erfgoed en mantelzorg gaan hand in hand in Het Groene Woud – Crowdfundingsactie voor de documentaire ‘Zorg voor Doy’ – *Bijdragen kan nog tot 12 april*
Brabantse aanpak leidt tot Van Gogh Nationaal Park - Van Gogh NP eerste Nationale Park nieuwe stijl in Nederland
You(th) Challenge, het jongerenprogramma van Het Groene Woud
... in Het Groene Woud