Genereuze beloning voor goede ideeën in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 19-10-2015

Wie een kansrijk idee heeft om Het Groene Woud op allerlei gebieden te versterken, kan een genereuze bijdrage tegemoet zien van Streekhuis Het Groene Woud. Daarvoor zijn twee regelingen van kracht. De ene is gericht op jongeren, de andere op initiatiefnemers die bovenlokale projectideeën graag concreet handen en voeten willen geven.

De bijdragen die via beide regelingen beschikbaar zijn, variëren van maximaal duizend euro voor goede ideeën van jongeren tot maximaal vijfduizend euro voor de uitwerking van kansrijke projectideeën tot een concreet uitvoeringsplan. Er is budget gereserveerd voor maar liefst twintig ideeën per regeling.

Ruimte aan goede ideeën

Met de regelingen wil Het Groene Woud ruimte bieden aan burgers, ondernemers en organisaties om hun plannen te realiseren, mits ze bijdragen aan de doelen van Het Groene Woud: het behouden en versterken van het karakteristieke landschap, het stimuleren van groene economie, het bevorderen van leefbaarheid en samenwerking en het betrekken van ondernemers en bewoners.

Jongerenregeling: duizend euro per idee

Met de regeling ‘Stimulering jongerenprojecten in Het Groene Woud’ wil Het Groene Woud jongeren betrekken bij het versterken van landschap en economie. “Jongeren zitten boordevol creativiteit om bijvoorbeeld buren met elkaar te verbinden of om hippe activiteiten te bedenken waarmee we bij de ‘beleving’ van natuur en landschap wat kunnen doen. Het is zonde als we daarvan geen gebruik maken”, vertelt Johan van Cuyck van Streekhuis Het Groene Woud. “Elk kansrijk idee belonen we met maximaal duizend euro, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd.” Volgens Van Cuyck is een jongerenfonds in deze vorm uniek. “De regeling kent eenvoudige voorwaarden en de verslaglegging gebeurt via blogs en een filmpje van het project op Youtube”, illustreert hij.

Vijfduizend euro voor goede projectideeën

En dan is er nog de ‘Subsidieregeling Stimulering Projectideeën’. Van Cuyck: “Ook hier gaat het om creatieve ideeën die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen van Het Groene Woud. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een stukje grond, het herstellen van cultuurhistorisch waardevolle objecten met vrijwilligers of de organisatie van een festival dat gericht is op bijvoorbeeld gezondheid of duurzaamheid. Met de bijdrage van maximaal vijfduizend euro helpen we als Het Groene Woud die ideeën uit te werken tot een uitvoeringsgereed projectplan.” Van Cuyck geeft aan dat het bij de ‘5.000 euro-regeling’ moet gaan over een bovenlokaal initiatief met minimaal drie samenwerkende partijen, waarbij de indiener zelf ook een bijdrage levert in geld, uren of natura.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Johan van Cuyck van Streekhuis Het Groene Woud via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com.

 

Nieuwsbrief 14 van ARK Natuurontwikkeling over De Geelders en Het Dommeldal
Het Groene Woud zoekt bestuursleden!
IVN start digitale training voor groepscoördinatoren van groene organisaties
Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud: opgravingsweekend op 30 en 31 oktober in Liempde
STEMMEN KAN TOT 18 OKTOBER, 12.00 UUR - Boom van het Jaar 2021-verkiezing: Stem op de boom in Het Groene Woud!
Nieuwsbrief 13 van ARK Natuurontwikkeling over De Geelders en Het Dommeldal
Vorderingen bij restauratie dwarsdeelschuur in Boxtel met een bijdrage van Stichting Landschap Het Groene Woud
Word Vriend, win een boek! - Winnaars jan-jun 2021
Nieuw maar toch vertrouwd: 'Stichting Landschap Het Groene Woud'
... in Het Groene Woud