Het bruist ...in Het Groene Woud - Jaarbrochure 2014 verschenen!

Publicatiedatum: 01-06-2015

In 2014, het jaar waarin netwerkorganisatie Het Groene Woud vijftien jaar bestond, is overduidelijk geworden waar alle inspanningen van particulieren, ondernemers, organisaties en overheden toe leiden: tot concrete projecten die Het Groene Woud op de kaart zetten. De eind mei gepubliceerde Jaarbrochure 2014 bevat een bloemlezing van initiatieven en wat deze opleverden voor landschap, cultuur en leefbaarheid.

De ondernomen activiteiten in 2014 tonen aan dat Het Groene Woud haar kracht ontleent aan ‘samenwerking’. Een groeiende groep van ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties werken onder aanvoering van Het Groene Woud aan het realiseren van de bruisende ambities van de streek. Daar hebben andere organisaties ook belang bij. In de Jaarbrochure 2014 verwoordt een aantal van hen wat de toegevoegde waarde van Het Groene Woud is voor de eigen organisatie.

De volledige PDF van de jaarbrochure 2014 'Het bruist ...in Het Groene Woud' is hier te downloaden.

Landpoorten, populieren en een begraafplaats

2014 was het jaar waarin burgers in Het Groene Woud zich verenigden om tientallen landpoorten te realiseren in twee Oirschotse buurtschappen. Het was ook het jaar waarin vrijwilligers de verfraaiing van de dorpskern van Liempde ter hand namen. Ook werd een begin gemaakt met de landschapsstructuurversterking van De Scheeken, onder meer door de aanplant van vele kilometers populierenbomen. Erfgoed kreeg in 2014 eveneens de aandacht die het verdient. Acht projecten ontvingen van Het Groene Woud een financiële bijdrage, waaronder de Heemkundekring Boxtel die een kunstwerk liet vervaardigen voor ‘150 jaar spoor in Boxtel’ en de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats in Oisterwijk, die met de subsidie een begin kon maken met de restauratie van de muur rondom de begraafplaats.

Mensen met elkaar matchen

Maar er is nog veel meer mogelijk geworden én zichtbaar gemaakt: van een Landschappen van Allure-project bij Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot en herstel van het Oude Aadal (door particulieren, gemeente en een ondernemer) tot de ontwikkeling van een ondernemersprogramma door Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen, die daarmee een verbinding legt tussen stad en platteland. Ook lanceerde Het Groene Woud het digitale platform Werkplaats Het Groene Woud, waar vraag en aanbod leiden tot samenwerking en de daadwerkelijke uitvoering van goede ideeën. Daarbij is het de Leefbaarheidsagenda – een driejarig programma – van Het Groene Woud die faciliteert en initiatieven verder helpt door krachten te bundelen en de juiste partijen en mensen met elkaar te matchen. De resultaten die zijn behaald laten zien dat de dynamiek in Het Groene Woud groot is. Het bruist, dat is in 2014 bewezen.

Over Het Groene Woud

Het Groene Woud is gewoon: Het Groene Woud. Maar achter de schermen is een netwerkorganisatie actief die grootse ambities waarmaakt. De netwerkorganisatie kreeg op 1 januari 2014 formeel gestalte als Regionaal Netwerk Het Groene Woud, de opvolger van ‘Streekraad Het Groene Woud & De Meierij’. Regionaal Netwerk Het Groene Woud is een partij ‘van’ de streek, die samenwerkt met de provincie om afgesproken doelen te realiseren. 

 

 

Di 23 april: Onthulling Bestse Klomp bij Klompenfabriek Van der Velden
Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley
Onderzoek: doet stikstof de opbrengst van sorghum goed?
SPPiLL verkent mogelijkheden voor dorpswindmolen in Liempde - Succesverhaal Coöperatie Zuidenwind in Midden-Limburg inspiratiebron voor Het Groene Woud
Feestelijke start gemeenschapsarcheologie-project in Het Groene Woud
Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'
Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'
Klompenmakerij Van Kaathoven viert 100ste verjaardag met open dag op 13 april a.s.
Oude technieken en nieuwe verdienmodellen vinden elkaar in de Klompenwerkplaats van de Toekomst
... in Het Groene Woud