Het fermentatieproces van bokashi nader bekeken

Publicatiedatum: 16-03-2020

Bokashi wordt een steeds hipper alternatief voor het direct op het land brengen van maaisel of composteren. Maar wat gebeurt er nou precies als je maaisel vermengt met micro-organismen en mineralen? Waterschap De Dommel en het Louis Bolk Instituut onderzochten het. Conclusie: toegevoegde middelen dragen bij aan het fermentatieproces maar de oorsprong van het maaisel en de temperatuur tijdens het fermentatieproces lijken een belangrijke rol te spelen.

Met het onderzoek van Waterschap De Dommel begeleid door het Louis Bolk Instituut, is voor het eerst gekeken naar het verschil tussen het inkuilen van maaisel, met en zonder toegevoegde micro-organisme en mineralen, apart en in combinatie met elkaar.

Onderzoeksopzet

In de proef zijn kleine vaatjes gebruikt waarin de verschillende fermentatieprocessen na het inkuilen van maaisel is nagebootst. Als toevoegmiddelen gebruikten de onderzoekers micro-organisme en mineralen van Agriton en Bij de Oorsprong.

Resultaten

Het onderzoek leverde diverse interessante bevindingen op:

  • Met het gebruikte uitgangsmateriaal bij een achtergrondtemperatuur van circa 10 graden Celsius lijkt er enkel een boterzuurfermentatie plaatsgevonden te hebben. Bij alle behandelingen is nauwelijks melkzuur en azijnzuur aangetroffen.
  • De behandeling met alleen een toevoeging van micro-organisme laat de sterkste afname zien van het ruweiwitgehalte. Dit wordt bevestigd door een toename van het C/N ratio bij dezelfde behandeling.
  • De verteerbaarheid daalt bij alle behandelingen, maar meer bij de controle en de behandeling met micro-organisme dan bij de behandelingen met mineralen en micro-organisme-en-mineralen.
  • Er lijkt een tendens dat bij de controlebehandeling meer makkelijk afbreekbare koolhydraten worden afgebroken. Bij de behandelingen met mineralen en de combinatie van micro-organisme-en-mineralen wordt meer cellulose en hemicellulose afgebroken. Dit zou mogelijk verklaren waarom de verteerbaarheid van de organische stof minder afneemt bij de behandelingen met mineralen en de combinatie micro-organisme-en-mineralen dan bij de controle.
  • In de proef is tevens gekeken naar de hoeveelheid zaden dat nadien nog kiemkrachtig was. Dat bleek in alle behandelingen laag, ook in het maaisel zonder toevoegmiddelen.

Meer weten over het onderzoek? Klik hier voor een verantwoording en alle resultaten.

Over bokashi

Bokashi ontstaat wanneer aan organische materialen (zoals berm- of slootkantmaaisel) micro-organismen en mineralen worden toegevoegd. Wanneer het mengsel daarna tien weken lang in een zuurstofdichte kuil wordt opgeslagen, fermenteert het tot bokashi. Dit kan vervolgens worden uitgereden op bijvoorbeeld bouwland voor verhoging van het organische stofgehalte. Het fermentatieproces is een soort van inkuilproces waarbij t.o.v. composteren minder organische stof verloren gaat en mogelijk onkruidzaden toch ook worden afgedood.

Proefopstelling tijdens het onderzoek

Nieuwe leden JeugdNatuurWacht Sint-Oedenrode ontvangen het Doeboek voor Groene Woudlopers
Klimaatadaptatie in Het Groene Woud: 14 projecten van start
ARK start in De Geelders met uitvoering ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’
Landschapsfonds Het Groene Woud steunt Duurzaamheidsvallei
Stimuleringsregeling Landschap: een provinciale regeling om het agrarisch gebied een groene impuls te geven
Nieuwsbrief Van Gogh Nationaal Park online
Kavelruil bij Schijndel door ARK Natuurontwikkeling leidt tot winst voor landbouw en natuur
Financiële injectie voor Watermolenlandschappen in Brabant
“Om de edelherten te zien heb je altijd een beetje geluk nodig. Er zitten nu eenmaal pootjes onder.”
... in Het Groene Woud