Het Groene Woud gastregio Landschapstriënnale 2020

Publicatiedatum: 27-09-2017

Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt gastregio van de Landschapstriënnale 2020. Daartoe ondertekenden de besturen van Stichting Landschapstriënnale en Het Groene Woud op 26 september 2017 een intentieverklaring. In de aanloop naar 2020 zullen in 2018 en 2019 al diverse activiteiten worden ontwikkeld.

De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie die het Nederlandse landschap en de toekomst ervan nationaal en internationaal in de schijnwerpers zet voor burgers en professionals. Op dit moment is PARK21, het agrarisch hart van de Haarlemmermeer, gastregio.

Brabant in het middelpunt

In 2020 is het Brabantse landschap het decor van de vijfde Triënnale, die bewoners, ondernemers, onderwijs, bestuurders en toeristen nog meer bewust moet maken van belang en waarde van het landschap. Eric Luiten (Stichting Landschapstriënnale): “Tegen de achtergrond van wereldwijde thema’s als verstedelijking en circulaire economie staan hier inspirerende (inter)nationale voorbeelden van landschapsontwikkeling op het programma en komen de Brabantse uitdagingen en oplossingen aan bod.” Bij de organisatie zal nauw worden samengewerkt met de ontwikkeling van Van Gogh National Park. De opzet van de manifestatie in 2020 omvat onder meer conferenties, ontwerpwedstrijden, excursies en voorstellingen voor verschillende doelgroepen.

Toekomstbestendig landschap

Luiten: “De provincie Brabant is met haar mozaïek van steden, dorpen en buitengebied een innovatieve, vooruitstrevende en aantrekkelijke Europese regio, waar het landschap flinke veranderingen doormaakt. Hier is bewezen dat schijnbaar botsende belangen elkaar kunnen aanvullen en versterken.” Publiek en professionals kunnen in 2020 in Brabant zien hoe het landschap een oplossing biedt voor maatschappelijke uitdagingen in de stad en het omringende (platte)land. Hoe historie hightech versterkt, hoe cultuur en economie elkaar aanvullen en hoe overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers succesvol samenwerken. Zo heeft Het Groene Woud – dat in 2020 twintig jaar bestaat – talrijke plannen uitgevoerd voor gebruik en beheer van het landschap. Projecten als de Groene Corridor, Vorstelijk Landschap, Kloppend Hart en Mozaïek Dommelvallei zijn daarvan sprekende voordbeelden. Op de website www.hetgroenewoud.com staat meer informatie over deze én andere projecten.

Intensief samenwerken met sleutelpartijen

Het Groene Woud wil met de organisatie van de Triënnale kennis verwerven, de actieve betrokkenheid vergroten, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en de basis leggen voor concrete uitvoeringsprojecten. Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud: “Juist samenwerking heeft in Nationaal Landschap Het Groene Woud in de afgelopen jaren geresulteerd in grootse successen. Deze bieden een stevig fundament om de 2020-editie van de Landschapstriënnale samen met sleutelpartners in Brabant te organiseren.” Onder hen gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, natuurbeheerders en bedrijven. De provincie Noord-Brabant steunt het Brabantse gastheerschap van harte en zal als partner met de organiserende partijen optrekken.

Het Groene Woud als gastregio van de Landschapstriënnale 2020 is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Het Groene Woud. Dit project is eind 2016 door de provincie Noord-Brabant gehonoreerd.

Links: Erik Luiten - Rechts: Yvo Kortmann

Lezing CARE-project: Gemeenschapsarcheologie over de grens - woe 18 december
Route-app ‘Routes in Het Groene Woud’: de app die actief met je meewandelt of -fietst
Certificaat ‘Groene WoudLoper’ én het Doeboek uitgereikt aan 18 kinderen door IVN Best
Informatieavond over fondsen op 19 november - Stel al je vragen over fondsenverving!
Omgeving Opwettense Watermolen landschappelijk versterkt tijdens plantdag - Molenstichting Noord-Brabant benadrukt de waarde van watermolenlandschappen in Het Groene Woud
Programma Landschapstriënnale 2020 bekend - Veel locaties in Het Groene Woud
Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt onderdeel van Van Gogh Nationaal Park
Op natuurexpeditie in Het Groene Woud - Nieuwe serie veldlessen van start
Winnaars van de boekenactie Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud (kwartaal 3) bekend
... in Het Groene Woud