Jaarverslag 2013 Het Groene Woud online beschikbaar

Publicatiedatum: 13-05-2014

Begin mei is Jaarverslag 2013 van Het Groene Woud verschenen, met als centraal thema burgerparticipatie. Het fraaie, veertig pagina’s tellende boekwerk is een gezamenlijke uitgave van de drie samenwerkende organisaties binnen het Nationale Landschap: Stichting Streekhuis Het Groene Woud, Stichting Streekfonds Het Groene Woud en Coöperatie Het Groene Woud. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden en van de resultaten die in dat jaar zijn behaald. Centraal thema is burgerparticipatie: Het Groene Woud geeft alle ruimte aan deze moderne manier van samenwerking tussen burgers en overheden.

Jaarverslag 2013 van Het Groene Woud is hier te downloaden.

Het Groene Woud wordt steeds zichtbaarder en krijgt meer en meer een eigen identiteit. Steeds meer burgers, ondernemers en organisaties zijn trots op Het Groene Woud en zetten zich in om het gebied nog groener, mooier en leefbaarder te maken.

Burgerparticipatie

Deze positieve ontwikkeling komt tot uiting in de vele burgerinitiatieven die in 2013 zijn geïnitieerd en gerealiseerd. Buurtmoestuinen, zorgcoöperaties, groene duurzaamheidsprojecten: zaken die vanuit de burger tot stand zijn gekomen, veelal met advies en praktische ondersteuning vanuit Stichting Streekhuis Het Groene Woud en met financiële steun vanuit Stichting Streekfonds Het Groene Woud.

Regionaal Netwerk Het Groene Woud bestaat uit vele professionals, ondernemers, maatschappelijke en andere organisaties en vrijwilligersgroeperingen die elkaar steeds beter vinden. Het netwerk groeit nog iedere dag en werkt met bevlogenheid aan het verder en immer duurzaam tot bloei laten komen van Het Groene Woud. Met een terugtrekkende overheid is samenwerking tussen de verschillende partners in het gebied van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Mede hierom geeft Het Groene Woud alle ruimte aan burgerparticipatie en steunt het initiatieven die vanuit de burger tot stand komen: met advies, financieel en door partijen samen te brengen.

Resultaten

In 2013 hebben in totaal 86 programma’s en projecten in Het Groene Woud een subsidie ontvangen voor de voorbereiding en/of uitvoering, waaronder Rural Alliances, Euro Landart, Realisatie Locale Energie Coöperaties in zes gemeenten, projecten binnen Landschappen van Allure en de Regionale Leefbaarheidsagenda. Aan alle 86 programma’s en projecten heeft Stichting Streekhuis, namens het Regionaal Netwerk, in meer of mindere mate bijgedragen.

Bij Stichting Streekfonds zijn in 2013 38 aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage, waarvan er 35 positief zijn beschikt. Een paar voorbeelden: Educatief project De Armenhoef in Best, Stichting Dommelbimd in Boxtel, realisatie van de Gèsselse Kiosk in Sint-Michielsgestel, realisatie van landpoorten in Mooi Straten, verschillende vleermuizenprojecten en buurtmoestuinprojecten.

Het ledenaantal van Coöperatie Het Groene Woud is in 2013 wederom gegroeid. De bijna honderd leden zetten zich gezamenlijk in om met onder meer netwerkbijeenkomsten en initiatieven als ‘Het Groene Woud Onderneemt’ het gezonde economische klimaat binnen het gebied duurzaam verder te ontwikkelen.

Verslag aanvragen

Jaarverslag 2013 van Het Groene Woud is verkrijgbaar via streekhuis@hetgroenewoud.com. De digitale versie is hier te downloaden.

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
Position paper Mozaïek Dommelvallei biedt bestuurders en politici handreikingen in gebiedsopgaven
... in Het Groene Woud