Kunst als middel om de Groene Corridor intensiever te beleven

Publicatiedatum: 15-03-2018

Gemeente Eindhoven, gemeente Oirschot en Brabants Landschap gaan de Groene Corridor de komende jaren verfraaien en verder ontwikkelen. Ideeën voor groene, creatieve, recreatieve of andere projecten zijn welkom, met name als zij bijdragen aan de – zichtbaarheid van de – circulaire economie.

Kunstopdracht

Een van de projecten is een kunstopdracht. Om tot een goede opdrachtomschrijving te komen worden er drie werkateliers georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 4 april aanstaande. Dan gaan stakeholders uit het gebied samen met kunstenaars ideeën genereren en inspiratie uitwisselen. De tweede bijeenkomst wordt gebruikt voor verdere inhoudelijke verdieping. Tijdens de derde bijeenkomst presenteren de kunstenaars hun ideeën en concepten aan de deelnemende partijen. De output van deze drie werkateliers wordt door de ontwerpers gebruikt om schetsen te maken voor ontwerpen binnen de openbare ruimte aan de Groene Corridor.

Verbindende schakel

De partners Brabants Landschap, gemeente Eindhoven en gemeente Oirschot zien kunst als de verbindende schakel voor de beleving van de verschillende landschappen aan de Groene Corridor. Met dit ontwerpend onderzoek verkennen de partners hoe kunst en vormgeving de identiteit en de herkenbaarheid van dit bijzondere gebied tussen stad en land kunnen versterken.

Gemeente Oirschot is opdrachtgever van dit deelproject. Contactpersoon: Rob Voets, R.Voets@oirschot.nl

Ontwikkeling Groene Corridor

Zes nieuwe ideeën uit laatste ronde biodiversiteitsproject ontvangen voucher
Boek over kunstschilder Jan Kruijsen levert Boxtel fruitbomen op
Zondag 15 april Klompenbelevingsdag en Huifkartocht
Subsidieregeling Schoolpleinen van de Toekomst geopend – Informatiebijeenkomst op 16 april
Theatervoorstelling 'Boerderij in de buurt' - Over nieuwe kansen op het platteland
Succes Boxtelse Voedseltuin smaakt naar méér
Informatieavond over fondsen op dinsdag 17 april - Meld je aan!
Prijsvraag Brood en Spelen: Nieuwe perspectieven voor het platteland
Veel steun voor Populierenplatform A2
... in Het Groene Woud