Landschapsfonds Het Groene Woud steunt aanleg dementievriendelijke wandeltuin in Boxtel

Publicatiedatum: 30-11-2018

Recentelijk is bij zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel, onderdeel van Zorggroep Elde, gestart met de aanleg van een dementievriendelijke wandeltuin. De tuin, die wordt voorzien van een rolstoelpad en veel bloemen, is een grote wens van de bewoners. Het initiatief wordt mede gedragen door Diny Stolvoort van Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid. Vooral de 120 senioren van de somatische afdeling en de 60 bewoners van de psychogeriatrische afdeling zullen er gebruik van gaan maken, maar ook andere Boxtelse senioren. Op 24 oktober jongstleden gingen de werkzaamheden van start en deze worden in het voorjaar van 2019 afgerond. Het Landschapsfonds van Het Groene Woud draagt 3500 euro bij aan het initiatief. 

“De bewoners waren blij verrast te horen dat ook Het Groene Woud bijdraagt aan de realisatie”, aldus Diny Stolvoort. “Ze zijn onder de indruk dat er zoveel mensen zijn die hen het contact met buiten en de natuur gunnen.”

Betere bereikbaarheid

Zorgexpertisehuis Liduina is gelegen aan de ecologische zone van de Dommel. Het project stelt kwetsbare ouderen van Liduina en uit de Boxtelse wijken Selissenwal en Centrum/Breukelen in staat om natuur te beleven. Ook wordt een tot op heden onbegaanbare vlakte benut. Met de aanleg van de tuin wordt de waterhuishouding op orde gebracht en de biodiversiteit verbeterd. De randgebieden van de tuin gaan een natuurlijke overgang vormen naar de ecologische zone. Het rolstoelpad zorgt na realisatie voor een betere bereikbaarheid van verschillende woon- en zorgcentra en winkels. In de tuin komt ook een moestuin voor de Prinses Amaliaschool. De kok en medewerkers van Liduina gaan samen met de schooljeugd en de ouderen koken met en eten van de groenten en het fruit uit de tuin.

Luchtfoto Liduina-complex Boxtel met daarop ingetekend de aan te leggen wandeltuin (foto: Buro Lubbers).

Voorbereiding

In 2016 vroeg Zorggroep Elde bij Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid steun voor het realiseren van een wandeltuin. Een werkgroep bestaande uit de Cliëntenraad, Vrienden van Liduina en het management van Liduina stelde een programma van eisen op. Leerlingen van Helicon in Boxtel gingen aan de slag met het ontwerp en een beplantingsplan. De tuin bleek, mede door de ligging aan de ecologische zone, een complexe klus waarbij met veel partijen moest worden samengewerkt. Er was er sprake van achterstallig onderhoud van de ecologische zone, waardoor de bewoners de Dommel niet meer konden zien. Het beplantingsplan werd getoetst door een deskundige op het gebied van dementievriendelijk design.

 

Beelden van de start van de aanleg van de wandeltuin d.d. 24 oktober 2018.

Foto's: Piet van Oers, Boxtel

Lezing CARE-project: Gemeenschapsarcheologie over de grens - woe 18 december
Route-app ‘Routes in Het Groene Woud’: de app die actief met je meewandelt of -fietst
Certificaat ‘Groene WoudLoper’ én het Doeboek uitgereikt aan 18 kinderen door IVN Best
Informatieavond over fondsen op 19 november - Stel al je vragen over fondsenverving!
Omgeving Opwettense Watermolen landschappelijk versterkt tijdens plantdag - Molenstichting Noord-Brabant benadrukt de waarde van watermolenlandschappen in Het Groene Woud
Programma Landschapstriënnale 2020 bekend - Veel locaties in Het Groene Woud
Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt onderdeel van Van Gogh Nationaal Park
Op natuurexpeditie in Het Groene Woud - Nieuwe serie veldlessen van start
Winnaars van de boekenactie Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud (kwartaal 3) bekend
... in Het Groene Woud