Mooie uitdagingen voor Stichting Duurzaamheidsvallei

Publicatiedatum: 21-12-2016

In november jongstleden heeft Stichting Streekhuis Het Groene Woud de projectleiding van Deltaplan voor het Landschap officieel overgedragen aan Stichting Duurzaamheidsvallei. De stichting, die zich richt op duurzame projecten in het gebied langs de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk, heeft haar diensten op het gebied van duurzaamheid en natuurbeleving de afgelopen jaren meer dan bewezen. Met de toevoeging van het project Deltaplan voor het Landschap krijgt de stichting mooie uitdagingen op haar pad. Het project past goed binnen de ambities die zij de komende jaren nastreeft.

Deltaplan voor het Landschap is in 2008 gestart met als pilotgebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Door de activiteiten binnen dit project zijn de natuurbeleving en landschappelijke waarden in dit gebied versterkt en is het door een betere financiering voor agrariërs aantrekkelijker geworden om aanleg en onderhoud van landschapselementen als taak in hun bedrijfsvoering op te nemen. Stichting Duurzaamheidsvallei, vertegenwoordigd door zes inwoners uit Berkel-Enschot, Heukelom, Oisterwijk en Tilburg, gaat de activiteiten nu voortzetten. “Als vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk is dat een behoorlijke uitdaging. Toch is de overdracht een bevestiging dat ze ons een serieuze partij vinden”, zegt secretaris Carel Brands. “We pakken zaken bij de kop en werken het ook af”, vult voorzitter Henk Hoppenbrouwers aan. Als waardering voor de tomeloze inzet, kreeg bestuurslid Henk de Kort tijdens de overdracht een Groene Handdruk uitgereikt.

Aansluiting op huidige werkzaamheden

Met de overdracht van Deltaplan voor het Landschap zet Stichting Duurzaamheidsvallei zich onder meer in om  het netwerk van landschapselementen uit te breiden, gevraagd en ongevraagd advies te geven rond onderhoud van het landschap en om wandelroutes te controleren en routemeubilair te onderhouden. De opgaven en taken passen goed bij de activiteiten die de stichting in het gebied tussen Tilburg en Oisterwijk op dit moment al uitvoert. Een van de eerste activiteiten sinds de oprichting in 2014 is de aanleg van de wandelroute Duurzaamheidsvallei, een rondwandeling van veertien kilometer tussen Tilburg en Oisterwijk die langs allerlei duurzaamheidsobjecten komt. Ook is op initiatief van Stichting Duurzaamheidsvallei tussen Heukelom en Oisterwijk een nieuwe parkeerplaats aangelegd en heeft ze advies en begeleiding geboden bij de totstandkoming van een nieuw asverstrooiingsbos in Oisterwijk. “De projecten lopen uiteen, maar de termen duurzaamheid, natuur, erfgoed en samenwerking komen overal in terug”, vertelt Henk Hoppenbrouwers.

Toekomst

Stichting Duurzaamheidsvallei heeft een vijfjarenplan opgesteld. Een belangrijke opgave vormt de aanleg en het beheer van nieuwe landschapselementen, maar ook voorlichting. “Het doel is om drie voorlichtingsbijeenkomsten per jaar te organiseren”, vertelt Carel. “Dit kan over verschillende thema’s gaan, zoals duurzame energie, cultureel erfgoed of landschappelijke waarden in de Duurzaamheidsvallei.” Ook het terugbrengen van cultureel erfgoed vormt een belangrijke opgave. Het plan is om in 2017 te starten met het zichtbaar maken van de contouren van Kasteel Durendael in Oisterwijk. Met al deze projecten willen ze de toekomst van het gebied veilig stellen. Brands: “We willen ervoor zorgen dat de volgende generatie kan genieten van onze inzet. Dat willen we vooral bereiken door samen te werken.”

Bestuurslid Henk de Kort met de Groene Handdruk.

v.l.n.r. bestuursleden Henk Hoppenbrouwers, Carel Brands en Henk de Kort.

Vorderingen bij restauratie dwarsdeelschuur in Boxtel met een bijdrage van Stichting Landschap Het Groene Woud
Word Vriend, win een boek! - Winnaars jan-jun 2021
Nieuw maar toch vertrouwd: 'Stichting Landschap Het Groene Woud'
Gewapende Strijd in Het Groene Woud. En jij kunt meedoen!
Buitengewone samenwerking ‘BoomkwekerEI’ in het Van Gogh Nationaal Park i.o.
Minister LNV steunt brede aanpak - Brabant gaat door met Van Gogh Nationaal Park ambitie
Groene Handdruk van Het Groene Woud voor Yvo Kortmann
ARK Natuurontwikkeling op stoom in het Dommeldal
Di 30 maart: RUIM VIJFTIG PARTIJEN STARTEN UNIEKE AANPAK MET VAN GOGH NATIONAAL PARK i.o. - Volg de livestream en ben erbij!
... in Het Groene Woud