Onderzoek grenswallen Het Groene Woud gestart

Publicatiedatum: 15-10-2014

In Het Groene Woud is gestart met een archeologisch onderzoek bij twee grenswallen. Dit heeft tot doel om meer te weten te komen over de historie van de grenswallen, met name om te bekijken wanneer ze zijn aangelegd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door professionele archeologen van Archeologisch Adviesbureau Raap, in opdracht van Stichting Brabantse Bronnen. Ze zijn begonnen bij de Velderse wal op landgoed Velder in Liempde. Later zijn de werkzaamheden gestart bij een grenswal in natuurgebied De Geelders tussen Boxtel en Schijndel, eigendom van Staatsbosbeheer.Met een aarden wal werd vroeger de grens tussen twee stukken land aangegeven.

Ter ondersteuning van het onderzoek in Liempde is ook een aantal vrijwilligers actief. Zij helpen mee met het graven van proefsleuven. Bij iedere grenswal worden er twee gegraven. Hierdoor ontstaat een dwarsdoorsnede van de wal en is te zien hoe deze is opgebouwd. Zo was bij de Velderse wal duidelijk te zien dat aan beide kanten een greppel heeft gelegen. Daarnaast was ook het oude maaiveld goed zichtbaar. Dit is de oude oppervlakte waarop de wal is aangelegd. Om te onderzoeken hoe oud de grenswal is en wat er door de eeuwen heen allemaal gegroeid heeft, zijn op verschillende plaatsen in het profiel monsters genomen. Deze worden later onderzocht in een laboratorium. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd bij de grenswal in De Geelders.

Canon+ project

Naast het onderzoek bij deze twee grenswallen, gaat Stichting Brabantse Bronnen ook aan de slag met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan grenswallen. Het gaat hier in totaal om zeven exemplaren in Het Groene Woud. Hiervan wordt op zijn minst één wal op een interessante manier toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dit werk vindt in een later stadium plaats. Het onderzoek naar de grenswallen maakt onderdeel uit van het Canon+ project. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een regionaal verhaal over Nationaal Landschap Het Groene Woud. Dit wordt gepubliceerd middels een boek en een website, waarin de landschappen zowel in historisch als in ruimtelijk perspectief worden belicht. Met het uitvoeren van het Canon+ project wordt het eeuwenoude landschap opnieuw beleefbaar gemaakt

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Brabantse Bronnen in samenwerking met Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL), Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Brabantse Milieufederatie. Het wordt gerealiseerd met een financiële bijdrage van Streekfonds Het Groene Woud, de gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant.

Een reportage over het onderzoek van de grenswal op landgoed Velder is te zien op ons videokanaal

Word Vriend, win een boek! - Exclusieve actie voor Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud
Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
... in Het Groene Woud