Ontwerpwedstrijd ARK voor een toekomstbestendig leembos in De Geelders

Publicatiedatum: 19-02-2021

ARK Natuurontwikkeling houdt dit voorjaar een ontwerpwedstrijd voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig en ecologisch waardevol leembos in een deel van De Geelders. Het gaat om het perceel Hooge Beek van bijna twaalf hectare, nabij Schijndel. Met de ‘Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek’ wil ARK extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken betrekken bij het versterken en vernieuwen van de waardevolle bossen in Het Groene Woud.

De versterking van De Geelders is onderdeel van het ARK-project Brabants Goud in Het Groene Woud. Dit project is gericht op het realiseren van aaneengesloten natuurverbindingen. Hiervoor verwerft ARK percelen die veelal nog in agrarisch gebruik zijn. Met de nodige inrichtingsmaatregelen transformeert ze deze in natuur. In De Geelders draait het om versterking en uitbreiding van de zeldzame leembossen.

Uitdagende elementen

“Normaal zijn het ARK-medewerkers die hiervoor project- en inrichtingsplannen ontwikkelen”, vertelt ARK-projectleider Ger van den Oetelaar. “Voor Hooge Beek doen we een beroep op multidisciplinaire expertteams. Hun ideeën kunnen dienen als inspiratie voor uitbreiding van leembossen op andere locaties, zowel in Brabant als in de rest van Nederland. Hooge Beek is bij uitstek geschikt, omdat hier allerlei uitdagende elementen samenkomen.” Zo mogen de teams zich onder meer buigen over oplossingen voor het onderhoud van de Beeksche Waterloop die parallel aan Hooge Beek stroomt. Ook het bedenken van nieuwe manieren om erfenissen uit het verleden op te lossen, is onderdeel van de wedstrijd, “want Hooge Beek is voormalige landbouwgrond waar in het verleden vermoedelijk ook bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.” Verder moeten de ontwerpen ideeën bevatten om Hooge Beek van betekenis te laten zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om waterwinning en waterbuffering, CO2-opslag óf voor bezoekers.

Grote ecologische waarde

Ontwerpteams dragen met hun ontwerpen bij aan verhoging van de ecologische waarden van Hooge Beek. In de omliggende bossen zijn die volop aanwezig: de oude ongestoorde bosbodems, de lemige ondergrond, het micoreliëf, de oude wallen, de natte omstandigheden en de aanwezigheid van dood hout zorgen ervoor dat De Geelders een schatkamer is van biodiversiteit. Zo is hier in 2019 het extreem zeldzame oranje-blauw zwemmend geraamte (oerkreeftje) aangetroffen. Deze omstandigheden leiden ertoe dat de ecologische potentie van Hooge Beek groot is. Het is aan de ontwerpteams om dat potentieel creatief te benutten.

Meedoen?

De Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek staat open voor multidisciplinaire teams van landschapsontwerpers, ecologen en hydrologen. Aanmelden kan tot/met 21 maart 2021, inzendingen kunnen vervolgens ingestuurd worden tot/met 14 juni 2021. Het winnende ontwerp wordt gehonoreerd met € 10.000,- (incl. BTW). Aan het winnende team wordt (onder voorbehoud) de opdracht verstrekt om het ontwerp om te zetten in een concreet inrichtingsplan. Alle inzendingen worden opgenomen in een publicatie (inspiratiegids leembossen).

Ontwerpteams krijgen dus bijna drie maanden de tijd voor hun ontwerp, waarna een deskundige jury in juni/juli 2021 de kwaliteit ervan beoordeelt. Leden van de jury zijn onder meer: Rienk-Jan Bijlsma (Wageningen Environmental Research), Wiel Poelmans (provincie Noord-Brabant) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester). ARK organiseert de wedstrijd in samenwerking met kennisinstituut voor duurzaam bosbeheer Probos en inZicht, bureau voor strategie, creatie en communicatie. Op www.ark.eu/ontwerpwedstrijdhoogebeek is alle aanvullende informatie te vinden over het gebied, deelname, aanmelden, ontwerpeisen, etc. evenals het wedstrijdreglement.

Oud dal Beeksche Waterloop

Foto: Arno Braam

Groene Handdruk besteed aan ontsluiting Oirschots erfgoed via QR-codes
Nieuwsbrief 23 van ARK Natuurontwikkeling over De Geelders en Het Dommeldal
Quickscans uitgevoerd door Brabants Landschap binnen het Erven Plus-project
Succesvol veldlesproject in De Geelders van ARK i.s.m. Het Groene Woud
Helpdesk Bijenlandschap
Word Vriend, win een boek! Winnaars jan-jun 2022
Vrijwilliger in beeld: bestuurslid Twan Tiebosch - “Buiten maken we het verschil!”
Project: Landschapsbiografie van de Dommel
Heb je een plan of projectidee? Landschapsfonds Het Groene Woud kan helpen!
... in Het Groene Woud