Projectgroep De Armenhoef ontvangt subsidie Streekfonds Het Groene Woud

Publicatiedatum: 04-09-2013

Best - Projectgroep De Armenhoef, bestaande uit Stichting deKapellekes, Stichting de Brabantse Boerderij en de initiatiefnemer, Heemkundekring “Dye van Best”, heeft vorig jaar het plan opgepakt om gezamenlijk de geschiedenis van De Armenhoef in Best in een boek vast te gaan leggen en daarnaast te komen met een educatieprogramma zowel voor het basis- als het middelbaar onderwijs. 

Subsidiebedrag

Naast eerder genoemde partijen is ook de gemeente Best een van de partners voor verschillende deelprojecten. Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft een subsidiebedrag toegekend aan de Heemkundekring “Dye van Best” van € 11.500 euro voor de uitvoering van de 2 projecten:  educatie en de monografie. Voor 31 december 2014 moeten beiden projecten afgerond zijn. 

Studenten

Twee studenten van de opleiding voor agrarische onderwijs STOAS gaan de opdracht uitvoeren. De betreffende onderwijsvormen worden vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken en indien mogelijk worden daar de programma’s ook uitgeprobeerd. Voor de basisschool wordt het boerenbedrijf uit de 14e eeuw als uitgangspunt genomen met de nu minder bekende landbouwproducten als spelt, gerst, pastinaak, mierikswortel. Voor het middelbaar onderwijs wordt eveneens uitgegaan van de 14e eeuw, maar hier wordt de economische situatie rondom de boerderij als belangrijkste element gebruikt. De relatie met de omgeving, juist om economisch overeind te blijven, zal het leidend thema zijn. Daarbij komen relaties met de bestuurlijke overheid aan de orde.

Buurtschap Aarle

Met name de samenwerking en regelingen binnen het buurtschap Aarle bij het benutten van de gemeint, de gemeenschappelijke gronden, worden als voorbeeld genomen.  Verder wordt er een programma gemaakt voor niet-schoolse groepen. Dit project krijgt een sterk historisch-archeologisch karakter. Verbanden met de opgravingen in Aarle en oude hoeven in de buurt zoals Ten Rodeke en de Burghof worden er, zo mogelijk, bij betrokken. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd en worden zaken voorbereid om ter plekke uitgebreide informatie te geven over de historie van De Armenhoef; dit in nauwe samenwerking met de gemeente.

Ongeveer 150 bladzijden

Monografie Het boek krijgt een omvang van ongeveer 150 bladzijden met afbeeldingen in kleur en specifieke zaken als geperiodiseerde opmetingen, kaartmateriaal, historische afbeeldingen van vergelijkbare en dateerbare objecten elders en actueel fotomateriaal. Onderwerpen die onder meer aan de orde gaan komen zijn: geschiedenis van de huidige bewoners en hun relatie met de boerderij, bouwhistorische beschrijving, archeologische waarnemingen en bevindingen, geschiedkundig achtergrond van de hoeve, eigenaars en bewoners en de restauratie.

Provincie kent Europese LEADER-subsidie toe aan Het Groene Woud: financiële injectie voor gebiedsgerichte samenwerking en een krachtig platteland
Het Boxtelse geboortebos groeit en groeit: 300 bomen en struiken voor natuurbos in Liempde
Nieuwsbrief 35 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Leuk filmpje! Voedselbos d'Ekkers in Berlicum
Nieuwsbrief 34 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Landelijke Nacht van de Nacht op 28 oktober: volop activiteiten in Het Groene Woud
Nieuwsbrief 33 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Bijzondere grondoverdracht in Het Groene Woud: ARK Rewilding Nederland draagt natuurgebied De Hemel over aan eigenaren Velder
Drie initiatieven uit Het Groene Woud bekroond als 'Gouden Zaaier 2023'
... in Het Groene Woud