Samen aan de slag binnen Mozaïek Dommelvallei

Publicatiedatum: 26-05-2016

In Brabant kampen we met een groot aantal ruimtelijke vraagstukken. Hoe gaan we om met de ontwikkeling van de (intensieve) landbouwsector, de klimaatsveranderingen die zorgen voor verdroging en piekafvoeren en hoe krijgen we de stedelijke ontwikkeling na de crisis weer op gang? In 2015 hebben twintig organisaties het Manifest Dommelvallei ondertekend, waarmee zij zich schaarden achter een vernieuwende, regionale aanpak voor deze grote opgaven binnen de Dommelvallei-gemeenten (het stroomgebied van de Dommel tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch). Het Groene Woud is een van deze organisaties. Onder de naam Mozaïek Dommelvallei werken de partners toe om het Manifest Dommelvallei tot uitvoering te brengen.

Binnen Mozaïek Dommelvallei stimuleren de manifestpartners inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om met projecten en initiatieven te komen die uitkomsten bieden aan de grote ruimtelijke vraagstukken en wateropgaven. Het gaat om initiatieven waarbij water het verbindende thema vormt en die stedelijke functies, natuur, landbouw en recreatie met elkaar versterken. De initiatieven komen dus niet vanuit de overheid, maar echt vanuit de samenleving. De manifestpartners bieden de helpende hand door het verlenen van kennis, expertise en middelen. Tot de manifestpartners behoren onder meer Het Groene Woud, AgriFood Capital, Brabants Landschap, onderwijsinstellingen, waterschappen en de gemeenten Boxtel, Sint-Oedenrode, Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel, Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, ’s-Hertogenbosch en Heusden.

Projecten en initiatieven

Het streven is om uiterlijk 1 september het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gereed te hebben. Het is de bedoeling dat de eerste reeks projecten hier onderdeel van is. De initiatiefgroep heeft al veel mooie projecten en initiatieven mogen ontvangen en er worden nog volop gesprekken gevoerd. Een aantal is gepubliceerd op www.mozaiekdommelvallei.nl/projecten. In principe zouden de projecten en initiatieven tot 15 mei aangeleverd kunnen worden. Heb je nog ideeën? Schroom dan niet om te reageren! De initiatiefgroep wil graag het gesprek aan om te kijken hoe het idee passend gemaakt kan worden binnen de uitvoeringsdoelen van Mozaïek Dommelvallei. Je kunt hiervoor contact opnemen met Mozaïek Loket Dommelvallei via 0411-631031 of via mozaiekdommelvallei@gmail.com. Het Mozaïek Loket wordt gefaciliteerd door Streekhuis Het Groene Woud.

Het vervolg

Wat staat er de komende periode te gebeuren? De aangemelde projecten en initiatieven worden stapsgewijs verdiept en verbeterd. Om de initiatiefnemers zo goed mogelijk verder te helpen, worden zij uitgenodigd voor het Werkatelier Mozaïek Dommelvallei op donderdag 16 juni. Het doel van het werkatelier is om de initiatieven te versterken en de initiatiefnemers te voorzien van deskundig advies. De projecten op de website worden dus continu verbeterd. Meer informatie over de aanpak van Mozaïek Dommelvallei, de uitvoeringsdoelen en het manifest, vind je op www.mozaiekdommelvallei.nl.

Mozaïek Dommelvallei is gebaseerd op het planningsmodel MozaïekBrabant. Dit model is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de vijf Brabantse steden. Op donderdag 24 is er een Werkatelier georganiseerd voor alle partners die het Manifest ondertekenden. Het filmverslag geeft een helder en duidelijk beeld over wat MozaïekBrabant en Mozaïek Dommelvallei precies inhouden. Je kunt het filmpje hier raadplegen.

Foto: De Dommel door Gemonde, gemaakt door Bert Vervoort, Stichting Brabantse Bronnen.

Nieuwsbrief 35 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Leuk filmpje! Voedselbos d'Ekkers in Berlicum
Nieuwsbrief 34 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Landelijke Nacht van de Nacht op 28 oktober: volop activiteiten in Het Groene Woud
Nieuwsbrief 33 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Bijzondere grondoverdracht in Het Groene Woud: ARK Rewilding Nederland draagt natuurgebied De Hemel over aan eigenaren Velder
Drie initiatieven uit Het Groene Woud bekroond als 'Gouden Zaaier 2023'
Zo 10 september: Fruitpersdag in Best
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2023
... in Het Groene Woud