Splinternieuwe natuur in Nationaal Landschap Het Groene Woud

Publicatiedatum: 19-04-2017

Nationaal Landschap Het Groene Woud gaat samen met Projectbureau Orbis nieuwe natuur realiseren in Het Groene Woud. Ze namen zelf het initiatief om te inventariseren welke kansen en belemmeringen er zijn om zogenoemde ecologische verbindingszones te creëren. Daarnaast onderzoekt Orbis of er percelen in Het Groene Woud zijn, die met subsidie kunnen worden omgevormd tot nieuwe natuur, zodat ze deel gaan uitmaken van Natuurnetwerk Brabant.

In Nationaal Landschap Het Groene Woud werken veel partijen aan het in stand houden en aantrekkelijk maken van het landschap. Ecologische verbindingszones helpen daarbij. Dit zijn verbindingen tussen natuurgebieden die het voor dieren en planten mogelijk maken om zich gemakkelijker te verplaatsen. “In Het Groene Woud ontbreken er nog enkele”, vertelt Koen van Hout van Projectbureau Orbis. “Het gaat veelal om zones van circa 25 meter breed. Momenteel brengen we in kaart welke verbindingen nog ontbreken en hoe we die de komende jaren kunnen realiseren.”

Eerst inventariseren, daarna uitvoeren

Daarvoor zitten Het Groene Woud en Orbis om de tafel met gemeenten en waterschappen. Ze praten ook met andere grondeigenaren en partijen zoals het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), dat subsidies verleent voor de ontwikkeling van ecologische verbindingszones. Uiteindelijk moet de inventarisatie leiden tot concrete uitvoeringsprojecten. In Het Groene Woud zijn ecologische verbindingszones niet nieuw. Zo creëert Brabants Landschap momenteel nieuwe natuur in De Mortelen en De Scheeken, waardoor de ecologische samenhang tussen deze twee gebieden verbetert. “Dat Nationaal Landschap Het Groene Woud nu samen met Orbis zelf het initiatief neemt om verbindingszones te realiseren, is wel nieuw”, beaamt Van Hout.

Natuurnetwerk Brabant versterkt Het Groene Woud

Ecologische verbindingszones sluiten naadloos aan op de provinciale ambitie om nieuwe natuur te creëren. Onder de noemer ‘Natuurnetwerk Brabant’ (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) stelde de provincie een natuurbeheerplan op met kansrijke percelen voor nieuwe natuur. Die liggen ook in Het Groene Woud. Van Hout: “Voor het Natuurnetwerk Brabant zijn we eveneens aan het inventariseren geslagen. We willen ermee achterhalen welke subsidiemogelijkheden er zijn om in Het Groene Woud te werken aan het Natuurnetwerk. Verder gaan we overleggen met betrokken partijen om te kijken hoe we perceeleigenaren enthousiast kunnen maken om mee te doen.”

Natuurdoelen zijn belangrijk

Volgens Johan van Cuyck, ambassadeur en projectbegeleider in Het Groene Woud, doet het doel van de nieuwe natuur er hierbij alles toe. “Lukraak wat bomen op een perceel planten, is niet de bedoeling. Natuurnetwerk Brabant heeft voor elke beoogde locatie vastgesteld welke natuurdoelen ondersteuning nodig hebben. Soms moet de nieuwe natuur specifiek gericht zijn op bescherming van de zeldzame plantensoorten die er groeien. Soms gaat het om de duurzame productie van energie of voedsel. Zo zijn er serieuze plannen voor een voedselbos in Schijndel. Op andere locaties kan nieuwe natuur juist gericht zijn op de terugkeer van dieren of de verbetering van de waterhuishouding.” In sommige gevallen is speciaal voor nieuwe natuur grond beschikbaar via het Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Maar op weg naar nieuwe natuur zal er ook veel gepraat worden met particuliere grondeigenaren en agrariërs.”

Heerenbeekloop als voorbeeld van natuurontwikkeling in Het Groene Woud.

Het Groene Woud steunt het boek en de expositie 'Brabant Wereldwijd'
Word Vriend, win een boek! - Exclusieve actie voor Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud
Mooie prestatie van Het Groene Woud-wielerteam tijdens Ploegentijdrit Groene Corridor
Verborgen schatten gevonden in Woensel! Mooie resultaten binnen het project CARE - Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud
Natuur beheren in het Dommeldal en De Geelders? Help mee via grondruil, natuurbeheer of natuurontwikkeling
Nieuwe wandel- en fietsroutes en de gratis app 'Routes in Het Groene Woud' beschikbaar – Wandel mee op zondag 26 mei
Op zoek naar de oorsprong van Woensel - CARE in Het Groene Woud start opgravingscampagne in Eindhoven
Eerste lichting ambassadeurs Het Groene Woud zwaait af
Bokashi verhoogt bodemleven en organisch stofgehalte
... in Het Groene Woud