Verplaatsing Vlaamse schuur voor Land van Bosch in Best

Publicatiedatum: 26-06-2014

Op vrijdag 4 juli heeft Stichting de Brabantse Boerderij een Vlaamse schuur aan de Kerkstraat in Berkel-Enschot gedemonteerd voor verplaatsing naar de Hagelaarweg in Best. De schuur is van cultuurhistorische waarde en wordt later dit jaar met zo veel mogelijk authentieke bouwmaterialen herbouwd voor het 'Land van Bosch'.

De Brabantse Boerderij

Stichting de Brabantse Boerderij verplaatst waardevolle bijgebouwen in Het Groene Woud en is altijd op zoek naar waardevolle bijgebouwen die verloren dreigen te gaan. Daarvoor heeft de Stichting het project 'reanimatie van verloren erfgoed' in het leven geroepen. Stichting de Brabantse Boerderij roept geïnteresseerden op om zich te melden. De projecten ‘reanimatie van verloren erfgoed’ en het ‘Land van Bosch’ maken onderdeel uit van het programma 'Kloppend Hart' binnen de regeling Landschappen van Allure van de Provincie Noord-Brabant.

Jeroen Bosch

‘Land van Bosch’ is een project van zorg- en recreatieboerderij De Hagelaar in Best en gaat onder andere de Vlaamse schuur gebruiken om de middeleeuwse tijd in Het Groene Woud beleefbaar te maken. De Hagelaar gaat onder andere meerdaagse arrangementen ontwikkelen en legt daarmee opnieuw de relatie tussen stad en platteland binnen het thema Jeroen Bosch. Een deel van de gronden van de zorgboerderij (in vroeger tijden Oirschot) waren ooit in eigendom van Aleid van de Meervenne, de vrouw van Jheronimus Bosch. Dit blijkt uit historische stukken over haar erfenis. Jeroen Bosch is een van de meest intrigerende personen uit de rijke geschiedenis van Brabant. Naast een onnavolgbaar schilder was Jeroen Bosch een gewone burger van de laat middeleeuwse stad ’s-Hertogenbosch, waar hij samen met zijn vrouw Aldeid van de Meervenne leefde.

Ruraal erfgoed in Het Groene Woud

Stichting de Brabantse Boerderij zet zich in voor het behoud van ruraal erfgoed. Zij bemiddelt tussen eigenaren van een bedreigde schuur en nieuwe eigenaren die deze gebouwen een nieuwe functie en plek willen geven. Omdat de schuren vroeger demontabel werden opgebouwd, is verplaatsen van het erfgoed mogelijk. Verplaatsen van schuren binnen Het Groene Woud is extra aantrekkelijk. Stichting de Brabantse Boerderij faciliteert de verplaatsing en begeleidt de restauratie. Deze ondersteuning heeft een waarde die kan oplopen tot ongeveer € 15.000. In totaal worden vijftien verplaatsingen gratis gefaciliteerd, daarna worden de kosten doorberekend aan de kopers die de schuur herplaatsen.

Het plaatsen van een Vlaamse schuur of een ander bijgebouw dat van cultuurhistorische waarde is, is sowieso aantrekkelijk. Naast het gegeven dat de eigenaar beschikt over een authentieke Brabantse schuur, die aantrekkingskracht en een waarde verhogend effect heeft, biedt de herplaatsing meer planologische mogelijkheden. Bij herplaatsing van waardevol erfgoed mag bijvoorbeeld meer aan vierkante meters bebouwd worden en zijn er verruimde gebruiksmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting de Brabantse Boerderij. 

Word Vriend, win een boek! - Exclusieve actie voor Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud
Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
... in Het Groene Woud