Vrijwillige CO2-compensatie in Brabantse bodem en bomen stapje dichterbij

Publicatiedatum: 20-12-2019

CO2 vastleggen in bomen en als organische stof in de bodem in Brabant. Het lijkt erop dat dit een haalbare optie wordt om dicht bij huis voortaan CO2-emissies te compenseren. De provincie Noord-Brabant onderzoekt momenteel de kansen. Tijdens een verkennend symposium op 26 september 2019 werd duidelijk dat de wil om te compenseren er is, maar dat het wel tijd én enige pioniersgeest vraagt om het daadwerkelijk hier te kunnen doen.

Dat ‘pionieren’ heeft alles te maken met het gebrek aan regelgeving voor vrijwillig compenseren. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan methodes om CO2-opslag en -compensatie op te zetten en te meten. Ook certificering hoort erbij. Hiervoor is de zogenoemde Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt van start gegaan. Het is de bedoeling dat voor aangetoonde reducties straks certificaten worden uitgegeven. Die kunnen dan op een vrije markt in Nederland worden gekocht en verkocht. Ook kunnen er tussen (regionale) partijen onderling afspraken worden gemaakt rondom vraag en aanbod van CO2-opslag.

Naar eigen inzicht

Bedrijven en organisaties compenseren nu nog naar eigen inzicht; ze plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak. Of ze laten bomen aanplanten in Zuid-Amerika. Om die compensatie dichter bij huis te laten plaatsvinden, worden al verschillende initiatieven ontplooid in Brabant, zoals Carbon Valley. Verder maken diverse agrariërs al serieus werk van koolstofopslag als organische stof in de bodem als onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zij leggen vast, meten en waarderen zodat overduidelijk is hoeveel koolstofvastlegging op hun percelen oplevert.

Kansen

Volgens de aanwezigen op het symposium – onder andere duurzaamheidmanagers vanuit het bedrijfsleven en lokale overheden – liggen er kansen voor vrijwillige CO2-compensatie in bodem en bomen in Brabant. Bijvoorbeeld op de grondposities van gemeenten, waar ruimte kan zijn voor beter organisch stofmanagement van de bodem of aanplant van een voedselbos. Het is volgens de aanwezigen dan ook goed om in kaart te brengen wat natuurgebieden nog aan kunnen. Verder doet Brabant er goed aan om breder te kijken en ook maatregelen mee te nemen die tegemoet komen aan bijvoorbeeld de stikstofuitspraak. Daarmee zijn twee vliegen in één klap te slaan. 

Goed voor de sector

Compenseren in de regio heeft een positieve uitwerking op de landbouwsector, zo was de algehele opinie. Als er dichtbij kan worden gecompenseerd, ook in kleine projecten, zien mensen met eigen ogen wat er gebeurt. CO2-opslag  als organische stof in de bodem kan tevens een manier zijn om de landbouw te profileren als een sector die aan verduurzaming werkt en dat agrariërs op een innovatieve wijze ‘boeren’.

De provincie Brabant onderzoekt de komende tijd verder hoe ze kan bijdragen aan een manier om lokaal, in Brabant, vrijwillige CO2-compensatie vorm te geven.

Foto: Ans Brys.

Provincie kent Europese LEADER-subsidie toe aan Het Groene Woud: financiële injectie voor gebiedsgerichte samenwerking en een krachtig platteland
Het Boxtelse geboortebos groeit en groeit: 300 bomen en struiken voor natuurbos in Liempde
Nieuwsbrief 35 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Leuk filmpje! Voedselbos d'Ekkers in Berlicum
Nieuwsbrief 34 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Landelijke Nacht van de Nacht op 28 oktober: volop activiteiten in Het Groene Woud
Nieuwsbrief 33 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Bijzondere grondoverdracht in Het Groene Woud: ARK Rewilding Nederland draagt natuurgebied De Hemel over aan eigenaren Velder
Drie initiatieven uit Het Groene Woud bekroond als 'Gouden Zaaier 2023'
... in Het Groene Woud