Nieuws

Het fermentatieproces van bokashi nader bekeken

Bokashi wordt een steeds hipper alternatief voor het direct op het land brengen van maaisel of composteren. Maar wat gebeurt er nou precies als je maaisel...
Lees meer >

Onderzoek naar de effectieve organische stof in mestsoorten

De aanwezigheid van organische stof in de bodem bepaalt voor een groot deel de kwaliteit ervan. De opbouw van organische stof in de bodem wordt bepaald...
Lees meer >

Vrijwillige CO2-compensatie in Brabantse bodem en bomen stapje dichterbij

CO2 vastleggen in bomen en als organische stof in de bodem in Brabant. Het lijkt erop dat dit een haalbare optie wordt om dicht bij huis voortaan CO2-emissies...
Lees meer >

CO2-compensatie in de praktijk

Vrijwillige CO2-compensatie als organische stof in de bodem en in bomen staat in Brabant nog in de kinderschoenen. Toch zijn er agrarisch ondernemers die...
Lees meer >

Een waardevol avontuur: 35 Carbon Valley Duinboeren op studiereis naar Ierland

Van 5 tot en met 8 september jongstleden reisden 35 Duinboeren en –boerinnen, veelal deelnemers aan het project Carbon Valley, af naar Ierland. Doel:...
Lees meer >

“Je moet elkaar iets gunnen.” Samenwerking tussen veehouders en boomkwekers begint bij communicatie en vertrouwen

Simpelweg met elkaar in gesprek gaan, vormt het begin van bijna iedere vruchtbare samenwerking. Deze vaststelling vormde een belangrijke conclusie tijdens...
Lees meer >

Artikel NRC d.d. 8 september 2019: Duurzame boer houdt koolstof in de grond

Koeien stoten broeikasgassen uit. Maar ze kunnen ook helpen koolstof in de bodem vast te leggen. Door grasland zo min mogelijk te bewerken en koeien te...
Lees meer >

Bokashi verhoogt bodemleven en organisch stofgehalte

Bokashi is een methode om organisch materiaal zoals sloot- of bermmaaisel te fermenteren. Zowel leden van de Duinboeren als Natuurmonumenten hebben afgelopen...
Lees meer >

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley

Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is de eerste BodemTopper van het project Carbon Valley. Hij kreeg het predicaat voor zijn succesvolle inspanningen...
Lees meer >

Onderzoek: doet stikstof de opbrengst van sorghum goed?

Sorghum lijkt als gewas veel op maïs en biedt veel kansen als derde gewas op een melkveebedrijf. Het kan bijvoorbeeld de maïsopbrengst in vruchtwisseling...
Lees meer >

... in Het Groene Woud