Hoe kan ik als bedrijf bijdragen?

Het Deltaplan voor het Landschap wil bedrijven die in of in de nabije omgeving van het pilotgebied gevestigd zijn nadrukkelijk bij het landschap betrekken. Hiervoor zijn verschillende initiatieven geïnitieerd, zoals sponsorprojecten, de mogelijkheid om een RaboStreekrekening te openen of om een donatie te doen in het Streekfonds Het Groene Woud voor het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven.

Sponsorproject ‘Heukelommetje’

Het Heukelommetje is een avontuurlijk wandelpad, met een brug over de Voorste Stroom als belangrijk verbindingselement. De route van het ommetje loopt vanaf café Mie Pieters bij Oisterwijk, deels langs de oevers van de Voorste Stroom, richting Tilburg en omgekeerd. Een route die vroeger vaak werd gelopen en in 2012 in ere wordt hersteld.
De gelden die nodig zijn om het Heukelommetje te realiseren, worden bijeengebracht via sponsoring. Dit blijkt een unieke en passende manier voor bedrijven en burgers in en om Moerenburg en Heukelom om de betrokkenheid bij ‘hun’ gebied daadwerkelijk en concreet te laten blijken. De sponsorcampagne ter realisatie van het Heukelommetje is in september 2011 gestart. Op 17 mei 2013 vond de officiële opening plaats. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Anja Verweij via info@anjaverweij-pm.nl of 06-104 87 375.

Openen Rabo Streekrekening

Overheden, bedrijven en streekorganisaties kunnen een eigen RaboStreekrekening openen bij een Rabobank in Het Groene Woud. Ook met een RaboStreekrekening draagt u bij aan Het Groene Woud of het Deltaplan voor het Landschap.
De RaboStreekrekening is een internetspaarrekening. Over het kapitaal op de rekening ontvangt de rekeninghouder een marktconforme rentevergoeding  van de bank.  Naast de marktconforme rente stelt de Rabobank een extra opslag ter beschikking die rechtstreeks in het Streekfonds vloeit. Deze opslag bedraagt vijf procent over het totaal van de rentevergoedingen van alle rekeningen. Daarnaast kunnen rekeninghouders zelf (een deel van de) rente schenken aan het Streekfonds. Ook de geschonken rente vloeit rechtstreeks in het Streekfonds.  Uit het Streekfonds worden bijdragen gedaan aan duurzame projecten die Het Groene Woud in kwaliteit versterken. Opbrengst van aan het Deltaplan gelabelde RaboStreekrekeningen worden gereserveerd voor vergoedingen aan agrariërs in het kader van het Deltaplan voor het Landschap. Als u meer wil weten over het openen van een RaboStreekrekening Het Groene Woud neem dan contact op met de Rabobank Tilburg e.o. of Rabobank Hart van Brabant.

Donatie Streekfonds Het Groene Woud

U kunt een bedrag doneren in Streekfonds Het Groene Woud. Door vermelding van Deltaplan van het Landschap bent u ervan verzekerd dat het bedrag ten goede komt aan het landschap van Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Stichting Streekrekening Het Groene Woud is in het bezit van de ANBI-status. Deze status maakt het mogelijk voor donateurs om giften en renteschenkingen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Meer weten? Neem dan contact op met Anja Verweij, projectleider acquisitie van Stichting Streekrekening Het Groene Woud: info@anjaverweij-pm.nl of 06-10487375.

... in Het Groene Woud