Hoe kan ik als particulier bijdragen?

Het Deltaplan voor het Landschap wil particulieren die in het gebied wonen of recreëren nadrukkelijk bij het landschap betrekken. Hiervoor zijn verschillende initiatieven geïnitieerd, zoals sponsorprojecten, het ontwikkelen van een netwerkorganisatie en de mogelijkheid om een donatie te doen in het Streekfonds Het Groene Woud voor het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven.

Sponsorproject ‘Heukelommetje’

Het Heukelommetje wordt een avontuurlijk wandelpad, met een brug over de Voorste Stroom als belangrijk verbindingselement. De route van het ommetje loopt vanaf café Mie Pieters bij Oisterwijk, deels langs de oevers van de Voorste Stroom, richting Tilburg en omgekeerd. Een route die vroeger vaak werd gelopen en in 2012 in ere wordt hersteld.

De gelden die nodig zijn om het Heukelommetje te realiseren, worden bijeengebracht via sponsoring. Dit blijkt een unieke en passende manier voor bedrijven en burgers in en om Moerenburg en Heukelom om de betrokkenheid bij ‘hun’ gebied daadwerkelijk en concreet te laten blijken.

De sponsorcampagne ter realisatie van het Heukelommetje is in september 2011 gestart. Op 17 mei 2013 vond de officiële opening plaats. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Anja Verweij via info@anjaverweij-pm.nl of 06-104 87 375.

Netwerkorganisatie

Het Deltaplan voor het Landschap streeft ernaar om bewoners, ondernemers en organisaties voor zover mogelijk mede verantwoordelijk te maken voor Het Groene Woud, het gebied waarin ze wonen en werken. Dit kan met het ontwikkelen van zogenaamde netwerk, waarin vrijwilligers en bedrijven een rol vervullen en op diverse manieren een bijdrage leveren aan het beheer van het landschap. De netwerkorganisatie wordt in de tweede helft van 2012 opgericht. Interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Maartje van Moll (DLG) M.P.A.van.Moll@dlg.nl of 06-52401414.

Donatie Streekfonds Het Groene Woud

U kunt een bedrag doneren in het Streekfonds Het Groene Woud. Door vermelding van Deltaplan van het Landschap bent u ervan verzekerd dat het bedrag ten goede komt aan het landschap van Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve. De Stichting Streekrekening Het Groene Woud is in het bezit van de ANBI-status. Deze status maakt het mogelijk voor donateurs om giften en renteschenkingen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Meer weten? Neem dan contact op met Anja Verweij, projectleider acquisitie van Stichting Streekrekening Het Groene Woud: info@anjaverweij-pm.nl of 06-10487375.

Op bezoek bij en kopen bij boeren/bedrijven

Bedrijven in het pilotgebied werken mee aan het verfraaien van de omgeving. U ondersteunt hen door een bezoek te brengen aan deze bedrijven en er een aankoop te doen. De volgende bedrijven vindt u in Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve:

Anneke Scholten van Naturen

Café Mie Pieters

Café Zomerlust

De Bollekens

Fonken

Heukeloms Hoefke

Manege Hooijen

De Gulle Ruif

Piet van Meintjes Hoeve

Piushaven

Van Helvoirt Groenprojecten

Lid worden van natuurorganisatie

U kunt natuurlijk ook lid worden van een lokale natuurvereniging of natuurwerkgroep. De volgende organisaties zijn actief in het pilotgebied:
 

B-Team

Werkgroep Behoud Moerenburg

... in Het Groene Woud