Samenwerkingsovereenkomst

Start Netwerk Landschapsbeheer Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Op 17 februari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Netwerk Landschapsbeheer in Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Een belangrijke mijlpaal voor landschapsontwikkeling- en beheer binnen dit gebied. De betrokken partijen van het netwerk zetten zich gezamenlijk in om dit op zich te nemen. Hierbij behoren het Brabants Landschap, gemeenten Oisterwijk en Tilburg, Agrarische Natuurvereniging Kempenland, Vereniging Behoud Moerenburg, Vereniging Groen Boer en Doen en Stichting Schone Paden.

Door de start van het netwerk kunnen de verschillende partijen elkaar ondersteunen en versterken. Het netwerk legt de verbinding tussen grondeigenaren en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap. Agrarische Natuurvereniging Kempenland (ANV) gaat de afstemming tussen de vrijwilligersorganisaties en de opdrachtgevers coördineren. Hierdoor kunnen meer mensen gebruikmaken van elkaars specialisme.

Het netwerk kan gezien worden als vangnet voor grondeigenaren die het beheer en onderhoud willen uitbesteden. Momenteel worden en zijn er diverse nieuwe ommetjes aangelegd. In principe zijn de grondeigenaren zelf verantwoordelijk voor het beheer, maar zij kunnen hulp krijgen van Netwerk Landschapsbeheer Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Op dit moment is het netwerk aan het bekijken in hoeverre dit iets voor het onderhoud kan betekenen.

De start van het netwerk brengt voor het gebied een aantal voordelen met zich mee. Door het netwerk kunnen specialistische organisaties in verschillende gebieden ingezet worden waar zij voorheen niet zo veel actief waren. Zo is bijvoorbeeld Werkgroep behoud Moerenburg minder actief in Heukelom en Koningshoeven, maar door de komst van het netwerk worden zij nu sneller in contact gebracht met grondeigenaren uit deze gebieden.

Centraal aanspreekpunt voor de eerste twee jaar is Brabants Landschap. Daar kunnen mensen terecht voor meer informatie over dit project.

... in Het Groene Woud