Nieuws

NIEUWSBERICHT D.D. 2 maart 2020

ECCO Masterclass en Energiecafé schetsen kansen voor lokale energie initiatieven

Kunnen lokale initiatieven uit de gemeenschap baat hebben bij de EU Clean Energy for All Europeans Package? En zo ja, hoe moeten zij zich organiseren. Tijdens de ECCO Masterclass én Energiecafé op 20 februari 2020 in ’s-Hertogenbosch ging het daarover. Het leverde verhalen op uit de praktijk en een verzameling aan mogelijke succesfactoren om lokale energiegemeenschappen van de grond te laten komen.

De ECCO Masterclass én het Energiecafé voor betrokkenen bij de energietransitie vonden plaats bij een dochteronderneming van Enexis, Enpuls. Beide bijeenkomsten zijn activiteiten van ECCO, het door Europa mede gefinancierde project dat ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. In ECCO gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Nationaal Landschap Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant.

Clean Energy Package

De ‘Clean Energy for all Europeans-package’, is een pakket maatregelen en wetten van de Europese Unie om de energietransitie te bevorderen. Bijzonder: niet de techniek vormt het uitgangspunt voor de energietransitie, maar de sociale samenhang en onderlinge krachtenbundeling van lokale partijen. De inwoners van Europa worden centraal gesteld.

Presentatie over de Clean Energy Package.

Wil je het hele nieuwsbericht lezen? Klik dan hier!

 

NIEUWSBERICHT D.D. 28 januari 2020

Energiewinning via waterkracht in Het Groene Woud

Biedt waterkracht in Het Groene Woud mogelijkheden voor duurzame energiewinning? Dat onderwerp stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Waterkracht’ op 21 januari in Sint-Michielsgestel georganiseerd door ECCO. Enkele partners binnen ECCO hebben ervaring op dit gebied, zoals The Green Valleys uit Wales, Lochem Energie en Coöperatie Dommelstroom. Vertegenwoordigers van deze organisaties waren aanwezig tijdens de bijeenkomst en gaven in de aanwezigheid van 17 personen een uitgebreide toelichting op hun project en inzicht in hun ervaringen. Ook een bezoek aan de waterkrachtcentrale van Coöperatie Dommelstroom was onderdeel van het programma. Riet Meijer van de Brabantse Molenstichting gaf inzicht in de mogelijkheden die bestaande en voormalige watermolens en de omliggende watermolenlandschappen bieden voor energiewinning middels waterkracht.

Meer weten over dit onderwerp? Download dan hier de presentaties:

 

NIEUWSBERICHT D.D. 27 september 2019

ECCO-workshop 'Onze energie, in ons landschap' op 9 oktober a.s. - Meld je nu aan!

Hoe ziet de nieuwe generatie zonneparken eruit? Wat als we weggaan van monofunctionele zonneparken, en vanuit de lokale gemeenschap gebieden weten te ontwikkelen die meerdere functies omarmen? Hoe ziet een energiepark 2.0 eruit dat bijdraagt aan het versterken van bijvoorbeeld biodiversiteit, sociale verbindingen, lokale economie of toerisme? Kan het bezoeken van een rendabel zonnepark een wonderlijke en spannende beleving worden vol verrassing, kleur en schoonheid? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan de energietransitie?

Lees hier het hele nieuwsbericht.

 

NIEUWSBERICHT D.D. 3 september 2019

Filmpjes voor en door jongeren, gemaakt tijdens de 3de internationale ECCO-conferentie in Redon, juni 2019

Gerealiseerd in samenwerking met Peelpioniers.

Filmpje: Sfeerimpressie van het bezoek van een groep jongeren aan Redon, Frankrijk. 

Filmpje: ECCO door de ogen van jongeren.

 

NIEUWSBERICHT D.D. 5 september 2018

Het startschot van ECCO is aanstaande - Samen op weg naar een duurzame, lokale energietransitie

Het startschot voor ECCO klinkt op woensdag 19 september in D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. U bent van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en actief deel te nemen aan de Tour d’ECCO: rondes van verdiepende gesprekken over duurzame energie en lokale inzet. 

Op deze pagina leest u meer over het dagprogramma en de gespreksonderwerpen. Ook vindt u er een link naar het inschrijfformulier.

 

NIEUWSBERICHT D.D. 22 november 2017

Europese Unie steunt energietransitie in Het Groene Woud

Haaren, 22 november 2017 - Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, Jeroen Naaijkens van Nationaal Landschap Het Groene Woud en wethouders van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Haaren en Boxtel gaven woensdag 22 november het startsein voor het project ECCO tijdens een ‘energie-ontbijt’ in Helvoirt. De partijen gaan samen aan de slag om actief bij te dragen aan een regionaal, duurzaam energiebeleid. De Europese Unie heeft daarvoor financiële steun toegezegd. Daarmee worden er de komende jaren onder meer zo’n 100.000 zonnepanelen geplaatst in het gebied van de deelnemende gemeenten, maximaal ingepast in het landschap.

Het ‘energie-ontbijt’ vond plaats bij HelvoirThuis, dat de gemeente Haaren onlangs voorzag van 244 zonnepanelen. Johan van den Brand, wethouder Haaren en dagvoorzitter van het ‘energie-ontbijt’: “De gemeente Haaren maakt veel werk van duurzaamheid. De zonnepanelen op deze accommodatie zijn onderdeel van bijna 800 zonnepanelen die we op gemeentelijke gebouwen plaatsen.”

Energie, economie en sociale samenhang

Het lokaal opwekken van duurzame energie is een van de elementen in het Europese project ECCO (Energy Community COoperations), dat onder meer moet bijdragen aan de productie van hernieuwbare energie en het verminderen van de uitstoot van fossiele brandstoffen. Maar ECCO is méér. Ze is ook gericht op het versterken van de regionale economie en de sociale samenhang. Gedeputeerde Spierings: “Het creëren van draagvlak onder inwoners, bedrijven en organisaties voor het opwekken van duurzame energie in het landschap is een wezenlijk onderdeel van ECCO. We willen een netwerk opbouwen dat ook doorgaat als het project stopt. Ik ben hoopvol gestemd dat dit gaat lukken. Er zijn in Brabant veel mensen die de schouders zetten onder duurzame energie-initiatieven.”

Kracht van Het Groene Woud

Het Groene Woud is partner in ECCO. Ze is betrokken bij het opstellen van een regionaal energieplan rond lokale energieproductie en distributiesystemen en bij het creëren van de fysieke ruimte om de energie daadwerkelijk te gaan opwekken. Daarvoor werkt ze samen met de deelnemende gemeenten. Een belangrijke afspraak die ze maakten: we gaan samen zorgen voor de plaatsing van in totaal zo’n 100.000 zonnepanelen. Ed Mathijssen, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel: “Het Groene Woud speelt een belangrijke rol in dit project. De organisatie zorgt voor de projectleiding en het verbinden en ontzorgen van partners zoals wij. Toen vanuit Het Groene Woud werd gevraagd om deel te nemen, hebben we dat direct gedaan.”

Samenwerken met lokale partijen

Het zonnepanelen-project is één voorbeeld van de lokale mogelijkheden in Het Groene Woud. Er zullen meer initiatieven van de grond komen, zo is de ambitie. Onder de ECCO-vlag worden daarom de komende drie jaar in de deelnemende gemeenten Lokale Energie Actieplannen ontwikkeld en deels uitgevoerd. Dat gebeurt met lokale partijen, bewoners, maatschappelijke organisaties, de gemeenten zelf en energiecoöperaties. Ook wordt gewerkt aan een regionale ondersteuningsstructuur om de Lokale Energie Actieplannen concreet te realiseren.

Doelen 2030

De start van het ECCO-project markeert de intergemeentelijke samenwerking om de energiedoelen van 2030 te halen. Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel: “De start van ECCO is belangrijk. Willen we als Boxtel in 2030 energieneutraal zijn, dan moeten we 486 ha zonnepanelen gaan plaatsen.” Meierijstad laat zien dat ze duurzaamheid stevig omarmt. “Kijk naar ons zonnepanelenproject langs de A50”, illustreert Harrie van Rooijen, wethouder Meierijstad. “Of neem de supermarktketen in onze gemeente die 15.000 zonnepanelen plaatst.”

De ontwikkeling van ECCO is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 van Het Groene Woud. Het is tevens een van de projecten waarvoor de provincie Noord-Brabant een cofinanciering beschikbaar heeft gesteld.

V.l.n.r.: Peter van de Wiel, Ed Mathijssen, Johan van den Brand, Harrie van Rooijen, Anne-Marie Spierings en Jeroen Naaijkens. (Foto: Renders Fotografie).

... in Het Groene Woud