1. Energie en landschap, een complexe puzzel - Ervaringen uit grote energieprojecten

16 april: 11.00-12.30 uur

Al jaren werken we aan grote energieprojecten en elk project gaat gepaard met een mengeling van veel meningen. Ook over of die projecten succesvol zijn of niet. Wij gaan in deze interactieve bijeenkomst niet pleiten voor ‘het beste project’. Wel geven wij tips en delen we onze ervaringen. Samen weten we meer en de Landschapstriënnale biedt daar een uniek decor voor.

De titel van het Landschapslaboratorium 'Onze Energie, Ons Landschap' is niet zomaar gekozen. Met 'onze' wordt verwezen naar de Brabantse gemoedelijkheid én het staat voor eigenheid, verantwoordelijkheid en gemeenschappelijkheid. Daarin zit hem de uitdaging voor elk project, voor elke expert en voor alle belanghebbenden in een gebied. In deze bijeenkomst nemen we je mee in een  interactieve gedachtewisseling over de impact van duurzame energie op het landschap. In twee verschillende gesprekken maken we kijkers en luisteraars deelgenoot van onze ervaringen. Over de keuzes die we maken en wat daarbij komt kijken, maar ook hoe je die samen op je kunt nemen.

WindA16

Onze ervaringen zijn mede gebaseerd op het grote windenergieproject ‘Energie A16’ Deze en andere ervaringen vormen de bouwstenen voor een governancemodel. Erik Bruggink en Marc van de Ven van de Provincie Noord-Brabant gaan in gesprek met twee betrokken experts. Je kunt hier tijdens de interactieve bijeenkomst via de chat aan deelnemen.

De diepte in met  Jan  van Minnebruggen

Marc gaat in gesprek met Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect. Hierin proberen we antwoord te vinden op vragen als:

 • Hoe zorg je ervoor dat een energieproject geen inpassingsvraagstuk wordt maar een integrale afweging van belangen?
 • Hoe zorg je dat het toekomstig landschap begrepen wordt en draagvlak kent?
 • Gaat het alleen om het vinden van een geschikte plek in het landschap of om meer? En in welke mate kun je eisen stellen aan de opstelling, aan meervoudig ruimtegebruik, etc.?
 • Zijn er inzichten die leiden tot een andere aanpak of verbeteringen in zo’n proces?

De keuzes die ertoe doen, met Ton Baetens

Erik gaat in gesprek met Ton Baetens, auteur van De Omwenteling en als communicatie- en participatiestrateeg betrokken bij Energie A16. Aan bod komen vragen als:

 • Markt of overheid, wie is verantwoordelijk voor participatie?
 • Lokaal of regionaal, centraal of decentraal?
 • Hoe ga je om met de not in my backyard-houding, met ‘niet gehoord voelen’, tegenstrijdige percepties?
 • Acceptatie of draagvlak, wie bepaalt? Van wie is het landschap? Is participatie geen doekje voor het bloeden omdat van overheidswege toch al is bepaald dat het gaat veranderen?
 • Wat is de droom van Ton als het gaat over (proces)participatie?

Na afloop van de gesprekken geven Marc en Erik een inkijkje in het doel en de inhoud van de Master Class die we later dit jaar organiseren over dit onderwerp.

Aanmelden

Je kunt je, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 9 april a.s., aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v.

 • • Interactieve bijeenkomst Energie en landschap, een complexe puzzel - Ervaringen uit grote energieprojecten
 • • Je naam
 • • Je e-mailadres
 • • De naam van de organisatie waar je werkt
 • Je ontvangt in de aanloop naar 16 april alle praktische informatie over je online deelname.

Organisatoren

Deze interactieve bijeenkomst wordt je aangeboden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Noord-Brabant, Brabant geeft Energie en ECCO/Het Groene Woud.

 

... in Het Groene Woud