2. Samen werken voor energie en biodiversiteit

Recent onderzoek

Recent onderzoek van Wageningen Environmental Research heeft aangetoond dat biodiversiteit in zonneweides verbeterd kan en moet worden. Ondanks de toenemende aandacht voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing lijkt het toch lastig om dit volwaardig te realiseren. Wordt het belang van biodiversiteit voldoende erkend? Wordt de schoonheid ervan wel gezien? Is er duidelijke wet- en regelgeving of ontbreekt die? En is het mogelijk om de opbrengsten van zonneparken te benutten voor het realiseren van heel veel nieuwe natuur en biodiversiteit?

De centrale vraag in deze interactieve bijeenkomst Samen werken voor energie en biodiversiteit is dan ook: hoe kan biodiversiteit een plek innemen bij het ontwikkelen van een zonneveld? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het gekozen perspectief op de rol van biodiversiteit. Drie experts geven hun visie op elk van de volgende perspectieven:

Juridische rechten

Jessica den Outer bespreekt de juridische rechten van natuur. Jessica heeft een achtergrond in internationaal milieurecht en is een consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de natuur. In 2019 werd ze erkend als een 'Earth-centered law' expert door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica's missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de natuur.

Emotionele waarde

Arita Baaijens gaat in op de emotionele waarde van biodiversiteit en landschap. Arita is bioloog, onderzoeker en ontdekkingsreizigster. Zij introduceert innovatieve cartografie en taal om onze relatie met veranderend landschap een nieuwe impuls te geven. Sleutelwoorden: onverwachte denksporen, toekomstvisie in tijden van transformatie, participatie bij grote landschappelijke opgaven. 

Ecologische waarde

Alex Schotman behandelt de ecologische waarde van biodiversiteit en landschap. Bij ecologische waarde gaat het mede om zogenoemde ecosysteemdiensten, ofwel de functie van biodiversiteit voor onze voedselproductie, grondstoffen en onze gezondheid. Alex is al veertig jaar werkzaam bij Wageningen Environmental Research en haar voorgangers. Hij heeft zich in die jaren bezig gehouden met onderzoek naar vogels voor advisering in natuurbeheer en -beleid. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van ecologische meerwaarde van zonneparken. Hij is coördinator biodiversiteit in het Nationaal Consortium Zon in Landschap.

Interactieve gespreksronde

Na de visies van deze drie experts volgt onder leiding van Evanne Nowak een interactieve en inspirerende gespreksronde. Hierin kunnen publiek en experts de voors en tegens van de verschillende perspectieven nader verkennen. Aan het einde van de bijeenkomst proberen we de randvoorwaarden op te halen en te bezien of biodiversiteit een (volwaardige) plek kan innemen bij de ontwikkeling van een zonneveld.

Aanmelden

Je kunt je, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 9 april a.s., aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v. Interactieve bijeenkomst 'Samen werken voor energie en biodiversiteit'

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • De naam van de organisatie waar je werkt

Je ontvangt in de aanloop naar 16 april alle praktische informatie over je online deelname.

Organisatoren

Deze interactieve bijeenkomst wordt je aangeboden door Energietuinen Nederland, Groen Ontwikkelfonds Brabant en Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Energietuinen Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties waarbij natuurpositieve en multifunctionele zonneparken worden gerealiseerd met biodiversiteit, educatie, recreatie en innovatie.

Groen Ontwikkelfonds Brabant is een bv van de provincie Noord-Brabant en heeft als opdracht het realiseren van 10.000 hectare nieuwe natuur in Brabant. Deze opdracht moet eind 2027 afgerond zijn. Een deel van deze opgave, 2.000 hectare, dient plaats te vinden via een vorm van ondernemen en natuur. Er zijn inmiddels succesvolle voorbeelden van voedselproductie & natuur, recreatie & natuur, zorg & natuur. Ook wordt gewerkt aan pilots van energie & natuur.

 

... in Het Groene Woud