3. Erfgoed geeft inspiratie en energie

16 april: 13.00 – 14.30 uur

In de interactieve bijeenkomst ‘Erfgoed geeft energie en inspiratie’ verkennen we het landschap van de toekomst. Hierbij draait het om samen bouwen met de gemeenschap aan een landschap dat we versterken en waarin we tegelijkertijd de energieopgave oplossen.

Dat is een uitdaging. De druk op het landschap is groot door de vele ruimtelijke claims. Mensen ervaren ‘landschapspijn’ door de vele veranderingen, het verdwijnen van landschappelijke schoonheid en dieren ‘die plaats moeten maken voor distributiedozen en windmolens’. Dit gevoel schuurt stevig met de duurzame energieopgave, met name de opgave die er ligt in gewaardeerde cultuurlandschappen.

In gesprek over cultuurhistorie, ecologie en de energieopgave

In deze bijeenkomst belichten we landschappelijke veranderingen en bespreken we onder meer:

  • Hoe hernieuwbare energie positief kan bijdragen aan landschap, erfgoed, maatschappij en natuur;
  • Hoe we het landschap weer betekenis kunnen geven met cultuurhistorisch erfgoed, de ontstaanswijze en het ecologisch systeem als basis voor de energieopgave;
  • Hoe belangrijk de gemeenschap is bij het vormgeven van de energieopgave.

Dat doen we met Monique Sweep (Deltawind), Sven Stremke (WUR), Angela Reinders (TUE), Theo Gorissen (SBB). Ook kijkers kunnen deelnemen en reageren via de chat.

De gespreksleiding is in handen van Evanne Nowak. Inleiders van deze  interactieve bijeenkomst zijn Robin Ammerlaan en Edwin Raap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aanmelden

Je kunt je, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 9 april a.s., aanmelden door eenmail te sturen naar communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v.

  • Interactieve bijeenkomst Erfgoed geeft energie en inspiratie
  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • De naam van de organisatie waar je werkt

Je ontvangt in de aanloop naar 16 april alle praktische informatie over je online deelname.

Organisatoren

Deze interactieve bijeenkomst wordt je aangeboden door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en ECCO/Het Groene Woud.

... in Het Groene Woud