5. Regionale Energie Strategie en Landschap

16 april: 13.00 – 14.30 uur

In de interactieve bijeenkomst Regionale Energie Strategie en Landschap richten we ons op de verbinding van de energieopgave en de meerwaarde voor het landschap. Het gaat hierbij niet alleen om het buitengebied of het landelijk gebied maar ook om de stad en de transitie die daar noodzakelijk is.

De combinatie ‘energie en landschap’ roept weerstand op. Veel tegenstand komt voort uit de schade die energie-opwekkers aanrichten aan het landschap. Ook eigenaarschap speelt hier een belangrijke rol. Wie is eigenaar of voelt zich verantwoordelijk voor het landschap en de rijkheid die we in Nederland nog hebben aan verschillende landschappen? En wie is er verantwoordelijk voor het opwekken van energie? Wie voert de regie en wat zijn de verbindingen tussen de energieopgaven en landschappelijke opgaven en waarden? Deze interactieve sessie vormt het startpunt van een brede discussie over het Nederlandse landschap van de toekomst.

Een rijk landschap

Een basis is dat het landschap er beter van moet worden. Je voegt kwaliteit toe door te zorgen voor bijvoorbeeld meer biodiversiteit of natuur, minder droogte, betere recreatiemogelijkheden, efficiëntere of circulaire voedselproductie, milieuwinst, nieuwe verdienmodellen in de landbouwtransitie, landschapsherstel of -behoud. Dit alles moet gepaard gaan met sociale winst (in de zin van betrokkenheid bij het landschap) en gerealiseerd worden met inzetten op energie, ontmoeten, samenwerking en ook sociaal maatschappelijke opgaven die opgepakt kunnen worden.

Het Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Doel is de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op land (wind en zon) het beste opgewekt kan worden. Hierbij doemen vragen op als: hoe zit het met het netwerk waarop die duurzame elektriciteit kan worden aangesloten? Kan en past dat wel en wat is er voor nodig om dit te laten werken in het landschap? Welke warmtebronnen kunnen worden gebruikt zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Is daar ruimte voor en hoeveel? En is er wel voldoende rekening gehouden met regio-overstijgende landschappen?

Op naar fase 2

In de eerste fase van de RES heeft elke energieregio zijn eigen keuzes beschreven. De zoekgebieden en uitwerkingen moeten echter nog komen in de tweede fase, met aandacht voor het kader dat de regio’s hanteren bij plaatsing van duurzame energieopwekkers. Want wordt er uitgegaan van de energiebron en het totaal op te wekken aantal Mw of Pj? Of wordt er vanuit het draagvlak van het landschap gekeken? Maar ook: bezien we de energieopgave als eigenstandige opgave of worden er verbindingen gelegd met andere opgaven zoals natuur, waterbeheersing, recreatie, lokale economie, voedselproductie et cetera. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid hiervoor op het bordje van de gemeenten en hun Omgevingsvisies waarmee een groot risico bestaat voor versnippering en het laten liggen van kansen voor koppeling.  

Panel van deskundigen

Tijdens de interactieve bijeenkomst op 16 april belichten we met een panel van deskundigen een aantal goede voorbeelden. Hiermee willen we kijken of we de RES-regio’s alvast iets mee kunnen geven voor de uitgebreide discussie die in de loop van het jaar zal worden gevoerd over wat er nodig is om het Nederlandse landschap in al zijn glorie gereed te maken voor de toekomst. In het programma denken we anderhalf uur met elkaar na over dit vraagstuk. Over hoe we elkaar verder kunnen helpen. Het is goed om met voorlopers en regio’s dit debat te voeren conform de uitgangspunten van de NOVI, waarbij combinaties van functies gaan vóór enkelvoudige functies, waarin kenmerken en identiteit van een gebied centraal staan centraal en ‘afwentelen’ wordt voorkomen. Ook kijkers kunnen deelnemen en reageren via de chat.

Programma

13.00 uur: Digitale inloop

13.05 uur: Welkom door gespreksleider Bart Krol.

13.10 uur: De Noord-Veluwe. Inleiding door Marnix Brongers, gevolgd door interactie met mensen in de chat en panelleden.

13.30 uur: De RES regio Eindhoven. Inleiding door Arjen Spijkerman, gevolgd door interactie met mensen in de chat en panelleden.

13.50 uur: Landelijke milieufederaties. Inleiding door Gerben de Vries, gevolgd door interactie met mensen in de chat en panelleden.

14.10 uur: Inleiding en oproep ‘prachtige productielandschappen’ stimuleringsfonds door Nazanin Hedayati.

14.20 uur: Blik op het vervolg. Mensen kunnen via de chat deelnemen.

14.25 uur: Afsluiting.

Aanmelden

Je kunt je, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 13 april a.s., aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v. Interactieve bijeenkomst Regionale Energie Strategie en Landschap.

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • De naam van de organisatie waar je werkt

Je ontvangt in de aanloop naar 16 april alle praktische informatie over je online deelname.

Organisatoren

Deze interactieve bijeenkomst wordt je aangeboden door NP RES, Staatsbosbeheer en ECCO/Het Groene Woud.

 

... in Het Groene Woud