Student: Philippe Alignet

Philippe Alignet - Inversion: Energy as leverage to regrow our peat landscapes

Videopitch

Philippe Alignet richt zich op bodemdaling in de veengebieden van de Lopikerwaard in Utrecht, die jaarlijks veel CO2 uitstoten. Zonne-energie wordt ingezet om boeren de financiële ruimte te geven deze uitstoot te verminderen en hun grond te transformeren tot natuur-inclusieve landbouw.

Kern van het ontwerp is het verhogen van het waterpeil en op die manier het veen juist weer terug te laten groeien. Deze veranderende condities vragen wel om een andere manier van produceren. Philippe laat zien dat er een variatie aan functies geïntroduceerd kunnen worden, zoals fruitboomgaarden, productie van biobased materialen, houtproductie en recreatie. Voor ieder landschapstype in de Lopikerwaard is een specifieke landbouwrotatie bedacht, zodat een gevarieerd landgebruik ontstaat afhankelijk van de lokale bodem- en watercondities. Mobiele zonnepanelen vormen de financiële ruggengraat en draaien mee in de gewasrotatie. Een markante elektriciteitsleiding reflecteert deze nieuwe manier van produceren en transporteert de opgewekte elektriciteit naar het net.

Dit plan maakt beleidsmakers, bestuurders en boeren bewust van het potentieel voor een toekomstbestendig productielandschap. Het idee om dezelfde grond afwisselend in te zetten voor gewas- en elektriciteitsproductie zal in de vergunningsverleningspraktijk nog op problemen stuiten. Dit laat aan beleidsmakers en bestuurders zien dat er mogelijk op en andere manier naar tijdelijkheid moet worden gekeken in de vergunningverlening.

Philippe Alignet maakte dit plan in 2018 tijdens een ontwerpstudio aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst onder begeleiding van Nicole Dietz en Lada Hrsak. Philippe werkt als landschapsarchitect bij BOOM landscape.

Het nieuwe landschapssysteem op basis van een verhoogd waterpeil combineert een variatie aan vormen van kleinschalige landbouwproductie met energieproductie. De rode lijn representeert een markante elektriciteitsleiding waar de mobiele zonnepanelen aan gekoppeld kunnen worden (afbeelding: Philippe Alignet).

 

 

... in Het Groene Woud