Student: Changsoon Choi

Changsoon Choi - The blue heart:A seascape approach to synergetic integration of climate actions in the North Sea

Videopitch

Changsoon Choi ontwierp een kunstmatig eiland voor de kust van Nederland om te verkennen hoe klimaatadaptatie en klimaatmitigatie samen kunnen gaan. Het eiland functioneert als kustbescherming, levert voldoende energie om aan energievraag van Amsterdam in 2040 te voldoen en creëert habitats voor o.a. zeehonden. De locatie van het eiland is bepaald om als ecologische stepping stone te fungeren tussen de westkust van Nederland en de Waddenzee.

De adaptatiestrategie bestaat uit het kunstmatige eiland dat zorgt voor een afnemende golfenergie en een toename van sediment aan de Noord-Hollandse kust. De mitigatiestrategie bestaat uit windturbines die door de vorm van het eiland niet zichtbaar zijn vanuit de populaire badplaatsen. Het ‘Blauwe Hart’ is ontwikkeld als balans met het bekende Groene Hart als een herkenbaar landmark voor Nederland.

Hoewel er meerdere ideeen voor kunstmatige eilanden zijn geweest, laat dit project zien dat een combinatie van klimaatadaptatie en mitigatie een manier kan zijn om te laten zien dat Nederland inzet op een duurzame toekomst.

Changsoon Choi studeerde af met dit project in 2016 aan Wageningen University, onder begeleiding van Sven Stremke. Hij doet momenteel een PhD onderzoek naar nature-based solutions voor klimaatadaptatie aan de Universiteit van Oxford. 

Het kunstmatig eiland ‘Het Blauwe Hart’ waar elektriciteit wordt opgewekt, dient ook als kustbescherming en functioneert als ecologische stepping stone tussen de westkust van Nederland en de Waddenzee (afbeelding: Changsoon Choi).
... in Het Groene Woud