Student: Florian Becker

Florian Becker - Not just another solar field

Videopitch

Florian Becker maakte een ontwerp voor een alternatieve vorm van een zonnepark in de provincie Utrecht. Hij deed dit in het kader van een lopend project voor een zonnepark op een voormalige stortplaats in de polder Mastwijk. Dit zonnepark is in ontwikkeling en wordt mogelijk in 2021 gerealiseerd.

In zijn project onderzocht Florian eerst welke bestaande voorbeelden van alternatieve zonneparken er in Europa al zijn, en waarom ze speciaal zijn. Hij onderzocht zonneparken die zorgvuldig in het landschap zijn ontworpen en die elektriciteitsproductie combineren met bijvoorbeeld natuurontwikkeling en recreatie. De ontwerprichtlijnen van deze parken, samen met ontwerprichtlijnen uit de tuinarchitectuur werden getest in het ontwerp van een ‘Energietuin’ in polder Mastwijk. Florian was actief betrokken in een participatief proces met direct omwonenden, de initiatiefnemer van het zonnepark en de Natuur en Milieu Federatie (NMF). De Energietuin Mastwijk is ontworpen als een tuin voor de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd wordt vegetatie ingezet om de verontreinigde grond te zuiveren, worden er natuurlijke habitats en een fruitboomgaard gerealiseerd en is het zonnepark verbonden met een regionaal recreatief fietspad. Voor beleidsmakers en bestuurders is dit project relevant omdat het laat zien dat het ontwerp kan fungeren als middel om verschillende belangen bij elkaar te brengen en tegelijkertijd meerdere functies te combineren in een zonnepark.

Florian Becker studeerde in 2020 met dit project af aan Wageningen University, onder begeleiding van Sven Stremke, Merel Enserink en Dirk Oudes. Hij werkt op dit moment bij VOGT Landschaftsarchitekten.

Een impressie van het verhoogde regionale fietspad dat verbonden is met de Energietuin. Door middel van vegetatie zijn de vaak onrustige achterkanten van de zonnepanelen van het zicht afgeschermd (afbeelding: Florian Becker).
... in Het Groene Woud