Student: Magali Sanz

Magalí Sanz - New living breakwater line

Videopitch

Magalí Sanz verdiepte zich in het probleem van kustbescherming in Zeeland. Door toename van hevige stormen op de Noordzee als gevolg van klimaatverandering staan de Zeeuwse duinen onder druk. Magalí ontwierp een multifunctionele kustverdedigingslinie voor de kust van Zeeland. De locatie van deze linie is gebaseerd op zeestromingen en vaarroutes. Deze linie beschermt de duinen van erosie en biedt tegelijkertijd plaats aan offshore windenergie, natuurontwikkeling en recreatie. Het project laat hiermee een alternatieve visie zien voor windenergie op de Noordzee.

Naast deze functiecombinaties wordt ook een ander probleem meegenomen: de bouwmaterialen van in onbruik geraakte olieplatforms worden gerecycled en gebruikt voor het maken van de kustverdedingslinie. De linie bestaat uit vijf clusters. De buitenste clusters zijn voornamelijk ingericht met water en wind gerelateerde recreatieve functies, en de binnenste drie clusters zijn exclusief ingericht voor ecologische functies. Dit project laat aan beleidsmakers en bestuurders zien dat ook offshore hernieuwbare energieprojecten meerdere betekenissen kunnen krijgen. Als kustverdediging, maar ook het recreatieve potentieel, maakt dat een offshore windpark kan worden gezien als een plek, een landschap, in plaats van een afstandelijk windpark dat zorgt voor ‘horizonvervuiling’. Sterker nog, een project van deze schaal kan een landmark worden in de Noordzee, een herkenbaar en tastbaar symbool van de 21e eeuw om klimaatverandering tegen te gaan.

Magalí Sanz werkte aan dit project in 2019 tijdens een ontwerpstudio aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst onder begeleiding van Marieke Timmermans. Magalí werkt bij Smartland landschapsarchitecten.

De verschillende onderdelen van de kustverdedigingslinie en hun potentieel als substraat voor habitats en ontwikkeling van het zeeleven. Alle materialen worden gerecycled van oude olieplatforms (afbeelding: Magalí Sanz).
... in Het Groene Woud