Student: Vincent Peters

Vincent Peters - Recycling energy landscape

Videopitch

Vincent Peters verkende de periode na de afbouw van aardgaswinning in Groningen als kans voor de opwekking van hernieuwbare energie, in de vorm van wind- en zonne-energie. Zijn ontwerp draait om het recyclen van de fossiele energielandschappen van de aardgaswinning tot landschappen met ruimte voor hernieuwbare energie, voedselproductie en waterberging.

Zijn ontwerp is mede tot stand gekomen door een verdiepende analyse in de aardgaswinning en wat dit voor Groningen heeft betekend. Vervolgens wordt voor gemeente Menterwolde, waar een hoge concentratie van aardgaswinningsinstallaties aanwezig is, een specifiek ontwerp gemaakt. Voor deze gemeente is het toekomstige energiegebruik geraamd en zijn de potenties voor hernieuwbare energie in kaart gebracht. Elk van de drie landschapstypen die in de gemeente aanwezig is geeft aanleiding tot een specifieke strategie die ervoor moet zorgen dat de gemeente energieneutraal kan worden op de korte termijn. Oude aardgasinstallaties worden gerecycled en onderdeel van een nieuw systeem van duurzame energie.

In dit project wordt gezocht naar synergiën tussen energievoorziening, landbouw, toerisme, leefbaarheid en ecologie om tot een duurzaam energielandschap te komen. Sommige aardgasinstallaties worden gerecycled tot multifunctionele plekken die het verhaal van energievoorziening en duurzaamheid vertellen. Andere aardgasinstallaties worden ontmanteld. Beleidsmakers en bestuurders kunnen van dit project meenemen dat met hernieuwbare energie nieuwe zichtbare en beleefbare cultuurlandschappen kunnen worden gemaakt, in contrast met het veelal ondergrondse karakter van de aardgaswinning. Met dit project worden deze verschillen tussen historische en toekomstige energielandschappen benadrukt en inzichtelijk gemaakt.

Vincent Peters studeerde in 2016 met dit project af aan Wageningen University en werd bij zijn afstuderen begeleid door Sven Stremke. Zijn afstudeerproject werd genomineerd voor de Archiprix 2018. Hij werkt op dit moment bij PosadMaxwan.

Een nieuw productief landschap waarin energievoorziening weer zichtbaar wordt en gecombineerd wordt met landbouw en waterretentie (afbeelding: Vincent Peters).
... in Het Groene Woud