Student: Yingzi Wang

Yingzi Wang - Urban energy park

Videopitch

Yingzi Wang ontwierp een stadspark in combinatie met zonne-energie op de plek van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Met dit project verkende ze de rol van zonne-energie in de herontwikkeling van de locatie van de Hemwegcentrale tot een nieuwe woonwijk als onderdeel van Havenstad.

In dit project staat de toekomstige ontwikkeling voor woningbouw in Havenstad centraal. Met een verwachte 70.000 woningen en ruim 50.000 banen neemt de behoefte aan energie én openbare ruimte toe. Deze behoefte komt samen in een plan voor een stedelijk energiepark. In het plan wordt gebruik gemaakt van een variëteit aan verhoogde modules waar zonnepanelen op gemonteerd worden. De modules hebben verschillende vormen en ook wordt er gevarieerd met hoe dicht de rijen zonnepanelen op elkaar staan. Door deze variatie in vorm en dichtheid is zonne-energie te combineren met verschillende functies van het stadspark. Gecombineerd met natuur is de dichtheid bijvoorbeeld vrij laag, terwijl de dichtheid hoger is in combinatie met publieke ontmoetingsruimtes. Yingzi stelt een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied voor. In de eerste fase wordt de grond gereinigd in combinatie met zonnepanelen. In de tweede fase begint de transitie naar een stadspark en worden ontmoeting, recreatie, natuurontwikkeling en energievoorziening gecombineerd. In de laatste fase is er een dynamisch evenwicht tussen de verschillende functies. De flexibiliteit van het modulaire PV systeem maakt aanpassing mogelijk wanneer dat gewenst is door veranderende omstandigheden. Beleidsmakers en bestuurders kunnen van dit project meenemen dat lange termijnontwikkelingen zoals woningbouw op verontreinigde locaties kansen geven in tijd en ruimte om andere doelen, zoals hernieuwbare energievoorziening, te realiseren.

Yingzi Wang studeerde in 2019 met dit project af aan Wageningen University en werd bij haar afstuderen begeleid door Sven Stremke.

De verhoogde zonnepanelen als raamwerk voor de ontwikkeling van een stadspark op de plek van de Hemwegcentrale (afbeelding: Yingzi Wang).
... in Het Groene Woud