Onze partners

Provincie Noord-Brabant - Erik Bruggink

Als projectleider Windenergie A16 heb ik ervaren dat het toevoegen van 28 windmolens met een tiphoogte van 210 meter een enorme impact heeft op ons landschap. Er hebben hierover stevige discussies plaatsgevonden met bewoners. In nauwe samenwerking met landschapsarchitecten, kunnen we - in mijn optiek - met windmolens toch kwaliteit aan het landschap toevoegen. Daarbij helpt het om naar de geschiedenis van ons (energie-)landschap te kijken. Als we door de Peel rijden, realiseren we ons bijna nooit, dat hier duizenden hectares hoogveen zijn verdwenen voor de turfwinning. Het landschapslaboratorium biedt de mogelijkheid om samen naar wegen te zoeken om het landschap een prominente plaats te geven in de complexe opgave van de energietransitie.

Provincie Noord-Brabant - Marc van de Ven

Een landschapslaboratorium biedt een unieke kans om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van het landschap en de mogelijke effecten van verandering. Een laboratorium heeft wellicht een wat technocratisch imago, maar het doel verdient echt aandacht. En dat is het faciliteren van een goed gesprek met elkaar, elkaar inspireren met inzichten zonder te oordelen, een ruimte om te experimenteren met wat kan en wat niet. Het succes van het landschapslaboratorium valt of staat met deelname, groepsgrootte en goede randvoorwaarden.

Groen Ontwikkelfonds Brabant - Mary Fiers

‘Alles van waarde is weerloos’, één van de meest bekende dichtregels van Lucebert, raakt de kern van mijn persoonlijke motivatie voor Landschapstriënnale. Het Brabants landschap is van iedereen en dus van niemand. Wie neemt verantwoordelijkheid voor het landschap van de toekomst? Ik voel me medeverantwoordelijk en zet me er dus graag voor in. Overigens niet door alles te behouden zoals het was, want landschap verandert door de eeuwen heen. Moedig voorwaarts dus!

Brabant geeft Energie - Minke van Boekel

Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na twintig jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z’n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen! Ik vind het belangrijk om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te kunnen delen hoe geweldig we met z’n allen op weg zijn. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, zal het landschap veranderen. Hoe mooi is het als dit op zo’n manier kan, dat de natuur en het landschap ter plaatse erop vooruit gaat en dat omwonenden betrokken worden en mee kunnen profiteren. Daarom ben ik betrokken bij Onze Energie Ons Landschap!

Staatsbosbeheer - Jan Janse

Landschap en de vorming van landschap is voor mij belangrijk. De geschiedenisverhalen  van Nederland zijn terug te vinden in ons landschap. Dat is een continue proces. Dat heeft ook gemaakt dan het cultuurlandschap van Nederland zo rijk is en zo divers. Met de versnelling van allerlei ruimtelijke opgaven in Nederland gaat de verandering nog sneller en moeten we oppassen dat wat van waarde is niet wordt weggegooid maar juist versterkt. Vandaar dat ik me inzet om de verbinding te maken met opgaven die er zijn vanuit de insteek van de duurzame energieopgave en het klimaat. Dat doen we vooral ook niet alleen maar doen we samen. Vandaaruit is inhoudelijke participatie en medeverantwoordelijkheid voor mij ook erg belangrijk. 

Kunstluc Brabant

  

Kunstloc Brabant, kennis- en expertisecentrum voor kunst en cultuur, zet in op de verbinding van verbeelding en creativiteit aan maatschappelijke vraagstukken. We zien de LT21 en het Van Gogh Nationaal Park i.o. als een middel om met creativiteit als uitgangspunt verder te bouwen aan het Brabantse next landscape.  Waarin kunst en cultuur, erfgoed en natuur worden verbonden met duurzame energie, klimaatverandering, infrastructuur, regionale economie en een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving. Kunstloc wil de creatieve denk- en verbeeldingskracht van kunstenaars en ontwerpers hierbij inzetten. Door hun verbeeldingskracht worden de verhalen van het landschap niet alleen verteld, maar ook ontrafeld, gemystificeerd, geduid en verbeeld. Daarmee zetten we in op een ruimtelijke kwaliteit die verder gaat dan respect voor het bestaande.

Daarom sluiten we aan als partner binnen het Landschapslaboratorium 'Onze Energie, Ons Landschap'. Door middel van een design challenge, die we samen met Staatsbosbeheer en Stichting Het Groene Woud uitschrijven, koppelen we het energievraagstuk aan een geluids- en natuuropgave langs de A67 ter hoogte van de Strabrechtse Heide. Vier teams zullen verschillende ontwerprichtingen onderzoeken, die tot de verbeelding spreken en die innovatiever zijn dan een stapeling van functies. In combinatie met de natuur- en geluidsopgave zoeken we binnen deze prijsvraag naar slimme, duurzame en multifunctionele oplossingsrichtingen vanuit hernieuwbare energievormen. We hopen daarmee een aansprekend en breder draagvlak voor de energietransitie te vormen. Gevraagd is vernieuwingszin, creativiteit en de kracht om te verbeelden!

 

 

 

... in Het Groene Woud