Collectieve Kleine Kringloop

Door maaisel uit sloten en bermen langs sloten te bewerken (composteren) en daarna te gebruiken als bodemverbeteraar, wordt het vochtvasthoudend vermogen van landbouw-gronden verbeterd. Hierdoor is minder sprake van droogteschade in tijden van droogte, en minder natschade in tijden van wateroverlast. Ook verbetert hierdoor de biodiversiteit door stimulering van het bodemleven. Een reststroom (maaisel) wordt verwerkt tot een waardevolle bodemverbeteraar.

Initiatiefnemer: Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud

Betrokken gemeenten: Boxtel, Oirschot

Contactpersonen: Theo Timmermans - theotimmermans@hotmail.com en Erik van den Oord - erik@power-ed.nl

Documenten

 

... in Het Groene Woud