Natuurinrichting Dommeldal Boskantseweg

Ontwikkeling van onder meer drie hectare vochtig hooiland/nat kruiden- en faunarijk grasland en vochtige ruigte op voormalig sterk ontwaterde landbouwgrond in het Dommeldal.

Documenten

... in Het Groene Woud