Landschappen van Allure

De provincie Noord-Brabant heeft in totaal ruim 53 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de allure van drie belangrijke Brabantse natuurgebieden kunnen vergroten: de Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud. Vanuit de regio’s komt bijna 75 miljoen euro op tafel om de plannen te realiseren.

Lees hier meer over het project.

Partijen betrekken

Belangrijk doel van ‘Landschappen van Allure’ is het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Dankzij de inzet van veel partijen worden de Brabantse Wal, Het Groene Woud en de Maashorst echt landschappen van allure, met een eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor verbinding van stad en platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van economie en ondernemerschap. Zo leveren ze een bijdrage aan de ambities van Noord-Brabant als Europese topregio.

Criteria

De ingediende projecten werden beoordeeld op de volgende criteria:

  • de mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het landschap;
  • de mate waarin het project partijen laat participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling van het landschap betrokken zijn geweest;
  • de mate waarin verdienmogelijkheden van het project voor het landschap bijdragen aan een structurele financiering van het versterken van het landschap;
  • de mate waarin het project toepassing geeft aan innovatieve concepten en oplossingen in en voor het landschap.

Gehonoreerde projecten

In de drie regio’s zijn in totaal acht projecten gehonoreerd, waarvan vier uit Het Groene Woud: Groene Corridor, Vorstelijk Landschap, Kloppend Hart en Biomassaplein.

Het project Bossche Buitens eindigde in de ranking net te laag om te kunnen worden gehonoreerd.

Voor realisatie van de ontwikkelingsvisie van Het Groene Woud zijn met name de deelgebiedsprojecten belangrijk. Het bestuur van Het Groene Woud adviseerde Gedeputeerde Staten hierover:

Stad-landverbindingen

Het Groene Woud is het groene hart van Brabant én BrabantStad, maar is nog bij veel stedelingen onbekend. Ook de bereikbaarheid vanuit de steden laat soms te wensen over. De mogelijkheden om de stad bij de ontwikkeling van Het Groene Woud te betrekken worden nog onvoldoende benut. Wij vinden het belangrijk dat Het Groene Woud zich richt op versterking van de relatie met de omliggende steden en de kwaliteiten die de contramal vormen van de steden. Versteviging van die relatie gaat niet alleen over de recreatieve beleving, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, maar betreft ook economische en sociale relaties.

Op grond hiervan zijn drie aantrekkelijke stad-landverbindingen tussen het hart van Het Groene Woud met Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch als prioriteit aangemerkt. De stad is niet alleen een motor voor Het Groene Woud, de relatie is andersom net zo relevant: een aantrekkelijk en goed toegankelijk Groene Woud draagt bij aan het vestigingsmilieu in Brabant(stad).

Maar ook de nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen, de creativiteit en (sociale-) innovatie in Het Groene Woud die met landschappen van Allure een impuls krijgen, dragen daar aan bij.

Hart van Het Groene Woud

Niet alleen versteviging van de relatie met omliggende steden is van belang. Net zo belangrijk is een kwaliteitsimpuls in het hart van Het Groene Woud zelf. Wij hebben daarom het hart van Het Groene Woud uitgekozen als vierde geografische opgave die in het kader van Landschappen van Allure prioriteit zou moeten krijgen. Hier liggen bijzonder hoge natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Enkele gebieden van het hart van Het Groene Woud zijn goed bekend (Oisterwijkse vennen, Kampina), maar een groot deel van de kwaliteiten liggen in veel minder bekende en toegankelijke gebieden als de Scheeken, Mortelen en Geelders. In deze gebieden ligt ook een sleutel voor het beter op de kaart zetten van Het Groene Woud! Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van bereikbaarheid en beleefbaarheid, maar ook om het bieden van meer ruimte voor natuurlijke processen, ontsnippering en het verstevigen van landschapskwaliteiten.

... in Het Groene Woud