Biomassaplein

Het themaproject Biomassaplein geeft invulling aan onze thematische opgave ‘energie en landschap’ en levert een nieuwe en innovatieve groene motor van allure op voor Het Groene Woud. Door slimme samenwerking wordt biomassa, dat als afvalprodukt nu geld kost, opgewaardeerd tot een grondstof die geld oplevert. Het sterkste punt van het initiatief is dat de gemeenten zelf eigenaar blijven van de grondstof, het snoeihout. De verwachting is dat ook anderen, zoals terreinbeheerders en andere grondeigenaren, hun biomassa uit Het Groene Woud aan Het Groene Woud zullen gaan leveren.

Bekijk hier een filmpje over het project Biomassaplein in Boxtel.

Biomassakringloop - financiële kringloop

Naast de eerder in Het Groene Woud uitgevonden Streekrekening ontstaat met het Biomassaplein een nieuwe geldstroom richting het Streekfonds, waarmee projecten en landschap worden gefinancierd. De biomassakringloop wordt gekoppeld aan een financiële kringloop, waardoor ontwikkeling en beheer van het landschap wordt opgebracht door het landschap zelf. Na de opstartfase zullen zo jaarlijks substantiële middelen beschikbaar komen voor zichtbare versterking van natuur en landschap (bijvoorbeeld de toename van het aantal populieren). 

... in Het Groene Woud