Stichting Dommelbimd

Onderstaande tekst geeft beknopte informatie over het gebied Dommelbimd en de gelijknamige stichting.

Meer informatie? Kijk dan op de website www.dommelbimd.nl

Dommelbimd in het kort

De Dommelbimd is een authentiek Dommeldalgebied van 6,5 hectare nabij het centrum van Boxtel, ten zuiden van de Konijnshoolsedreef en het Jacob Roelands Lyceum, tot aan de Dommel en het park van kasteel Stapelen.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een topografische kaart waarop Boxtel aan de Dommel in groter perspectief te zien is en daarnaast de situering van de Dommelbimd in de gemeente Boxtel.

Topografische kaart Boxtel aan de Dommel    Kaart_Dommelbimd

Waarom de naam Dommelbimd?

Een beemd (Brabants = bimd) is de laagst gelegen grond langs een beek. Vroeger was die zo nat dat die alleen gebruikt kon worden als hooiland. De meeste beemden langs de Dommel zijn verloren gegaan door bebouwing of ontwatering voor de landbouw. De nu nog resterende beemden in Brabant herbergen een schat aan zeldzame natuurwaarden.

Project Dommelbimd uniek

Steeds vaker nemen burgers het initiatief tot het beheer en inrichting van een (natuur-) gebied. Daar werd nog een schepje bovenop gedaan door de Dommelbimd aan te kopen. Stichting Brabants Landschap tekende voor de voorfinanciering. Uiteindelijk hebben 350 certificaathouders en donateurs door middel van crowdfunding voldoende geld bijeen kunnen brengen. Aangevuld met geld uit fondsen en subsidies, is de aankoop daarmee gefinancierd. Het initiatief heeft het behoud van dit natuurgebied in 2015 definitief veilig gesteld. Het burgerinitiatief Dommelbimd kreeg daardoor landelijk bekendheid.

Filmpje Dommelbimd

Bij de officiële overdracht van de gronden aan de Stichting Dommelbimd in september 2015 is door het Ministerie van Economische Zaken een kort filmpje gemaakt dat uitleg geeft over het burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief Dommelbimd werd door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, bestempeld als een prima voorbeeld van haar motto: “Natuur door, van en voor burgers”. Met hulp van de particuliere natuurbeschermingsorganisatie Brabants Landschap. Burgerparticipatie in optima forma!

Het gebied is inmiddels verder verfraaid met een hoogstamboomgaard, een poel, vlechtheggen, nieuwe bomen op de dijk en een laarzenpad. Het beheer van het gebied vindt plaats met hulp van een vrijwilligersploeg.

... in Het Groene Woud