Groene Corridor

Het realiseren van een imposante dertien kilometer lange, brede en groene ‘slow lane’ tussen Eindhoven en Oirschot/Het Groene Woud is de meest fysieke invulling van een stad-land-relatie. Van internationale allure, in de hoog dynamische en slimste regio van de wereld. In het eerste stuk, in de kern van Eindhoven (Strijp S), is het eindproduct, de spin off en de allure ervan al te ervaren.

Gebieds- en economische ontwikkeling

De Groene Corridor zal, samen met de te realiseren Brainport Innovatie Campus (BIC) en Airport Eindhoven, tot een stimulans leiden voor de ontwikkeling van het omliggende gebied. De gebieds- en economische ontwikkeling wordt door Adriaan Geuze in een regionaal plan gegoten. vervolgens wordt ook de laatste ontbrekende schakel, de passage van het Wilhelminakanaal in Oirschot, aangelegd. Grote bedrijven staan klaar deel te nemen aan het verdienmodel van deze regio (onder meer via CO2 compensatie) en ook gemeente Eindhoven investeert fors.

Participatie

Daarnaast wordt ‘Jan en Alleman’ geïntroduceerd als verdienmodel:  een webshop met bestaande en nieuw te ontwikkelen streekproducten. Samen met ‘De Groene Loper’ van IVN (die actief burgerschap en recreatieve beleving wil vergroten) en de mogelijkheid om bomen te adopteren zorgt dat voor een hoge mate van participatie van burgers en bedrijven.

... in Het Groene Woud