Groene Win-Win Allianties

Projecteigenaar: Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud

Projectomschrijving: Boeren, burgers, natuurorganisaties en overheden werken op innovatieve wijze samen. Met als resultaat een betere samenwerking tussen partijen en winst voor zowel de economie als de natuur. In landcoöperatie Dal van de kleine Beerze investeren burgers via een groenbeleggingsfonds mee in natuurinclusieve landbouw. In De Mortelen investeren Waterschap De Dommel en agrariërs samen in klimaatadaptieve maatregelen voor robuuster waterbeheer, een betere water- en bodemkwaliteit en fraaie akkerranden.

Bekijk hier het projectfilmpje.

 

... in Het Groene Woud