Leefbaarheidsagenda

Binnen een gewenste duurzame samenleving dient er een balans én verbinding te zijn tussen economie (profit), natuur (planet) en de maatschappij (people). De afgelopen jaren is er binnen Het Groene Woud altijd veel aandacht geweest voor natuur, een nadrukkelijk positief effect naar de People-kant ontbrak veelal. Daarom is in 2013 een leefbaarheidsagenda ontwikkeld. Met deze agenda nodigen wij de samenleving uit om te komen met ideeën/ projecten ter verbetering/ versterking van de leefbaarheid. Waarbij leefbaarheid gezien wordt in de breedste zin van het woord (zorg, sport, ict, gemeenschapshuizen etc.)

De leefbaarheidsagenda, welke in nauwe samenhang met partners binnen Het Groene Woud (w.o. IVN, BMF, Rabobank Hart van Brabant, KNHM, Provincie, gemeente Best, Stichting ZET en Waterschap de Dommel wordt uitgevoerd, bevat de volgende ingrediënten:

  1. Een gezamenlijk (zelf-hulp) ondersteuningsstructuur in HGW
  2. Een dienstenpakket ‘Streekplein’ met daarin een (zelf-hulp) digitaal platform, activiteiten en financiering
  3. Kennisborging

Ad. 1

Partners binnen Het Groene Woud ontwikkelen een ondersteuningsstructuur ten behoeve van een betere ondersteuning bij initiatieven. Men is op de hoogte van elkaars diensten en maakt optimaal gebruik van elkaars netwerken. Initiatieven worden breed in het netwerk behandeld, waardoor de initiatiefnemer sneller geholpen wordt door de juiste persoon.

Ad. 2

Regelmatig worden er vanuit het Streekhuis Het Groene Woud live-bijeenkomsten op inhoud en proces georganiseerd. Daarnaast wordt aangesloten bij bestaande bijeenkomsten van partners binnen Het Groene Woud. Hierover wordt gecommuniceerd via de website van Het Groene Woud.

Op verzoek zullen thema-gerichte bijeenkomsten worden ingepland. Daarnaast wordt ondersteuning (in de vorm van workshops, trainingen) geboden ten aanzien van proces-aspecten binnen een initiatief/project; zoals financiën, communicatie en draagvlak. 

Naast live-bijeenkomsten is 15 januari 2015 het digitaal platform gelanceerd: ‘de Werkplaats’ (www.werkplaatshetgroenwoud.com). Hierop kan iedereen binnen Het Groen Woud een vraag en/of aanbod binnen de 4 m’s (Middelen, Media, Materialen, Mensen) plaatsen. Streekhuis Het Groene Woud faciliteert bij het tot stand komen van ‘matches’.

Ad. 3

Ervaringen worden gedeeld met elkaar; lokaal, regionaal als nationaal. Dit middels 1-1 gesprekken, bijeenkomsten, symposia en publicaties. Kennisinstituten worden gevraagd voor monitoring, ontwikkeling en ondersteuning van kennis. Het Streekhuis vervult hierbij een initiërende, faciliterende en ondersteunende rol.

Vervolg Rural Alliances

Met de leefbaarheidsagenda wordt tevens opvolging gegeven aan het project Rural Alliances. Dit Europese project had als doel om de leefbaarheid op het platteland te behouden en te versterken. Rural Alliances is in mei 2015 afgerond

... in Het Groene Woud