You(th) Challenge HGW

You(th) Challenge HGW is het jongerenprogramma van Het Groene Woud voor de periode 2017-2020.

Onze community

De You(th)  Challenge is een community voor en door jongeren, waarin jongeren zelf aan de slag gaan om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving maar ook voor de leefomgeving om hun heen binnen Het Groene Woud.

De You(th) Challenge speelt een verbindende rol tussen jongeren en hun vragen of initiatieven, maatschappelijke partijen en onderwijs. De You(th) Challenge community kan expertise aanbieden aan de verschillende partijen en kan zo effectief samenwerken naar een maatschappelijk doel.

Het achterliggend doel is om jongeren blijvend te betrekken bij hun eigen leefgebied in Het Groene Woud. Dus ook toekomstperspectief ontwikkelen, direct gelinkt aan hun eigen belangen; de mogelijkheid om betaalbaar zelfstandig te wonen, te werken of een eigen onderneming te starten, ook zonder auto hun dorp of wijk kunnen bereiken en aanbod van leuke, relevante activiteiten.

Het idee is dat jongeren via hun eigen studie/onderwijs, hun leefwereld kunnen verbinden door hun eigen initiatieven mede via het onderwijs uit te laten voeren. De jongeren uit de verschillende kernen leren van elkaar hoe ze hun initiatiefkunnen realiseren.

You(th) Challenge is altijd opzoek naar enthousiaste jongeren en partners om mee samen te werken! Heb je interesse of wil je meer informatie? Laat dan iets weten via Whatsapp, Facebook, Instagram of via de mail!

Jongerenprogramma 2016

In februari 2016 is het vormgeven gestart van het jongerenprogramma. Dit vanuit de behoefte en vraag van Het Groene Woud hoe jongeren (15-30 jaar) meer te binden en betrekken bij het gebied. Om de realisatiekans van dit doel te vergroten is het uitvoeringsprogramma zoveel mogelijk vanuit de wensen van de doelgroep zelf opgesteld. Samen met 19 studenten van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen en 13 stakeholders, professionele partijen die vanuit hun eigen werk actief zijn met jongeren, is in juli 2016 het Jongerenprogramma Het Groene Woud 2017-2020: You(th) Challenge HGW, opgeleverd.

Het programma geeft op basis van theoretisch onderzoek en praktijkervaringen weer wat er nodig is om jongeren te bereiken en betrekken. Daarbij gaat het om vier elementen: 1) motivatie, 2) communicatie, 3) uitvoeringsgericht en 4) faciliteren.

Samen met stakeholders is vastgesteld aan welke van deze vier onderdelen op dit moment invulling wordt gegeven en waar nog een aanvullend aanbod nodig is.

Parallel hieraan is door jongeren, op basis van hun eigen behoefte, gestart met het concreet vormgeven van een viertal programmaonderdelen. Deze onderdelen bleken uit drie typen te bestaan: activiteiten, projecten en werk of starters. Uiteindelijk zijn al deze inzichten gecombineerd tot één jongerenprogramma.

Onderdelen programma 2017-2020

Het programma bestaat uit twee hoofdcomponenten die gedurende de uitvoering invulling krijgen en zich ontwikkelen.

  1. Community: Deze bestaat uit faciliterende professionals en (actieve) jongeren. Waarbij aan het begin de inzet van professionals groter is, omdat dan de community en kaders voor uitvoering van initiatieven opgebouwd dienen te worden. Uiteindelijk is het streven dat jongeren meer in de leidende rol gaan komen en professionals meer naar de achtergrond treden. Deze component geeft invulling aan de eerder genoemde elementen van motivatie, communicatie en faciliteren;
  2. Programmaonderdelen: Hierbij gaat het om daadwerkelijke realisatie van activiteiten, projecten en ondernemingen/banen. Deze component geeft invulling aan de elementen van motivatie en uitvoeringsgerichtheid.

De uitvoering en (door)ontwikkeling van You(th) Challenge vindt plaats in een multidisciplinair kennislab. Binnen deze setting worden jongeren zoveel mogelijk uitgedaagd tot het nemen van eigen initiatieven en begeleid en ondersteund in reële uitvoerbare projecten voor hun eigen omgeving.

Thema’s en werkwijze

De vragen van de jongeren focussen zich vooral op de volgende thema’s: Wonen, Bereikbaarheid, Beleven, Werken/ondernemen. Via de methode van Design Thinking werken we met jongeren, in één dag, op basis van een concreet lokaal probleem aan oplossingen. Dit probleem wordt aangedragen door jongeren zelf. Daarna gaan we samen aan het werk om deze oplossing ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Doelstellingen

Vanuit You(th) Challenge ondersteunen we jongeren in Het Groene Woud die actief zijn in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. We brengen partijen en jongerengroepen onderling bij elkaar om elkaar te helpen bij de realisatie daarvan.

De concrete doelstellingen van You(th) Challenge voor 2020 zijn:

  • Community van tweehonderd jongeren, waarvan minimaal veertig actief;
  • Minimaal twaalf partners aangesloten bij de community;
  • Acht bijeenkomsten;
  • Vijfhonderd Facebook-likes;
  • Twaalf activiteiten;
  • Twaalf projecten;
  • Vier startende ondernemingen/banen.

Partners

Om de activiteiten en projecten uit te voeren werkt You(th) Challenge samen met de volgende partners:

En verder ook met met:

 

Meer informatie?

   

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

... in Het Groene Woud