Onze Energie Ons Landschap

De aarde heeft hulp nodig om verdere opwarming tegen te gaan. De energietransitie is al in gang gezet, onder meer door ontwikkeling en inzet van duurzame energiebronnen. In Nederland bestaat de wens om die duurzame energiebronnen goed in te passen in het landschap. Onze Energie Ons Landschap gaat een stap verder: we stimuleren de ontwikkeling van gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. Dat betekent dat mens, natuur en landschap ervan kunnen mee profiteren.

Energieproductie: daar profiteert de omgeving van

Met Onze Energie Ons Landschap onderzoeken we de potentie van energielandschappen. Dit zijn landschappen waarin energieproductie plaatsvindt die direct wat oplevert voor omwonenden en de omgeving (natuur/landschap). Want dat is waar we naartoe willen: lokale energieopwekking van en voor de gemeenschap die ervoor zorgt dat de totale omgeving erop vooruit gaat, ook economisch. Daarmee dagen we onszelf uit om heel breed naar ons landschap te kijken. Om veel integraler met gebiedsontwikkelingen bezig te zijn waarin energieproductie als aanjager en ‘hulpmotor’ fungeert.

Dit is wat we gaan doen

Onze Energie Ons Landschap bestaat uit masterclasses, een Landschapslaboratorium tijdens de Landschapstriënnale 2021 en een online community. Kunst en creativiteit lopen als een rode draad door alle onderdelen heen. De inzet van kunstenaars helpt om vernieuwende ideeën voor de energietransitie te ontwikkelen en het draagvlak voor de energietransitie te vergroten.

  • Masterclasses

Tussen januari en april 2021, in de aanloop naar de Landschapstriënnale 2021, organiseren de partners in Onze Energie Ons Landschap vijf masterclasses. Ze gaan stuk voor stuk over de ruimtelijke, natuurlijke en maatschappelijke veranderingen die de energietransitie van ons vraagt.

  1. Masterclass ‘Governance’: over de procesorganisatie achter grote energieprojecten in het landschap (door provincie Noord-Brabant en Ministerie van Binnenlandse Zaken);
  2. Masterclass ‘Meervoudig ruimtegebruik’: met het zwaartepunt op natuur en biodiversiteit (door Brabantse Milieufederatie en Groen Ontwikkelfonds Brabant);
  3. Masterclass ‘Erfgoed’ (door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer);
  4. Masterclass ‘Bedrijventerreinen en agrariërs’ (door adviesorganisatie Segon);
  5. Masterclass ‘Landschapsontwikkeling in de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën’ (door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie).

Elke Masterclass biedt kennis, inzicht én verrassing. Want aan elke masterclass koppelen we een creatief brein van de The TURN CLUB, een organisatie van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars die met verbeeldingskracht en vindingrijkheid willen bijdragen aan de energietransitie.

  • Landschapslaboratorium tijdens Landschapstriënnale 2021

In april 2021, tijdens de Landschapstriënnale 2021, is Onze Energie Ons Landschap één van de tien Landschapslaboratoria van het festival. Twee dagen lang richten we, off- en online, voor een breed publiek de schijnwerper op de ontwikkeling van energielandschappen in het toekomstige Van Gogh NP. De ene dag doen we dat specifiek voor professionals zoals bestuurders, ambtenaren, adviseurs en ondernemers. Op de andere dag stellen we een aantrekkelijk programma samen voor ‘de gemeenschap’: betrokken, geïnteresseerde burgers die al actief zijn in hun gemeenschap of dat juist willen worden.

  • Design Challenge

Onder de paraplu van Onze Energie Ons Landschap vindt ook een Design Challenge plaats die we samen met KunstLoc en Staatsbosbeheer verzorgen. Wie de uitdaging aanneemt, mag zich buigen over het ontwerp van een geluidswal bij de Strabrechtse Heide aan de A67. Deze moet zowel energie opwekken als het landschap verbeteren. Ook de gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat zijn bij deze Challenge betrokken.

  • Online community

Onderdeel van Onze Energie Ons Landschap is de ontwikkeling van een online community van bevlogen geïnteresseerden, kritische denkers en andere betrokkenen. Een digitaal platform moet de community faciliteren om snel en eenvoudig relevante informatie, meningen en hersenspinsels met elkaar te delen over gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. De masterclasses die we verzorgen, bieden straks bijvoorbeeld genoeg stof tot nadenken, brainstormen en discussiëren. De community wordtook na de Landschapstriënnale in april 2021 voortgezet, bij voorkeur onder de paraplu van Van Gogh NP.  

Partners

Partners in Onze Energie Ons Landschap zijn provincie Noord-Brabant, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Wageningen University, Staatsbosbeheer, Het Groene Woud, Van Gogh NP i.o., Groen Ontwikkelfonds Brabant, Kunstloc, Brabant geeft Energie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Brabantse Milieufederatie. Daarnaast verlenen diverse specialisten in energie en duurzaamheid hun medewerking aan initiatieven die we ontplooien.

Onze Energie Ons Landschap en ECCO

Onze Energie Ons Landschap is één van de initiatieven van ECCO. Dit door Europa mede gefinancierde project ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. In ECCO gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De financiële steun voor de projecten en resultaten die de lokale energiegemeenschappen boeken, komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ze wordt verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer informatie: www.eccohetgroenewoud.nl

 

... in Het Groene Woud