ARK Natuurontwikkeling in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling is al enkele jaren actief in Het Groene Woud. Samen met Brabants Landschap bracht ARK in 2017 het edelhert hier terug na ruim anderhalve eeuw afwezigheid. ARK werkt in Het Groene Woud aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van al bestaande, maar ook nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. ARK spant zich in om deze ontbrekende percelen, die vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven zijn, aan te kopen, om te zetten naar natuur en tijdelijk te beheren. Via vrijwillige kavelruilingen wordt ook gelijk de agrarische structuur versterkt. ARK werkt hierbij nauw samen met grondeigenaren, overheden, boeren en landschapsorganisaties.

Nú investeren in natuur, zekerheid voor de toekomst

Door het oplossen van ontbrekende verbindingen kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden en worden de leefomstandigheden voor planten en dieren bevorderd. Iets wat door klimaatverandering steeds belangrijker wordt. Dieren moeten zich bijvoorbeeld kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk Brabant is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Natuur biedt volop mogelijkheden voor leuke activiteiten, draagt bij aan onze gezondheid en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien schept natuur ook kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren.

Wat betreft natuurdoelen gaat ARK voor maximaal resultaat, maar koppelen ze het natuurverhaal ook aan andere maatschappelijke belangen. Met een integrale aanpak kijken ze over de grenzen van sectorale belangen heen. De problemen van de ene partij blijken daarbij door de ander te kunnen worden opgelost, of het nu om duurzaam waterbeheer, betere landbouwkavels, recreatieve toegankelijkheid of aaneensluiting van natuurgebieden gaat. Dat verklaart voor een belangrijk deel het succes van de integrale gebiedsontwikkeling die ARK met alle partners realiseert.

Snelle handelswijze, zichtbare resultaten

ARK richt zich op verwerving van kavels die nog in bezit zijn van derden, zoals particulieren of agrarische ondernemers. Ze inventariseren de wensen van eigenaren en boeren en als de ruilende partijen het eens zijn, kunnen ze snel handelen. ARK kan stap voor stap werken waardoor snel resultaten zichtbaar worden in het veld. Maatwerk zorgt voor intensief persoonlijk contact en een goede prijs voor grondeigenaren.

ARK heeft veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Drielandenpark en Kempen~Broek in Limburg. Hier is het gelukt om het proces veel sneller en ook goedkoper uit te voeren. In enkele jaren tijd zijn vele honderden hectare grond van eigenaar verwisseld. Op 50% is nieuwe natuur gerealiseerd, via de andere 50% is de structuur van landbouwgronden verbeterd. De samenwerking met vastgoedondernemers, boeren en particuliere eigenaren blijkt vier keer sneller en twee maal goedkoper uit te werken dan bij klassieke landinrichtingsprojecten.

Vier gebieden

In Het Groene Woud richt ARK zich op de volgende gebieden

  1. Grote Beerze (Kampina-Zuid) - Gebiedskaart downloaden
  2. De Geelders - Gebiedskaart downloaden
  3. Dommeldal tussen Boxtel-Oost en Sint-Oedenrode - Gebiedskaart downloaden
  4. Dommeldal tussen Son en Breugel en Sint-Oedenrode - Gebiedskaart downloaden


In april 2019 heeft ARK haar eerste grote aankoop gedaan: een perceel van 5,6 hectare in het Dommeldal bij Nijnsel (gemeente Sint-Oedenrode), daarnaast werden ook al enkele kleinere percelen verworven.

Tijdelijke gast

ARK werkt tijdelijk in, en ten dienste van het gebied. Alles is er op gericht om de komende vijf jaren samen met de streek nieuwe natuur te ontwikkelen en te realiseren. Dat moet er voor zorgen dat gerealiseerde natuurdoelen ook op de lange termijn geborgd zijn bij lokale overheden, terreinbeheerders, agrariërs en andere belanghebbenden in het gebied. In die tijd houdt ARK nauw contact met grote terreinbeheerders; partijen die na afloop de gronden overnemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud? Neem dan contact op met ARK-projectleider Ger van den Oetelaar in Liempde, e-mail: ger.vandenoetelaar@ark.eu, telefoon: 06-20 447 518.

Ben je grondeigenaar en wil je de (nabije) toekomst van je perceel bespreken? Neem dan contact op met ARK-rentmeester Dirk Meijs in Lennisheuvel, e-mail: dirk@meijs-rentmeesterskantoor.nl, telefoon: 06-20 038 155.

... in Het Groene Woud