Nieuws

“Je moet elkaar iets gunnen.” Samenwerking tussen veehouders en boomkwekers begint bij communicatie en vertrouwen

Simpelweg met elkaar in gesprek gaan, vormt het begin van bijna iedere vruchtbare samenwerking. Deze vaststelling vormde een belangrijke conclusie tijdens...
Lees meer >

Artikel NRC d.d. 8 september 2019: Duurzame boer houdt koolstof in de grond

Koeien stoten broeikasgassen uit. Maar ze kunnen ook helpen koolstof in de bodem vast te leggen. Door grasland zo min mogelijk te bewerken en koeien te...
Lees meer >

Bokashi verhoogt bodemleven en organisch stofgehalte

Bokashi is een methode om organisch materiaal zoals sloot- of bermmaaisel te fermenteren. Zowel leden van de Duinboeren als Natuurmonumenten hebben afgelopen...
Lees meer >

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley

Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is de eerste BodemTopper van het project Carbon Valley. Hij kreeg het predicaat voor zijn succesvolle inspanningen...
Lees meer >

Onderzoek: doet stikstof de opbrengst van sorghum goed?

Sorghum lijkt als gewas veel op maïs en biedt veel kansen als derde gewas op een melkveebedrijf. Het kan bijvoorbeeld de maïsopbrengst in vruchtwisseling...
Lees meer >

Melkveehouder Martijn Muskens: 'Kijk, frisgroene gewassen. Daar word ik blij van'

Dat slim landgebruik van 60% blijvend grasland en 20% rode en witte grasklaver in vruchtwisseling met 20% maïs de organische stof en bodemkwaliteit...
Lees meer >

Niet-kerende grondbewerking: benut de periode van vruchtwisseling

Het beste moment om een niet-kerende grondbewerking te starten bij maïs op zandgrond is in een vruchtwisseling van maïs na gras of grasklaver....
Lees meer >

‘Kijk, een onderbroek!’

Een bijzondere proef: in juli 2018 zijn tientallen onderbroeken ingegraven in gras- en bouwland van melkveehouders in Brabant om de afbraak van organische...
Lees meer >

Verkenning perspectieven voor koolstofopslag in agrarische bodems en CO2 in Noord-Brabant

Bedrijven en overheden die de portemonnee trekken voor vastlegging van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem? Het kan, zo laten systemen in andere...
Lees meer >

Eerst was er maaisel… en toen bokashi

Op het melkveebedrijf van Manon en Jo van Balkom in Helvoirt is Stichting Duinboeren als proef gestart met het maken van bokashi. Dit is gefermenteerd...
Lees meer >

... in Het Groene Woud